10 saker att lära ditt barn för att förebygga sexuella övergrepp

10 saker att lära ditt barn för att förebygga sexuella övergrepp
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 april, 2018

Det är bra att lära sina barn vissa saker för att förebygga sexuella övergrepp, för det är faktiskt vanligare än du kanske tror.

Barn runtom i världen utsätts för den fasansfulla upplevelsen varje dag, och det värsta föräldrar kan göra är att undvika ämnet.

Sexuella övergrepp förekommer både inom och utanför hemmet, och definieras som en sexuell aktivitet där minst en av de involverade parterna inte har gett sitt samtycke.

Tvång och övertalning är därför en del av handlingen. Sexuella övergrepp innebär att makt utövas över offret på något sätt.

Det kan även beskrivas som en intim kontakt mellan en vuxen och en minderårig, eller även mellan två minderåriga där den ene tvingar den andra.

Om du tror att det inte kan hända din familj måste vi tyvärr göra dig besviken, för sexuella övergrepp är faktiskt ofta förekommande, och det händer alla oavsett social bakgrund eller utbildningsnivå.

Det påverkar både barn och vuxna, men det går att förebygga sexuella övergrepp.

Ett brott

Att ha sexuell kontakt med en minderårig är straffbart. Många finner det svårt att utröna när övergreppet uppstår, vad det innebär eller under vilka omständigheter det förekommer.

I vissa fall kan den fysiska aktiviteten, som i tillfället bara är en “lek”, vara ett brott.

Det är viktigt att klargöra att barn inte får ha någon “lek” av sexuell natur med någon, inte heller en familjemedlem, av samma kön eller motsatta. Minderåriga har inte den mentala förmågan att bestämma sig för att delta i en sådan aktivitet.

Det är ett brott mot lagen att acceptera det sexuella samtycket från en minderårig, eftersom lagen stipulerar att de inte är legalt berättigade att ge sexuellt samtycke.

Ibland, om en förälder är involverad, kanske denne anser att det inte förekommer något brott eftersom föräldern bestämmer över barnet, men lagen är tydlig – ingen vuxen får utöva sexuell makt över någon annan, och det gäller alla.

Ett annat brott mot lagen är när det förekommer någon form av sexuell aktivitet mellan två minderåriga. Det är ett komplicerat fall, men det har en viktig underliggande faktor: man måste utröna om det föreligger något tvång. I så fall kan det kvalificeras som övergrepp.

Ledsen flicka på lekplats

Om ett av barnen har blivit tvingat eller övertalat av det andra kan det anses vara övergrepp, och förövaren kan potentiellt bli straffad.

7 saker ditt barn borde veta för att förebygga sexuella övergrepp

Kommunikation är extremt viktigt. Det är ett ovärderligt redskap att dra nytta av kommunikation för att förebygga sexuella övergrepp. Det är här man hittar de främsta sätten att förhindra det, så tveka aldrig att prata med dina barn om det.

Den andra faktorn är förtroende. Att lära dina barn att de kan lita på dig kan förebygga många problem under barndomen och främja starka, långvariga relationer.

Det är viktigt att man inser att ett stort antal barn inte pratar om vad som har hänt. Det är resultatet av dålig kommunikation och en brist på förtroende.

Skugga med frågetecken

Ett barn som har blivit offer för övergrepp kommer gå igenom en drastiskt förändring, så att vara tyst om det kan leda till allvarliga personlighetsproblem. Det värsta är om det händer igen eller om det fortsätter hända.

För att förebygga sexuella övergrepp måste du lära dem följande:

  • Den främsta risken ligger hos de som är närmast.
  • De måste kunna prata om allt som stör dem, med fullt förtroende.
  • De bör aldrig vara ensamma med främlingar.
  • Håll dig informerad om farorna med internet.
  • Lär dem att sexuell aktivitet är något som bara är för vuxna, så ingen “lek” av en sådan typ är normalt eller legalt.
  • Det är viktigt att de är uppmärksamma på förvirrande situationer och berättar för sina föräldrar, lärare eller vårdnadshavare.
  • De ska kunna fråga sina föräldrar om det är något de vill veta om ämnet, och inte fråga främlingar eller någon som inte är en del av familjen.
  • Det är viktigt att de låter föräldrarna veta vad som händer, utan att vara rädda. Förövaren vill inte att det ska ges till känna, så att berätta för föräldrarna är viktigt för att förhindra det.
  • Var inte rädd för förövaren. Det gör det omöjligt för dem att göra vad de vill eller tvinga barnet på något sätt.
  • Var misstänksam oavsett hur nära personen är. Att veta hur man hanterar problemet är viktigt för att undvika missförstånd som kan riskera andras personliga integritet.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.