Vad är proaktivt föräldraskap och hur kan det tillämpas?

Ett proaktivt föräldraskap innebär att utbilda om värderingar, och det utgör motsatsen till en improviserad uppfostran.
Vad är proaktivt föräldraskap och hur kan det tillämpas?

Senaste uppdateringen: 12 juni, 2022

Vet du vad ett proaktivt föräldraskap innebär? Föräldrar utmanas dagligen i förhållande till hur de ska utbilda och fostra sina söner och döttrar. Vad fungerar? Vad borde göras? Det finns lika många versioner av föräldraskap som det finns möjliga erfarenheter.

I många fall handlar det om vad som fungerar för varje familj, eller om regler som tillämpas “bara för att” men som inte alltid styrs av vad barnet behöver. Genom ett proaktivt föräldraskap försöker vi utbilda barn om goda värderingar, och med positiva gränsdragningar som är inriktade på välbefinnande och förebyggande av beteendeproblem i framtiden. Låt oss se vad det här handlar om.

Vad menas med ett proaktivt föräldraskap?

Ett proaktivt föräldraskap har att göra med specifika strategier som vägleder föräldrarna till att överföra positiva värderingar till barn och ungdomar. Tanken är att göra det lättare för barn att internalisera och kunna anamma värderingarna eftersom de har förstått deras fördelar.

Värderingar vägleder handlingar. De pekar ut vad som är lämpligt och vad som inte är det, beroende på omständigheterna.

Det faktum att ett föräldraskap är proaktivt syftar på att det inte är något som är improviserat eller reaktivt. Snarare uppstår det från de vuxnas överenskommelse och engagemang. Därmed blir denna typ av föräldraskap baserad på tre grundläggande pelare, vilka vi kommer att beskriva nedan.

1. Sätt gränser

En god gränsdragning innebär undervisning och inlärning av normer som måste uppfyllas, och andra som kan förhandlas. Med andra ord innebär en flexibilitetsmarginal angående vissa regler att barn kan experimentera och utforska, utan att det leder till att de utsätter sig själva eller andra för fara eller obehag.

Likaså handlar det om att lära ut att när reglerna inte följs, då får det sina naturliga konsekvenser. Men syftet är inte att uppfostra genom rädsla, utan genom ansvar och engagemang.

Du kanske är intresserad av: Lyckliga föräldrar – glada barn

När det gäller föräldrarnas arbete är nyckeln att vara konsekvent i sitt beteende (undvik ”idag ja, imorgon nej”) för att inte förvirra de små och därmed förvärra deras frustration och ilska.

En mamma knäböjer för att prata med sin lilla son.
Syftet med gränsdragningar är att barn ska lära sig att bete sig väl, även när vuxna inte är närvarande.

2. Välj flexibla föräldraregler

Vi pratar inte om att upprätta regler som ständigt förändras, utan om möjligheten att anpassa dem till olika verkligheter, enligt de värderingar som du vill dela och de mål du vill uppnå.

Proaktivt föräldraskap innebär inte att följa ett “recept” till punkt och pricka, utan att styras av tydliga och väldefinierade värderingar och regler som har bestämts i förväg. Sådana som är konsekventa och tvärgående genom all praxis för de vuxna i huset.

3. Utför det med tillförsikt och säkerhet

Lärorna måste erbjudas med trygghet så att barnen förstår att vissa saker görs för deras eget bästa. Detta är vettigt, och tanken är att ge dem verktyg för att lära sig att känna sig trygga och skyddade.

Det kräver också att man litar på sin egen roll, att man accepterar att hur man går tillväga inte alltid kommer att vara glasklart, men att detta inte är synonymt med inkompetens eller bristande lämplighet till att uppfostra ett barn. Det är att vara ödmjuk och känna igen sina egna beteenden, begränsningar och aspekter som man kan förbättra.

Ett proaktivt föräldraskap bygger också på en övergripande uppfattning om barnets utveckling; såväl fysisk som känslomässig och social. Likaså under förutsättningen att varje barn uppnår sina mål i sin egen takt.

Nycklar för att utöva proaktivt föräldraskap

Några av nycklarna för att omsätta ett proaktivt föräldraskap i praktiken är följande:

  • Informera dig. Det är viktigt att läsa och söka information om de olika stadierna som barn går igenom under sin uppväxt. Genom att känna till utmaningarna de möter kommer du att kunna förutse och förstå vad barnen behöver. På så sätt kan du också ge dem det bästa stödet.
  • Bestäm vilken typ av föräldraskap du vill genomföra. Att välja vilken typ av uppfostran du vill ge kräver att du först är tydlig med de värderingar du vill förmedla. Det handlar inte om att utbilda blint, eller med autopiloten påslagen. Det måste ske genomtänkt och i linje med den du är. På så sätt kan du välja att arbeta med din egen föräldrastil, välja vilka upplevelser du vill inkludera, och vilka du vill ta avstånd från.
  • Förklara vad du gör så att ditt barn förstår varför du gör det. Detta är särskilt viktigt när det gäller små barn, vars inlärning sker mest genom imitation. På så sätt kommer de att kunna förstå det underliggande värdet av undervisningen. Till exempel: ”Det var skönt att hitta ett rent bord till frukosten, eller hur? Så när vi är klara plockar vi undan koppen och ställer i ordning allt. Då kan din bror också få äta frukost på ett rent bord.”
  • Gränser bör alltid fastställas med respekt och så snart tillfälle ges. Det vill säga närhelst det behövs, utan att vänta på att barnen ska bli “äldre”.
  • Ta hand om dig själv. Det är väldigt svårt att uppfostra ett barn när vårdgivaren är trött eller rent av kollapsad. Från den platsen är det lättare att reagera illa på ett förhastat sätt. Av denna anledning är det viktigt att föräldrar försöker organisera sig och avsätta tid åt sin egen vila och fritid.

Du kanske är intresserad av: Hur du vet om du är redo för föräldraskap

En far som räcker en fotboll till sin unge son.
Att utbilda barn är en uppgift som utförs varje dag och på de mest varierande av sätt. Varje vardagsscen är en möjlighet att ingjuta goda värderingar i sina barn, oavsett hur gamla de är.

Gränser, förtroende och trygghet: nycklarna till välbefinnande

Att arbeta med dessa aspekter är att investera i barnens välmående och livskvalitet. Det är att etablera ett ramverk av värderingar som de kan hänvisa till under hela sitt liv och från vilket de kan etablera sunda och respektfulla relationer.

Att sätta gränser ska inte förväxlas med att vara en stel eller överdrivet auktoritär förälder, snarare innebär det att vara närvarande och proaktiv. Att tillhandahålla rimliga gränser är aldrig skadligt. Tvärtom, det är avgörande för ett kvalitativt leverne.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García Peña, John & Medina, Claudia & Botero, Juan. (2018). ESTILOS PARENTALES EN EL PROCESO DE CRIANZA DE NIÑOS CON TRASTORNOS DISRUPTIVOS*. Investigación & Desarrollo. 26. 55-74.
  • Santa Cruz, Flor Fanny, & D’Angelo, Giuliana. (2020). Disciplina positiva para el desarrollo de las habilidades emocionales. Revista de Investigacion Psicologica, (24), 53-74. Recuperado en 28 de marzo de 2022, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322020000200005&lng=es&tlng=es.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.