Vad är en personlig inlärningsmiljö?

En personlig inlärningsmiljö är en helt ny pedagogik. Med andra ord är det ett nytt tillvägagångssätt för att förstå inlärningsprocesser med hjälp av informationsteknik och kunskap.
Vad är en personlig inlärningsmiljö?
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En personlig inlärningsmiljö hänvisar till ett nytt sätt att förstå inlärningsprocessen. Denna relativt nya pedagogiska metod hänvisar inte bara till innehållet (vad eleverna lär sig) utan också till hur, var och med vem de lär sig.

Vad menar vi med en personlig inlärningsmiljö?

För entusiaster i ämnet är personliga inlärningsmiljöer omgärdade av teknologi. Men enligt nyare åsikter i ämnet går en personlig inlärningsmiljö långt utöver den tekniska världen.

Dessa miljöer anses vara en pedagogisk idé, ett sätt att lära sig med hjälp av teknologi. Jordi Adell och Linda Castañeda definierade denna term. Enligt dem är en personlig inlärningsmiljö en uppsättning verktyg, informationskällor, kopplingar och aktiviteter som en person använder regelbundet för att lära sig.

En personlig inlärningsmiljö: barn på golv
också de människor som fungerar som referenser

“Personliga inlärningsmiljöer går långt utöver teknologin och innebär djupgående förändringar i ens vanliga, personliga och kollektiva utbildningsmetod.”

– Adell och Castañeda –

Så här skapar du en personlig inlärningsmiljö

Till att börja med måste du förstå att varje person har sin egen personliga inlärningsmiljö. Med andra ord är detta koncept inte ett verktyg i sig, utan en miljö i vilken någon lär sig.

Det viktiga du ska fokusera på är hur du organiserar din inlärningsmiljö på rätt sätt. För att göra detta, förklarar Linda Castañeda, måste du veta hur du hanterar olika personliga och digitala verktyg och dina inlärningsmöjligheter.

“En personlig inlärningsmiljö är en uppsättning verktyg, datakällor, anslutningar och även aktiviteter (upplevelser) som varje person brukar använda för att lära sig.”

– Castañeda och Adell (2010) –

Dessutom måste en bra personlig inlärningsmiljö ha tre väsentliga element:

  1. Läsverktyg och lässtrategier. Informationskällor som eleven har tillgång till och som tillhandahåller relevant information.
  2. Reflektionsverktyg och reflektionsstrategier. Miljöer där eleverna kan bearbeta information.
  3. Relationsverktyg och relationsstrategier. Dessa skulle inkluderas i det som kallas ett personligt inlärningsnätverk och hänvisar till de miljöer där eleverna förhåller sig till de människor de lär sig av eller med.
En personlig inlärningsmiljö: barn i skola

Vad du får du ut av en personlig inlärningsmiljö

I princip är varje elevs personliga inlärningsmiljö inte bara ett sätt att organisera och strukturera kunskap. Denna miljö, som är där för att främja undervisnings- och inlärningsprocessen, ger inte bara eleverna tillgång till kollektiv och allmän kunskap, utan främjar också ett mer jämlikt kamratdeltagande genom att dela och skapa ny kunskap.

Dessutom hjälper personliga inlärningsmiljöer till att utveckla nya digitala färdigheter, samt hitta och få kontakt med olika människor för att upptäcka nya innovativa perspektiv och idéer.

Kort sagt är denna pedagogik byggd på en uppsättning informationskällor, verktyg, tjänster och grupperingar av människor som hjälper till att leda elevens eget lärande. Detta inträffar när vi utbyter och delar information och erfarenheter.

Detta kanske intresserar dig
3 sätt att lära barn att bli kompetenta i problemlösning
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
3 sätt att lära barn att bli kompetenta i problemlösning

Barn måste lära sig att lösa problem. I den här artikeln kommer vi att prata om tre sätt du kan lära dina barn att stärka sina färdigheter i proble...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Adell Segura, J y Castañeda Quintero, L. (2010). “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje”. En Roig Vila, R y Fiorucci, M (Eds.). Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación y la interculturalidad en las aulas. Alcoy: Marfil – Roma TRE Universitá degli studi.

Innehållet hos Att vara mamma är endast skrivet i utbildande och informativt syfte. Det kan under inga omständigheter ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.