Vikten av att säga NEJ till dina barn

Vikten av att säga NEJ till dina barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Alla barn mår bra av att deras föräldrar fastställer tydliga gränser för att de ska kunna utvecklas på ett sunt sätt. Att inte sätta gränser kan vara mycket skadligt för barn, särskilt i framtiden. Därför är det så viktigt att ibland säga NEJ till dina barn.

De flesta föräldrar vill göra sina barn glada så ofta de kan, så att säga ifrån kan göra fysiskt ont i hjärtat. Men barn behöver också lära sig tålamod, balans, värderingar och tydliga regler för hur man uppför sig.

Föräldrar behöver kommunicera och upprätthålla gränser som sammanfaller med familjens värderingar, erfarenheter och samlade visdom. Det är viktigt att föräldrar förklarar att reglerna hemma inte är förhandlingsbara.

Om man inte sätter tydliga gränser kan barn, tvärtom mot vad man kanske tror, känna som om deras föräldrar inte bryr sig om dem. Författaren Daniel Goleman går in i detalj om detta i sin bok Emotional Intelligence.

Betydelsen av att upprätthålla tydliga gränser när man uppfostrar barn

Att veta hur man ska säga NEJ när det behövs är en viktig del av att utbilda barn, särskilt när de inte längre är så små, utan har nått tonåren.

Tonåren är en period i livet då barn fattar beslut som har långsiktiga konsekvenser, och det är därför extra viktigt att guida dem ordentligt.

Det är bäst att alltid vara konsekvent

Ibland kommer du att säga NEJ helt spontant, mestadels när ett barn gör något olämpligt eller farligt.

Samma sak händer när ett växande barn bryter mot en regel eller uppförandekod som föräldrarna tidigare har etablerat.

Vikten av att säga NEJ till dina barn

säga ordet NEJ: mamma säger ner till sin son

Att säga NEJ är också viktigt när barn vägrar att göra saker eller uppfylla sina plikter. Då är det viktigt att föräldrarna står fast vid vad som gäller och inte tillåter sina barn att bryta mot reglerna.

Naturligtvis kommer barn alltid att vilja förhandla och kan till och med försöka utpressa sina föräldrar för att få som de vill. Det är då ännu viktigare för föräldrarna att upprätthålla familjens regler.

Föräldrar måste kunna säga NEJ, särskilt när barn gör något som är fysiskt eller mentalt skadligt.

Var heller inte för sträng

Som sagt måste man ofta säga NEJ för att skydda barn från skadliga beteenden eller aktiviteter. Men att vara överdrivet auktoritär kan vara precis lika skadligt – om inte mer – än att vara tillåtande.

Båda extremer gör det svårt för barnet att upprätta ett verkligt och uppriktigt förhållande med sina föräldrar. Tyvärr ignorerar många föräldrar oavsiktligt sina barns sanna känslor.

Det är lika viktigt att sätta gränser och säga NEJ till dina barn som det är att kunna säga JA. Att uppmuntra dina barn och låta dem göra saker som är lämpliga ger dem självförtroende.

Försök att hitta balansen. Som förälder måste du vara medveten om ditt barns verkliga behov.

En persons känslomässiga behov är ofta inte lika tydliga som de fysiska behoven. Men kom ihåg att ditt barns känslomässiga behov är lika viktiga som de fysiska.

“Om man inte sätter tydliga gränser kan det få barn att känna som om föräldrarna inte bryr sig om dem.”

Några användbara tips för att säga NEJ

Det finns inget behov av att skrika på dina barn för att disciplinera dem. En viktig del av att uppfostra ett barn är att veta när man ska säga NEJ och när man ska säga JA – och att göra det med självförtroende.

Att hålla dig lugn och sansad när ditt barn bryter mot en regel är inte alltid lätt, men att bli arg och förlora tålamodet kommer bara att skapa fler beteendemässiga problem och skada ert förhållande.

Om du snabbt förlorar humöret och börjar skrika på dina barn och straffa dem kommer de bara att lyda dig av rädsla. I stället kan du hjälpa dina barn att förstå resonemanget bakom hemmets regler.

Om du gör det kommer du att lägga märke till positiva förändringar i ditt barns beteende. Belöna och uppmuntra ditt barn för gott uppförande.

Straff och belöningar

Undvik överdrivna straff, men undvik också överdrivna belöningar.

Det är okej att belöna ditt barn för gott beteende någon gång då och då. Ditt barn kommer säkert att uppskatta det! Men överdrivna belöningar är lika farliga som överdrivna straff. Om du belönar dina barn varje gång de lyder kommer de till slut bara att lyda för att få en belöning.

pappa skäller på dotter
Målet är att ditt barn ska lyda för han eller hon förstår reglernas betydelse, och att efterleva dem är givande i sig själv.

Att vara tydlig om regler och uppförandekoder hjälper dina barn att bli starka, ansvarsfulla personer. Att lära ut respekt och lydnad hemma förbereder barnen bättre på framtiden – i skolan, på jobbet och i samhället i allmänhet.

Vår naturliga tendens är ofta att säga NEJ till våra barn utan att erbjuda någon förklaring. Men när de blir äldre blir det allt viktigare att låta dem veta resonemanget bakom reglerna.

Samtidigt måste du lära dina äldre barn när det finns rum att förhandla, och när de helt enkelt måste göra som du säger.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.