8 drag hos överbeskyddande mammor

8 drag hos överbeskyddande mammor
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Här kommer en lista på 8 drag hos överbeskyddande mammor att ha i åtanke. Även om föräldrar alltid vill sina barns bästa så finns det faktiskt tillfällen då det vi gör är en björntjänst.

Det finns gott om överbeskyddande föräldrar som omedvetet hindrar sina barn från att ta kontroll över sina egna liv. De hindrar sina barn från att ta eget ansvar, skapa sina egna erfarenheter och personliga frihet.

Har du någonsin funderat på ifall du är en överbeskyddande mamma? Ta en titt på dessa tecken och avgör själv.

Kom ihåg att ditt arbete som mor inte enbart bör fokusera på att beskydda dina barn.

Det är också viktigt att du ger dem verktyg för att möta och överkomma utmaningar. Verktyg som hjälper dem att bli självständiga och kapabla människor.

“Barn som enbart får beröm blir beroende av dem. De undviker svåra uppgifter som får dem att känna sig osäkra och de ger upp när de tar sig an uppgifter som de inte är bra på.”

-Ashley Merryman-

Gemensamma drag hos överbeskyddande mammor

1. Försöker lösa alla sina barns problem

När svårigheter uppstår tar överbeskyddande mammor kontrollen direkt. De gör sitt bästa för att deras barn inte ska uppleva något som helst obehag.

När barn aldrig upplever obehag, tillåts de inte att utveckla tolerans mot frustrationDet minskar också deras förmåga att lösa problem.

2. Överdriven kontakt med barnens skola

Istället för att lära barnen hur de konfronterar situationer själva, söker dessa föräldrar inblandning av tredje parter. När ett problem uppstår i skolan går överbeskyddande mammor direkt till lärarna för att de ska lösa det.

Det spelar ingen roll hur litet problemet är. D e söker omedelbar hjälp för att behålla barnet i sin beskyddande bubbla.

Familj

3. Gör allt för att deras barn ska lyckas med allt

Människor lär sig tusen läxor från misstag och frustration. Barn som har överbeskyddande mammor får inte chansen att delta i aktiviteter som tillåter dem att lära sig nya saker.

De har alldeles säkert goda avsikter, men barnen berövas chansen att utforska och utveckla nya förmågor.

4. De kan vara extremt nedlåtande när det inte går bra

Det är viktigt att barn får chansen att identifiera sina känslor och uttrycka dem. De behöver hantera ledsamhet, ilska och hjälplöshet.

Istället för att göra allt för att få dem att må bra, måste vi hjälpa dem att acceptera och överkomma utmaningar.

5. De kontrollerar sina barns vänskaper

Personerna som umgås med barnen under deras barndom och tonår har stort inflytande på deras beteende. Överbeskyddande mammor försöker förhindra att deras barn umgås med barn som de anser vara “dåligt sällskap”.

Det är barnen själva som måste förstå vad som är “bra” och “dåligt”. Att lära sig skapa hälsosamma interpersonella relationer är en färdighet man måste utveckla på egen hand.

6. De invaderar konstant sina barns värld

Att konstant övervaka sina barn kan vara ohälsosamt. Det är befogat för en förälder att bry sig om sina barns välmående. Går man dock för långt kan det vara direkt skadligt.

När de blir äldre kan barnen börja kräva rätt till ett privatliv för att skapa sina egna liv. Detta är en naturlig del av varje individs mognadsprocess.

Överbeskyddande mammor respekterar inte dessa gränser. De respekterar inte sitt barns rätt till att ha en hemlighet.

Överbeskyddande mamma

7. De tilldelar inte sysslor eller ansvar hemma

Samarbete eller känslan av att höra till en familj bygger på disciplin. Barn som är överbeskyddade förstår inte konceptet av ömsesidighet. Förstår man inte det, är det svårt att bidra till samhället.

När detta inträffar börjar barn tro att det bara är deras känslor, tankar och behov som bör vara allas prioritet.

8. De låter inte barnen se världen som den är

Som vuxna vet föräldrarna att världen är full av orättvisa och obehagliga situationer. Barn behöver veta om att dessa faror existerar. De måste vara förberedda på att överkomma dem.

Om de inte är förberedda, löper de risken att konsumeras av den här häftiga världen.

Hur många av dessa tecken på att vara en överbeskyddande mor stämmer in på dig? Även om du vill dina barns bästa, måste du lära dem att kunna hantera svåra situationer på egen hand. 

Du kommer inte alltid att finnas tillhands för att kunna hjälpa dem med allt de behöver. Hjälp dem att bli självständiga och motståndskraftiga vuxna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.