Hur man kan förebygga barnmisshandel

Barnmisshandel definieras som att en vuxen utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller på annat sätt försummar ett barns grundläggande behov.
Hur man kan förebygga barnmisshandel
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 14 november, 2019

Barnmisshandel förekommer tyvärr fortfarande och kan helt förstöra någons barndom och ha allvarliga konsekvenser i framtiden. För att förebygga barnmisshandel måste föräldrar skydda sina barn och kunna identifiera misstänkt beteende.

Föräldrar bör också prata med sina barn om sex och aspekter kopplade till det från en tidig ålder. Självklart måste du anpassa det till ditt barns ålder, men du bör inte undvika att ha denna konversation.

Genom att ge ditt barn rätt kunskap och ett nära förhållande till dig och din partner kan du hjälpa till att förhindra dessa hemska händelser.

I den här artikeln kommer vi att fokusera specifikt på hur man kan förebygga sexuella övergrepp på barn.

Vad man behöver lära sina barn för att förebygga barnmisshandel

I en av sina kampanjer erbjuder UNICEF tre grundläggande tips för barn som lär dem att identifiera och undvika handlingar som kränker deras integritet. Dessa tips är:

1. Respektera dina egna och andras privata kroppsdelar

Den första aspekten organisationen betonar är att känna igen och respektera privata kroppsdelar. Således är det viktigt att lära barn att vara uppmärksamma så att ingen berör dessa kroppsdelar på dem.

2. Nej till medbrottslighet: Du behöver inte hålla dåliga hemligheter

Det andra tipset från UNICEF har att göra med hemligheter. En gemensam praxis för barnmisshandlare är att vinna barns förtroende och be dem att bevara deras hemlighet om det kontrakt de har tillsammans.

För att förhindra detta, lär dina barn att inte ha hemligheter för vuxna. Även om någon hotar dem att inte berätta för någon måste de berätta. Det är viktigt för deras säkerhet.

mamma pratar med liten pojke


3. Var självsäker

Slutligen måste dina barn känna att de har någon att prata med om sina problem. Ge stöd och var inte fördömande, det är det viktigaste när man försöker förhindra dåliga situationer som dessa.

Andra tips för att förhindra barnmisshandel

Förutom vad vi redan nämnt kan du använda dessa tips för att lära dina barn hur de bör reagera på farliga situationer:

  • Lär dem att du respekterar deras utrymme och kropp. Visa dina barn att ingen vuxen har rätt att krama dem, smeka dem eller ge kärlek om de inte vill ha det. Om det händer måste de omedelbart berätta för sina föräldrar.
  • Berätta när något händer med en familjemedlem, oavsett hur hemskt det är. Flera publikationer har sett att majoriteten av barnmisshandel utförs av någon i familjen. En älskad och välbekant person kan fortfarande skada ditt barn. Därför behöver de veta hur de ska agera.
  • Lita på dina barn. Om ditt barn har modet att berätta för dig om något behöver hon veta att du litar på henne. Annars kan hon känna sig ännu hjälplösare än hon redan gör.
  • Tvinga dem inte att göra någonting. Barn ska inte tvingas kyssa eller krama någon, inte ens sina släktingar. Om de tvingas lär de sig att underkasta sig vad andra vill göra med deras kroppar.

Tecken som kan indikera att ett barn är utsatt för barnmisshandel

I många fall upptäcks övergrepp efter att det redan hänt. För att undvika dåliga konsekvenser, var noga med att uppmärksamma ditt barns beteende. Om du ser något av dessa tecken, var uppmärksam på situationen:

  • Ångest: Ditt barn känner sig obekväm och orolig hela tiden. Han eller hon vill gömma sig och undvika vissa situationer.
  • Barnet äter och sover dåligt: ​​Om ditt barn inte äter eller sover ordentligt är det möjligt att något hänt. Det är ditt uppdrag att ta reda på vad.
klarvaken flicka i säng med nalle
  • Barnet är reserverat och tyst: Om du märker att ditt barn är mer tillbakadraget, ta reda på om något hänt. Observera också om ditt barn inte vill vara ute bland andra eller gömmer sig bakom dig hela tiden.
  • I konst och lek: Barn som utsätts för övergrepp kan visa det i teckningar eller lekar. Om du märker något konstigt, var uppmärksam på ditt barns känslor.
  • Förtroende mellan föräldrar och barn är oerhört viktigt. Då kan du lättare undvika sexuella trakasserier och övergrepp. Även om det är viktigt att lära ditt barn att identifiera och förebygga barnmisshandel bör du också skapa ett nära band så att ditt barn känner att han eller hon kan komma till dig och prata om någonting har hänt.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.