Vad är utomhuspedagogik?

Tack vare utomhuspedagogik får barn kontakt med naturen och lär sig alla skolämnen samtidigt istället för separat. Det hjälper dem också att lära sig om lagarbete, samarbete och respekt för miljön.
Vad är utomhuspedagogik?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Yamila Papa

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är skillnad mellan generationerna, och det råder ingen tvekan om det. Idag blir barn lätt uttråkade av konventionella undervisningsmetoder. Det är därför många skolor och föräldrar använder det som kallas utomhuspedagogik.

Vill du veta vad det är? Fortsätt läsa den här artikeln!

Vad är utomhuspedagogik?

Fram till för några år sedan trodde många att det enda sättet att lära sig var i ett klassrum där barnen behövde vara uppmärksamma och fokusera på tavlan.

Men det har förändrats. Fler och fler skolor väljer att flytta undervisningen utomhus.

I grund och botten är det ett koncept där naturen och miljövård är en mycket viktig del av undervisningen. Dessutom får barnen chans att vara mer kreativa med de här typen av utbildning.

Undervisning i en utomhusskola kan ske i en park, på skolgården, i en fruktträdgård, på stranden, på landet, i skogen, på ett berg – var som helst!

Undervisningsmodellen kan verka främmande, men sanningen är att många länder redan använder sig av konceptet. Exempelvis använder Tyskland, Norge, Finland och Sverige inte sällan denna modell, både i privata och offentliga skolor.

Syftet med utomhuspedagogik

Huvudsyftet med metoden är att barn ska ha full kontakt med naturen från en tidig ålder. De kan göra detta även om de bor i en storstad.

Detta nära förhållande till miljön och naturen främjar barnens fysiska och mentala utveckling, då de stimuleras av vad de ser omkring sig utan att det påverkar deras “traditionella” lärande. Det vill säga ämnen som matematik, litteratur, historia, osv.

utomhuspedagogik: elev utomhus

Utomhusskolor försummar inte de traditionella ämnena, men tar även upp andra frågor. De betonar till exempel kreativitet, självkänsla, självständighet, entreprenörsanda, lagarbete, självförtroende, respekt och skydd av naturresurser.

Hur är det att gå i skola utomhus?

Det är ett faktum att barn i stora städer har betydligt mindre kontakt med naturen. Det gör dem mer beroende av teknologi och skärmar. Dessutom påverkar det deras interaktioner med andra barn i sin egen ålder.

Därför är det utmärkt att förlägga utbildningen utomhus för att hjälpa dem att komma i kontakt med natur och miljö. Den största fördelen är att det erbjuder dem större utrymme att interagera än i ett klassrum.

Vissa barn åker på sommarläger och kollo, och får där uppleva hur det är att vara nära naturen, men sedan återvänder de hem. Även om detta ger dem oförglömliga upplevelser och kompletterar deras utbildning är det inte tillräckligt.

När barnen är små behöver de så mycket utrymme som möjligt att röra sig fritt. Skolor som använder utomhusundervisning gör det för sina elevers skull.

Hur är en klass i dessa skolor?

Grundinställningen i dessa institutioner är att “naturen är klassrummet” och man försöker tillbringa det mesta av dagen utomhus. De kan dra nytta av en trädgård, äta lunch i skuggan av ett stort träd, analysera insekter, öva sig i fågelskådning, lära sig om jordbruk och boskap, ibland rent praktiskt, och ha gymnastik på gräsmattan.

Det finns också utomhusklassrum med tak och väggar där de gör andra aktiviteter. För trots allt kan barnen behöva det när det är väldigt varmt eller kallt, eller när det regnar eller snöar.

utomhuspedagogik: elever utomhus

Om du vill att dina barn ska gå i en skola som erbjuder utomhusutbildning men inte är säker på om det passar för dem kan du se om du kan arrangera ett besök till en i din närhet.

Klasser har bara en liten grupp barn, högst 25 elever, och ofta i blandade åldrar. Där lär de sig olika ämnen som alla är kopplade till varandra.

Det betyder att det inte finns någon matteklass, biologitimme eller litteraturlektion. Tvärtom lär de sig allt som en helhet och kombinerar alla begrepp för att se hur de hör ihop.

De har självklart också raster då de är fria att leka, gå på äventyr, lära sig språk, musik, konst och allt barn behöver för att lära sig och växa. Kort sagt är utomhuspedagogik ett mycket bra alternativ som blir alltmer populärt runtom i världen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.