Lär barn att rita diagram för att lära sig saker

Diagram för att lära sig saker i skolan är ett bra sätt att tydligt representera information. Ta reda på hur man bäst gör det i den här artikeln.
Lär barn att rita diagram för att lära sig saker
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns flera studietekniker som barn måste lära sig för att få bra betyg. I den här artikeln kommer vi att förklara hur man använder diagram för att lära sig saker.

Diagram eller ritningar är ett bra sätt att sammanfatta information för att bättre komma ihåg begrepp och fakta. Det är en bra idé att lära ut detta till barn i en tidig ålder så att de kan lära sig att studera effektivt.

Utöver att lära sig rita diagram finns det totalt fem andra studietekniker:

Att ta för vana att studera är det första steget för elever mot att aktivera och utveckla förmågan att lära sig.

–García Huidobro–

Lär dina barn att rita diagram

När man behöver sammanfatta information måste man kunna organisera eller sammanställa den informationen på ett sådant sätt att man kan ändra innehållet så att det blir lättare att assimilera och memorera. Det är här diagram eller ritningar blir mycket användbara.

barn ritar diagram

Diagram representerar klart och tydligt huvudidéerna och de stödjande idéerna i en given text. Den stora fördelen de har, jämfört med andra sammanfattningstekniker, är att de visar relevant information snabbt.

Det finns olika typer av diagram, beroende på typ av läromedel:

 • Jämförande diagram: Dessa använder man för att jämföra egenskaper och observera information snabbt.
 • Hierarkiska diagram: Dessa organiserar och klassificerar idéerna i en text och integrerar några av koncepten i andra texter.
 • Sekvensbestämda diagram: Dessa kan man använda när man behöver organisera informationen i tur och ordning, baserad på olika faktorer (tid, metodförändringar, förändringar i egenskaper etc.).

Det är viktigt att våra barn lär sig att använda diagram när de pluggar. Men för att lära sig det räcker det inte bara att kunna det i teorin. Det kräver också att man övar mycket.

Se därför till att vara med dina barn medan de gör sina läxor. Då kan du hjälpa dem att skapa sina första diagram, och efter ett tag kommer de att kunna göra dem på egen hand.

“Betrakta aldrig studier som en förpliktelse, utan som en möjlighet att gå djupare in i den vackra och underbara kunskapsvärlden.”

–Albert Einstein–

Hur man skapar ett bra diagram

För att skapa ett bra diagram måste man följa flera steg:

 • Läs först texten noggrant
 • Välj sedan och understryk huvudidéerna och de viktigaste stödjande idéerna
 • Tänk ut en titel som sammanfattar texten
 • Välj sedan vilken typ av diagram du vill göra
 • Dela upp texten i större avsnitt och underavsnitt
 • Slutligen, gruppera in varje idé eller fakta i ett avsnitt och uttryck den kort och exakt
flicka ritar diagram

Diagram eller ritningar bör också ha följande egenskaper:

 • Du bör ta med alla huvudidéer i diagrammet
 • Du bör markera och tydligt länka huvudidéerna i texten
 • Det måste följa en logisk struktur, med organiserade primära och sekundära idéer
 • Presentationen måste vara tydlig så att innehållet går att förstå snabbt
 • Det måste skrivas med korta och direkta nyckelord eller fraser, aldrig långa meningar

Genom att följa dessa tips kan dina barn lära sig att utveckla meningsfulla diagram som hjälper dem att förbättra sina prestationer i skolan. De kan lättare få en överblick av ett ämne och hur olika delar passar ihop.

Allt detta hjälper dem att lätt kunna införskaffa, assimilera, förstå och komma ihåg information. Det kräver tid och ansträngning, men det är verkligen värt det!

”Om du vill lyckas, stirra inte på stegen. Börja klättra stegpinne för stegpinne tills du når toppen.”

-Anonym-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.