Utsläckningsmetoden för negativa beteenden

Det finns många negativa beteenden som barn upprepar om och om igen för att de vill ha uppmärksamhet. Utsläckningsmetoden kan hjälpa föräldrar att ersätta dessa beteenden med mer lämpliga.
Utsläckningsmetoden för negativa beteenden
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Alla barn och deras familjer är unika. Alla barn har inte samma personlighet och alla familjer har inte samma dynamik. Det är upp till föräldrarna att välja vilka metoder och strategier för barnuppfostran som är bäst för deras familj. Idag tar vi särskilt upp en intressant disciplinteknik: utsläckningsmetoden.

Syftet med disciplin är att vägleda barn så att de lär sig att hantera frustration och välja beteenden som hjälper dem att navigera i sin miljö.

Men ibland väljer barn att använda sig av ett manipulativt beteende. Det här är barn som inte lyder, förolämpar eller utmanar sina föräldrar hela tiden.

Vår roll i dessa situationer är att hjälpa dem att ersätta dessa konfliktfulla attityder med andra hälsosammare och mer lämpliga alternativ. Men det är viktigt att alltid göra detta på ett omtänksamt och respektfullt sätt och hålla sig borta från våld och straff. Tänk på att barn fortfarande håller på att lära sig navigera livet och komma överens med andra.

Utsläckningstekniken: liten pojke gråter argt

Ute efter uppmärksamhet

Det kan kännas som att man försöker korrigera det dåliga beteendet på olika sätt, men tvärtom slutar det ofta med att man istället belönar och förstärker det. Vad man förbiser är att den uppmärksamhet vi som föräldrar, lärare eller vårdgivare ger barnet är en av de största förstärkarna och mest eftertraktade belöningarna.

Vuxna brukar ägna mer uppmärksamhet åt barns bus och negativa beteenden eftersom vi tycker att de är besvärande och irriterande. Men vi missar alltför ofta att se våra barns goda beteenden. Så småbarn tar till sig att det enda sättet att verkligen få vår uppmärksamhet är genom att bete sig illa.

Hur man använder utsläckningsmetoden

Viktiga punkter att tänka på

  • Se till att barnet förstår förväntningarna från början. Det är mycket viktigt att du tydligt förklarar vad du förväntar dig. Du vill att dina barn ska använda sina ord och göra förfrågningar på ett lugnt och artigt sätt. Dessutom att du inte längre kommer svara dem så länge de skriker och är respektlösa.
Utsläckningstekniken: pojke hoppar i soffan bredvid uppgiven mamma
  • Det är viktigt att vara konsekvent. Om du ibland ignorerar negativt beteende och i andra fall uppmärksammar det förvärrar det bara situationen. Du måste vara konsekvent och se till att alltid ignorera oönskat beteende och belöna det positiva.
  • Metoden är verkligen effektiv, men den tar tid. Därför kan du inte använda den med beteenden som måste stoppas omedelbart. Till exempel, om ditt barn stoppar in fingret i ett eluttag kan du inte ignorera det – du måste vidta åtgärder direkt.
  • Observera att du ignorerar beteendet och inte barnet! Att helt ignorera en person är utfrysning och mobbning. Det är inget du vill använda dig av som uppfostringsmetod. Den här metoden handlar om att inte skälla på och kommentera negativa beteenden. Om ditt barn till exempel kladdar med maten så fortsätter ni konversationen som vanligt vid matbordet utan att ägna bordskicket någon uppmärksamhet. Fint bordskick får däremot mycket positiv uppmärksamhet.
  • Tänk också på att utsläckningsmetoden till en början kan öka det oönskade beteendet. Detta är normalt, men det är fortfarande viktigt att förbli konsekvent tills ditt barn förstår det nya systemet och det negativa beteendet slutligen försvinner.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Albert, M. (2007). Técnicas de modificación de conducta.
  • Caro, I. (1991). Tratamiento conductual en un caso de rabietas. Psicothema3(1), 45-58.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.