Vad är ABN-metoden för att lära sig matematik?

ABN-metoden hjälper barn att räkna från en mycket ung ålder. Det är en utmärkt metod för att undvika att barn utvecklar någon form av rädsla för matematik.
Vad är ABN-metoden för att lära sig matematik?
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

ABN-metoden är en av de mest intressanta metoderna för att lära barn matematik. Det är ett ämne som för många barn, och för deras föräldrar med, är en svår kamp eftersom de inte tycker om ämnet eller inte förstår det.

Jaime Martínez Montero skapade den här metoden och den har snabbt blivit populär. Den växer med stormsteg tack vare dess användning av algoritmer baserade på nummer, något som har gett metoden sitt namn.

Vad är ABN-metoden?

ABN-metoden främjar mental matematik och huvudräkning. För detta använder du vardagliga föremål, såsom pinnar, klädnypor, bönor och knappar.

Som sagt skapades metoden av Jaime Martínez Montero som har avlagt doktorsexamen inom utbildningsvetenskap och filosofi. Denna metod föreslår en öppen struktur på en träningsbas som består av hundratals enheter som barn kan använda med total frihet.

barn använder ABN-metoden
Med andra ord är metoden baserad på att barn kan nå samma matematiska mål genom flera olika alternativa vägar. De använder sig helt enkelt av det sätt som är lättare och mer tillgängligt för just dem.

När man ska börja och hur metoden fungerar

ABN-metoden för att lära barn matematik är utformad så att små barn kan börja redan vid 3 års ålder. För att göra det är det bäst att anpassa innehållet för just en lägre ålder så att de lär sig metoden till fullo tills att de börjar i grundskolan.

Det är dock inte en metod som man bara kan använda i skolan. Man kan också använda den hemma eller i vilken miljö som helst. Faktum är att en av de största fördelarna är att barn kan använda vardagliga situationer och manipulerbara material för att göra beräkningar. Därför är vilken tid och plats som helst bra för dem att lära sig matematik.

Låt oss också komma ihåg att barn lär sig att tänka i siffror istället för figurer. Detta ledde till att lärare sedan 2008, när metoden implementerades i vissa skolor, har börjat använda den i en skolmiljö och detta har senare spritt sig till flera spansktalande länder. Det beror på att metoden ger mycket goda resultat vad gäller barns matematiska färdigheter.

När barn börjar använda ABN-metoden och internaliserar den på ett helt autonomt och intuitivt sätt kan de sedan använda metoden för alla beräkningar de senare behöver.

Fördelar med ABN-metoden

ABN-metoden för att lära sig matematik har många fördelar för barn som arbetar med detta ämne. Låt oss titta närmare på några av de viktigaste här:

  • En grund att stå på. Dina barn lär sig matematik innan de börjar i grundskolan. De kommer redan att veta hur man subtraherar och adderar så att de redan är mer avancerade än de annars skulle ha varit.
  • Metoden är anpassningsbar. Till exempel anpassar den sig till varje barn och inte tvärtom. Det är ett anpassningsbart alternativ så att ditt barn väljer vilka metoder som är lättare för just honom eller henne att memorera.
    flicka använder ABN-metoden
  • Främjar kreativitet bland barn, vilket gör dem redo för lärande på en högre nivå.
  • Främjar självförtroendet. Metoden gör det möjligt för barn att övervinna sin rädsla för matematik och dessutom förbättrar de sin övergripande självbild eftersom den visar att de kan uppnå betydande resultat.
  • Stärker deras problemlösningsförmåga. Det här är en mycket efterfrågad färdighet och metoden möjliggör en mer effektiv problemlösning genom matematik. Senare kan ett barn använda denna färdighet i andra ämnen och situationer.
  • Metoden hjälper också till att stärka barns självkänsla.
  • En annan fördel är lärarnas tillfredsställelse när de ser barnen göra bra ifrån sig i matematik.
  • Matematik blir en rolig utmaning. Istället för att lida sig igenom ämnet för att de inte kan begripa sig på det kan barn upptäcka matematik från ett nytt och roligt perspektiv. Som om matematik vore en utmaning, eller någon form av spel eller lek.

Om ABN-metoden för att lära sig matematik

ABN-metoden blir alltmer populär bland lärare och den är mycket användbar för att få barn att tycka om och uppskatta matematik. Matematik kan införlivas i valfria situationer under dagen, från att räkna hur många klasskompisar man har, till regnbågens färger. Med andra ord är det en mycket enkel metod för alla unga barn. De kan med hjälp av den från en ung ålder se matematik, inte som ett problem, utan som något roligt och lustfyllt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.