Hur du vet om du är redo för föräldraskap

Hur du vet om du är redo för föräldraskap
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Många kvinnor förbereder sina kroppar och sina liv för befruktningen och födelsen av sitt barn, men inte för att bli mamma. Och det är en precis lika omvälvande omställning för pappor. Hur kan ni veta om ni är redo för föräldraskap?

Att förbereda ett fint rum för barnet, köpa kläder, mat och blöjor är bara den praktiska sidan med att få barn. Men hur blir det med allt annat?

Föräldraskap innebär enorma mentala och emotionella utmaningar som ni måste veta om innan ni fattar beslutet att bli föräldrar. Som förälder har du möjlighet och ansvaret att vara familjens pelare och att ge dina barn välbefinnande och stabilitet.

Det är därför så viktigt att du tar hand om dig själv, ägnar tid åt dig själv och är frisk både utanpå och inuti. Om du någonsin undrat hur beredd du är på att bli förälder, fortsätt läsa.

Hur du vet om du är redo för föräldraskap

Är du och din partner tydliga med varför ni vill bli föräldrar?

När ni planerar ankomsten av ett barn bör ni också fundera över anledningarna till att ni har fattat beslutet att bli föräldrar. Det är viktigt att både mamma och pappa har samma motivationer och förväntningar innan man startar en familj.

Innan barnet föds måste ni börja definiera vilka värderingar duni vill lära ut och hur ni kommer att möta förändringarna i er relation. Att definiera vilka principer som är viktigast för er kräver tolerans och kommunikation.

Har ni ett pålitligt och stabilt stödnätverk?

Det kan komma tillfällen då ni kommer att känna er överväldigade och inte vet hur ni ska agera. Det är därför ni måste utarbeta olika strategier och hitta människor som kan stödja er i era nya roller som föräldrar. Tänk på vilka människor och tjänster som ni kan behöva någon gång under föräldraskapet.

”Att fatta beslutet att få ett barn är att bestämma att ens hjärta för alltid ska leva utanför kroppen.”
–Elizabeth Stone–

Litar du på dig själv och dina förmågor?

Varje dag som familj kommer att vara en stor utmaning, ett test ni måste förbereda er för känslomässigt.

Använd positiva affirmationer för att hjälpa dig att omprogrammera dina idéer när det känns svårt. På det här sättet har du en stark känslomässig backup som uppmuntrar dig att fortsätta, och påminner dig om att det inte finns något hinder för stort för dig att hantera.

Vet du vilka dina rädslor är?

En bra övning som hjälper dig att se om du är redo för föräldraskap är att fundera över dina rädslor. Föreställ dig olika händelser som kan inträffa medan dina barn växer upp och planera olika sätt att reagera på dem.

Det viktigaste med den här övningen är att du inte döljer dina rädslor; du börjar bemöta dem. Du kan nu vara säker på att om något av dessa scenarier händer har du stöd och resurser för att övervinna dem.

Har ni haft möjlighet att ta hand om andra barn?

Om ni redan har barn vet ni vad ni har att göra med. Men om det är er första kan ni försöka ta hand om andras barn eller bebisar. Se efter brorsöner eller era vänners barn i några timmar, eller till och med under en hel dag. Att prata med andra föräldrar som ni ser upp till kan också vara till stor hjälp.

“Försök att hålla kropp och sinne avslappnade så att barnet känner din lycka och smittas av ditt goda humör.”

Har du investerat tillräckligt med tid på att ta hand om dig själv?

När man blir förälder förändras ens prioriteringar avsevärt, och därför är det verkligen viktigt att ge en själv lite utrymme innan dess. Gör saker ni gillar, antingen på egen hand eller med andra, träna eller planera en liten semester tillsammans.


Har ni egna drömmar och projekt?

Föräldrar har en tendens att ofta skjuta sina drömmar och projekt åt sidan för att tillgodose sina barns behov. Även om detta är en kärlekshandling kan det på lång sikt lämna er med en känsla av frustration och sorg.

Idealt bör ni utforma någon form av plan eller ett schema så att ni båda också kan ha ert eget utrymme och tid att göra vad ni vill på egen hand. Även om målen förändras med tiden måste alla föräldrar var och en prioritera och kämpa för de saker som är viktigast för dem.

När ni har försäkrat er om att ni är så förberedda som ni kan vara för föräldraskap kommer det utan tvekan att bli den bästa upplevelsen i era liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.