Vad kan ny teknologi erbjuda i klassrummet?

Den gradvisa integreringen av ny teknologi i klassrummet innebär att skolor ständigt måste uppdatera sina metoder.
Vad kan ny teknologi erbjuda i klassrummet?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 november, 2019

Konsekvenserna av ny teknologi i klassrummet och i skolan är enorma. Dessa teknologier är bara i sin linda ännu och relativt lite forskning har gjorts i området. De traditionella metoderna med svarta tavlor och anteckningar på papper försvinner allt mer. Samtidigt blir surfplattor och andra enheter mer och mer vanliga.

Barn och ungdomar har helt andra förutsättningar än tidigare generationer. Det är därför det är nödvändigt för skolor och utbildningssystem att anpassa sig till barnen, och inte tvärtom.

Så varför ska skolor göra en gradvis förändring mot nya tekniska språk i klassrummet? I grund och botten, för att traditionella medel inte räcker för att ge alla svar till ungdomar idag.

Att insistera på modeller som skapats för tidigare generationer gör inget annat än att förneka potentialen i dagens generation.

Vad betyder det att använda ny teknologi i klassrummet?

Ny teknologi i klassrummet använder verktyg som bild, ljud, videoklipp och text samtidigt.

Komplexiteten i ny teknik är inte så överväldigande som man kan tro för dagens elever. Barn är vana vid att vara i kontakt med surfplattor, smartphones och liknande. För dem är det nästan intuitivt att hantera dessa enheter. De behöver inte få instruktioner eller hjälp för att ta reda på hur de ska spela ett onlinespel – gå vidare till nästa nivå, vinna poäng etc.

ny teknologi i klassrummet: barn med surfplatta
Därför kan det vara bra att försöka implementera dessa nya teknologier i klassrummet för att motivera barn att intressera sig för lärandet.

Det kan vara en betydande utmaning för lärare. I allmänhet kopplar människor ihop skärmar och teknik till trivial underhållning. Så hur kan skolor använda denna resurs effektivt?

Utmaningar för lärare och familjer

Integreringen av ny teknologi i klassrummet innebär att skolor måste genomföra en djupgående och metodisk uppdatering. Det är omöjligt att ignorera den digitala eran. Snarare måste utbildningsgemenskapen hitta en balans mellan tidsanvändning och innehåll när de använder dessa teknologier.

Informationsteknik i klassrum ger till exempel ett mycket intrikat stöd när det gäller att förvärva kunskaper.

Samtidigt är webbplattformar mer och mer vanliga på alla utbildningsnivåer – från förskolor till högskolor och universitet. Dessa inkluderar allt från sociala medier till specifika appar för ett enskilt ämne.

För institutioner och utbildningssystem är den största utmaningen att tänka på digitala medier som bara ytterligare en didaktisk resurs som möjliggör implementering av metodik, med ett helt eget språk och perspektiv.

Slutligen är det viktigt att påpeka att utbildning alltid kommer att involvera lärare, oavsett om du tittar på traditionella utbildningsmetoder eller mer moderna.

Att använda teknik som ett pedagogiskt verktyg betyder därför inte att lämna allt i händerna på en dator eller surfplatta. Föräldrar och lärare måste fortfarande följa med i varje steg på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt.

ny teknologi i klassrummet: barn framför dator

Kritik och invändningar, trots många fördelar

Under historiens gång har utbildningsväsendet använt sig av den teknik som varje era erbjudit i större eller mindre grad. Alla har de mötts av ett visst motstånd till att börja med, från utbildningsvideor till fotokopierade material.

Elever är idag alltför beroende av papper. De vet inte hur man skriver på en skiffertavla utan att få kritdamm över sig själva. De kan inte rengöra en svart tavla ordentligt. Vad kommer de att göra när de får slut på papper?

–Rektor på en skola, 1815–

Möjligheten att individualisera och göra utbildningen personlig i klassrummet med hjälp av teknologi är historiskt sett unik – knappt ens matchad av privatundervisning. Samtidigt erbjuder modern teknologi en mycket högre, och välbehövlig, utbyteshastighet och det är viktigt med tanke på hur snabbt livet går nu för tiden, i alla aspekter av livet.

Sammanfattningsvis bidrar ny teknologi i klassrummet till mer inkluderande och tillgängliga lektioner. Möjligheterna är oändliga. Dessutom har familjer, lärare och utbildningssystem i allmänhet tillgång till dem nu för tiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.