Hur man lär barn att plugga på egen hand

Hur man lär barn att plugga på egen hand

Senaste uppdateringen: 25 juni, 2018

Det är otroligt viktigt för föräldrar att lära sina barn att plugga på egen hand, och det gör man genom att helt enkelt vägleda och överse studietiden.

Det handlar inte bara om samverkan, utan om ansvar. En förälders stöd måste alltid finnas tillgängligt, speciellt när det kommer till att lära sig och anförskaffa kunskap.

En förälders deltagande i ett barns läxor har stor påverkan på barnets prestationer i skolan. Det är därför det är så viktigt att föräldrar har en proaktiv attityd.

Det är otroligt viktigt att tidigt etablera att barnet ska möta alla sina akademiska mål både i skolan och hemma (i form av läxor). Det bidrar till att förbereda barnet på stressiga situationer, som prov (skriftliga eller muntliga), på ett bättre sätt.

Att lära barn att plugga på egen hand ger dem med ett användbart verktyg för resten av livet. Kom ihåg att de flesta vanor man anammar i barndomen hänger med till vuxen ålder.

Disciplin är viktigt för att upprätthålla och stärka motivationen att lära sig.

“Motivation är vad som sätter dig i rörelse, vanor är vad som får dig att slutföra saker.”

-Jim Ryun-

Gör studerande till en vana

Tips för att lära ditt barn att plugga på egen hand

Det första steget mot att lära ett barn att plugga på egen hand är att förbereda platsen där det ska studera. Rensa ett bord, ta bort allt som distraherar, ställ en bra lampa på det och ta fram alla redskap som behövs (pennor, papper, ordbok, etc.).

Glöm inte att ha en flaska vatten tillgänglig; barn får inte glömma att bibehålla vätskebalansen.

Dela upp ämnena

När skrivbordet är klart är det första du ska göra att dela upp ämnena i sektioner för att barnet ska få en tydlig uppfattning av vad som behöver göras. Det gör också informationen lättare att hantera.

Även om målet är att få barnet att studera på egen hand kan man inte vara alltför avlägsen under processen.

När det är dags att börja ska man motivera barnet, och när det är klart ska man fråga hur det känns och berömma gott arbete. Om barnet har frågor ska man försöka hjälpa. Var tålmodig med frågorna för att hjälpa barnet att övervinna sina hinder.

Försök hjälpa barnet att hitta och applicera lösningar för att undvika frustration och förlorat intresse. Om det behöver memorera något kan du hjälpa genom att ställa frågor. Försök att börja med enkla frågor för att öka självsäkerheten.

Tvinga dem inte

Om du konstant pressar dina barn till att plugga och bestraffar dem när de inte lyssnar kan barnen få nog, så be dem bara att studera på ett avslappnat men bestämt sätt. De måste förstå vikten av det.

Ta pauser

För att lära ett barn att plugga på egen hand måste du också lära det att pauser är nödvändiga. Se till att barnet tar korta pauser regelbundet.

Kom ihåg att barnet inte kommer dra full nytta av tiden om du ber det att studera längre än det kan behålla fokus. Det kommer bara börja associera pluggande med något negativt.

Ge dem diskreta belöningar

Ett annat bra tips för att lära ditt barn att plugga på egen hand är att implementera ett belöningssystem. Det måste vara smart för att hålla barnet motiverat.

Lär ditt barn vikten av att lära sig

Lär ditt barn att inte bara lära sig för pluggandets skull. Motivera det att lära sig något nytt varje dag. Det måste förstå vikten av kunskap i det vardagliga livet.

Föräldrar kan till och med hitta interaktiva sätt att hjälpa sina barn att lära sig hemma. Några exempel är dokumentärer, utbildande datorspel och böcker.

Det är hjälpsamt att ställa frågor. Försök lära barnet att ställa frågor och reflektera på världen.

Hitta roliga sätt att plugga

Prova på olika metoder tills du hittar ett studeringssystem som fungerar för barnet. Du kan till exempel använda didaktiska kort eller klisterlappar i barnets rum.

Uppmuntra även barnet att hitta ett unikt sätt att studera som fungerar för det. Du kan ge förslag och stimulera det med intressant information.

Pluggande spöke

Minimera distraktioner

Något annat som är viktigt för att barn ska kunna plugga på egen hand är att förebygga distraktioner. Stäng av TV:n, radion och andra elektroniska enheter.

Om nödvändigt kan du begränsa internetåtkomsten helt när det är dags att plugga.

Att skriva ner saker är ett värdefullt verktyg

För att lära ett barn att plugga på egen hand ska du lära det att använda penna och papper. Många barn kvarhåller information mer effektivt när de skriver ner saker för hand.

Det är bra att lära barnet att skriva anteckningar och frågor kopplade till ämnet det studerar.

Det är viktigt att det är kapabelt att svara på frågor om ämnet. När barnet har skrivit ner allt vore det bra om det kan skriva om informationen då och då för att verkligen lära sig det.

Det gör det mindre stressigt när det är dags att skriva prov.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.