3 inlärningsstilar hos barn

Hjälp dina barn att få mer kunskap och förstå världen bättre genom att stimulera olika inlärningsstilar.
3 inlärningsstilar hos barn
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att tro att alla barn uppfattar världen på samma sätt är ungefär som att tänka att alla har samma smak. Sanningen är att varje barn tar emot information genom olika kanaler och genom att använda olika inlärningsstilar.

Du behöver inte oroa dig för mycket om ditt barn inte klarar vissa uppgifter speciellt bra, eller inte gillar ett specifikt ämne i skolan. Det kan bero på barnets unika inlärningsstil.

Det är viktigt för föräldrar att utforska olika tillvägagångssätt med sina barn för att hjälpa dem att upptäcka effektiva inlärningsstilar. När du har identifierat metoder som passar ditt barn blir du bättre förberedd för att ge stöd under ditt barns akademiska resa. Du hjälper också ditt barn att nå sin fulla potential.

Psykologen David Kolb skapade teorin om inlärningsstilar 1984. Han trodde att individuella inlärningsstilar uppstår på grund av tre kausalfaktorer: genetik, livserfarenheter och omgivningens krav.

3 inlärningsstilar och deras kännetecken

Auditiv stil

Barn som har denna inlärningsstil har lätt för att ta till sig muntlig information. Även om det ibland kan verka som om de inte är uppmärksamma lyssnar och förstår ett barn som har den här inlärningsstilen varje ord.

Här är några egenskaper som barn med den här inlärningsstilen har:

 • De kommer ihåg information när de säger den högt.
 • De behöver eller föredrar att förklara saker muntligt.
 • I vissa fall är det svårt för dem att följa instruktioner från manualer eller skrivna texter.
 • De pratar vanligtvis högt när de lär sig något nytt.
 • De föredrar gruppdiskussioner snarare än självständigt arbete.
 • Deras känslor visas lätt genom ton och volym.
 • De älskar att prata och även att lyssna.
 • Deras beskrivningar av situationer är vanligtvis långa och noggranna.
 • De kommer lätt ihåg namn och kan distraheras av ljud.
 • De älskar musik och att sjunga medan de gör aktiviteter.

“Individuella inlärningsstilar uppstår på grund av tre kausala faktorer: genetik, livserfarenheter och omgivningens krav.”
–David Kolb–

Visuell stil

Som namnet antyder är det här människor som lär sig saker genom att se hur de fungerar. För att förbättra sina kognitiva processer måste de visualisera och göra illustrationer om informationen de försöker lära sig.

Några egenskaper som dessa barn har är:

 • De kommer ihåg detaljer som kan verka obetydliga om bilder, landskap och ansikten.
 • De gillar att kunna se saker medan de förklaras för dem. Dessa barn behöver vanligtvis ha papper och penna till hands för att kunna illustrera sina idéer.
 • De föredrar att följa instruktioner som skrivs ned, eller se demonstrationer av hur saker görs.
 • När de kommer till en ny plats analyserar de omgivningen noggrant.
 • De visar sina känslor med gester och ansiktsuttryck.
 • Dessa barn har lätt för att beskriva mentala bilder.
 • Att lyssna är inte en av deras styrkor, eftersom de vanligtvis koncentrerar sig mer på saker de ser.
 • Dessa barn kommer ihåg ord som de ser nedskrivna. Det är därför som deras anteckningsböcker vanligtvis är fulla av information.
 • De planerar vad de ska göra i förväg. De ordnar vanligtvis sina uppgifter genom att skriva ned dem.
 • Dessa barn är bra på att läsa. De har också vanligtvis bra handstilar.

Kinestetisk stil

Barn som har denna inlärningsstil tycker om att vara aktivt involverade i sitt lärande. Du kan förbättra deras lärande genom att använda pyssel och rörelseövningar.

Här är några egenskaper som dessa barn har:

 • De letar efter sätt att tillämpa allt de hör och ser. Deras favoritverktyg är handling.
 • De rör på händerna medan de pratar. Känseln är ett mycket viktigt sinne för dem.
 • I vissa fall förväxlas kinestetiska inlärningsstilar med hyperaktivitet. Dessa barn behöver helt enkelt röra sig för att fokusera bättre.
 • De visar sina känslor genom sin hållning.
 • De förlorar intresset snabbt när de måste vara tysta länge. Tal eller långvariga presentationer har en tendens att tråka ut dem. De måste delta direkt för att lära sig.
 • Dessa barn kommer ihåg vad de gjort bättre än vad de sett eller hört. Erfarenheterna håller sig i minnet länge.
 • De gillar att ha fysisk kontakt med människor för att visa tillgivenhet. Närhet med kamrater är viktigt för dem.
 • Eftersom visuell associering inte är en styrka som de besitter är de vanligtvis dåliga på stavning.
 • De tycker om interaktiva böcker som innehåller mer än ord. Ju mer de kan experimentera med texter, desto mer tycker de om att läsa.

Oavsett vilken inlärningsstil dina barn har är det viktigt att hitta rätt verktyg för att förbättra deras inlärningsupplevelse. Om du hjälper dem att identifiera deras inlärningsstil kommer de att bli bättre på att förvärva kunskap.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alonso, C. M., Gallego, D. J., & Honey, P. (1999). Los estilos de aprendizage: Procedimientos de diagnóstico y mejora. In Ediciones Mensajero.
 • Díaz Mosquera, E. (2017). Estilos de Aprendizaje. Eidos. https://doi.org/10.29019/eidos.v0i5.88

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.