Vem är ansvarig för olyckor på skolutflykter?

Tyvärr inträffar olyckor, och vissa kan hända på skolresor och studiebesök av olika anledningar. Ta reda på vem som är ansvarig för olyckor på skolutflykter.
Vem är ansvarig för olyckor på skolutflykter?

Senaste uppdateringen: 10 december, 2019

Tyvärr händer ibland olyckor på skolutflykter, som kan variera från mindre skador till ganska allvarliga incidenter. Och den viktiga frågan om ansvar uppstår. Vem är ansvarig? Eleven? Lärarna? Platsen man besöker?

Både personal och ägare till utbildningscenter har ett stort ansvar att göra allt de kan för att förhindra olyckor på skolresor och att göra allt de kan för att undvika skador på barnen. I den här artikeln kommer vi att diskutera aktiviteter under skoldagen, fritidsaktiviteter och andra typer av utflykter och skolresor.

Från att föräldrar lämnar sina barn i skolan påtar sig skolan ansvaret att ta hand om dem medan de är i skolans lokaler eller på andra aktiviteter i dess regi.

Olyckor i skolan beror ofta på aktivitetens natur och på barns ibland oförutsägbara beteende. Tillsyn från lärare är nyckeln i dessa situationer.

Tyvärr finns det fall då dessa olyckor inträffar genom bristande tillsyn från lärarnas sida, vare sig det sker i grundskolan, på gymnasiet eller på universitetet. Och i dessa fall, oavsett om olyckorna är mer eller mindre allvarliga, måste institutionen ta ansvar för sin försumlighet.

Vi kommer att titta djupare på det här problemet för att få en bättre förståelse för vem som är ansvarig vid olyckor på skolutflykter.

Risk för olyckor på skolutflykter

När en skola organiserar en resa eller ett studiebesök är riskerna för en olycka mycket högre än under de normala aktiviteter som äger rum i deras egna lokaler.

Eftersom skolutflykter äger rum utanför skolan är det inte alltid möjligt att kontrollera alla faror och risker som kan uppstå. Dessa kan uppstå under resan dit eller tillbaka och även under själva aktiviteterna som äger rum under dagen.

olyckor på skolutflykter: barn på utflykt till museum

Ansvar vid olyckor på skolutflykter

Denna risk för skada eller olyckor är mångdubblad när det finns ett stort antal elever och inte tillräckligt många lärare som ser efter dem och övervakar dem. För elever som har någon form av funktionsnedsättning är det ännu viktigare att de hålls under uppsikt.

Vad kan föräldrar göra vid en olycka under en utflykt?

Vid olyckor på skolutflykter kan föräldrarna kräva ersättning civilrättsligt av skolan. Men de har också möjlighet att göra det genom domstol. Detta är rimligt i händelse av ett anspråk på ansvarsskyldighet från en offentlig skola.

Föräldrar kan hävda att skolan har ett skadeståndsansvar för brist på tillsyn, både mot skolpersonal och deras ledning. Lärarna, myndigheterna och personalen på utbildningscentret måste bevisa att de vidtagit alla lämpliga och nödvändiga åtgärder för att undvika olyckan.

Två kända fall av olyckor under en skolresa

Mamman till en 16-årig flicka med ett psykiskt funktionshinder lämnade in ett skadeståndskrav för en olycka som inträffade under en skolresa till ett naturcenter.

Under en promenad föll flickan ner i en flod som resulterade i att hon fick en allvarlig hjärnskada och en spricka i ryggraden. Konsekvenserna av dessa skador var att flickan blev förlamad och fick mycket allvarliga synliga skador.

olyckor på skolutflykter: barn på utflykt i skogen

Domstolen frikände de två lärarna som ansvarade för gruppen elever den dagen. Det var faktiskt naturcentret som åtalades i det här fallet då det visades att hon följde med på promenaden utan att centret hade informerat lärarna.

I det här fallet låg felet hos centrumets ägare. Skadeståndet de tvingades betala låg på nära 1 miljon dollar.

Ett besök i djurparken

Det andra fallet inträffade under ett besök av en grupp barn på djurparken, då ett lejon attackerade en fyra år gammal pojke. Domstolen dömde att skolan var ansvarig den här gången.

Det visades att olyckan berodde på en brist på tillsyn, uppmärksamhet och vaksamhet från skolpersonalen som var ansvarig för barngruppen under utflykten.

Det betyder dock inte att djurparkens ledning befriades från sin del av ansvaret. För att försvara sin dom tog domstolen hänsyn till att barnet bara var fyra år gammalt. På grund av närvaron av djur borde de ha varit mer försiktiga och mer förebyggande åtgärder borde ha tagits.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.