Att separera tvillingar i skolan: för- och nackdelar

I den här artikeln tar vi en titt på viktiga faktorer att tänka på när du ska bestämma vad som är bäst för just dina tvillingars skolgång.
Att separera tvillingar i skolan: för- och nackdelar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 17 oktober, 2019

Ett av de främsta problemen som tvillingföräldrar måste ta ställning till är om de vill separera sina tvillingar i skolan eller inte.

Föräldrar till tvillingar kan intyga hur olika syskonens personligheter kan vara från varandra. Det hjälper dem att tydligt differentiera sig.

Med tanke på detta tar skolan ibland initiativ till att separera dem så att de inte blir för beroende av varandra.

Ofta kan skolledningen kräva att tvillingar separeras. Detta är inte alltid väl mottaget av föräldrarna eller barnen själva. Anledningen brukar låta något i den här stilen: att separera dem kommer hjälpa var och en att utveckla sin egen identitet. Det är emellertid svårt att finna enighet och stöd för detta i forskning, så många föräldrar är emot det.

Skäl för att separera tvillingar i skolan

separera tvillingar i skolan? tvillingar leker med klossar
Av någon anledning tror skolor att syskon från flerbarnsgraviditeter (oavsett om de är identiska eller inte) har rätt att utvecklas separat. De menar att även om de är tvillingar är var och en en individ med sin egen personlighet och han eller hon bör inte vara beroende av den andra för att lära sig och växa.

Tanken är att ge dem en möjlighet att interagera med andra och ha sina egna åsikter. Barn som är tvillingar, trillingar och fyrlingar eller högre multipler brukar stå varandra mycket nära. De kan vända sig till varandra för stöd i nästan vilken aktivitet som helst. Många lärare anser att detta inte är något positivt och att det kan hindra deras utveckling.

Genom att förlita sig på sina syskons stöd, eller till och med imitera honom eller henne, kan barnet lösa problem utan att anstränga sig eller engagera sig. I den meningen tror vissa att detta gör syskonen mer utsatta när de måste försvara sig själva och stå på egna ben. Om de blir vana vid detta stöd kan de komma att stöta på problem när de måste agera ensamma.

I detta avseende är tanken bakom att separera tvillingar i skolan att bidra till utvecklingen av deras individuella potential. Vissa tror att detta också bör tillämpas i andra relationer, inklusive med kusiner, grannar och nära vänner.

Det vill säga att ett barn som är beroende av ett visst förhållande med ett annat barn mår bättre av att bli separerad från denna för att hjälpa honom eller hennes fungera som individ. Vetenskapen anser emellertid att dessa antaganden saknar en saklig grund.

Vetenskapen säger att separation kan vara skadligt

Utöver de olägenheter det kan föra med sig för föräldrarna när det gäller schemaläggning och skolarbete säger nya studier att separera tvillingar i skolan kan tillfoga onödig skada.

Vetenskapen säger att det inte finns några argument som stöder tanken att separera tvillingar hjälper dem att utveckla sina egna identiteter. Tvärtom visar forskningen att det inte finns någon effekt alls från att gå i samma klass.

Enligt experter bidrar andra faktorer till att tvillingar utvecklar sina egna personligheter. I detta avseende kan deras inre liv och den personliga karaktären räcka för att deras personligheter ska utvecklas fullt ut.

“Är tröst någonstans bättre än i en systers armar?

-Alice Walker

The University of Wisconsin and Kings College har samlat in en uppsättning data som förklarar hur skadligt det kan vara att separera tvillingar i skolan. Studien genomfördes 2004 och använde sig av data från mer än 800 par tvillingar, och gav upphov till signifikanta resultat.

Vad studien säger

separera tvillingar i skolan? tvillingar på picknick
Studien använde 878 par tvillingar av samma kön mellan åldern fem och sju, alla i skolan. Studien delade in dem i tre grupper: 61 procent av barnen var i samma klass (icke-separerade tvillingar). Nästa grupp var separerade i skolan sedan fem års ålder. Den sista gruppen var separerade från sju års ålder.

Resultaten var följande:

  • Barngruppen som var separerade från sin tvilling sedan fem års ålder uppvisade mer beteendemässiga och känslomässiga problem, som blyghet, osäkerhet, rädsla och till och med sorg. Problemen uppstod i en ännu högre grad om tvillingarna var identiska.
  • De flesta icke-identiska tvillingar kunde övervinna sina svårigheter i slutet av andra klass.
  • De icke-separerade barnen hade färre problem än den föregående gruppen, inklusive när det kom till problem som inlärningssvårigheter.
  • Barnen som var separerade från sju år upplevde svårigheter med att lära sig läsa, liksom mer beteendemässiga problem än de icke-separerade barnen.

Andra studier och resultat visar att barn upplever mer stress i början av skolgången. Därför är det inte tillrådligt att göra saker värre genom att skilja dem från någon som är så viktig för dem.

Ingen av observationerna indikerar att en separation på något sätt skulle vara bättre för barnet, i själva verket visades motsatsen. Om syskonen separeras mellan åtta och tolv års ålder kan det finnas vissa fördelar (t ex mer ansträngning), men alla barn är olika.

Fatta ett beslut

Men rekommenderar att man ser till det enskilda barnets behov. Några står sina syskon närmare än andra. Dessutom kan åldern då de blir separerade, eller om de är identiska eller inte, vara avgörande faktorer.

I vissa fall kan en separation vara nödvändig och fördelaktig. Oavsett vad är det alltid viktigt att både hem och skola kan komma överens.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.