Att lära barn att förhandla: en viktig färdighet

Det är viktigt att lära barn att förhandla i livet eftersom det är ett bra sätt att mogna och bli ansvarsfulla. Men de måste lära sig att göra det på rätt sätt!
Att lära barn att förhandla: en viktig färdighet
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Alla barn kommer att möta stunder i sina liv när de behöver förhandla. Sanningen är den att föräldrar redan vet att deras barn är utmärkta förhandlare på hemmaplan. Men vad händer när de är ute i den verkliga världen? Dina barn kommer att möta situationer där deras behov och önskemål ibland kommer att vara i konflikt med andras. Därför vill vi i dagens artikel berätta om hur du kan lära dina barn att förhandla på rätt sätt.

Att lära sig att hantera dessa situationer är en färdighet som barn behöver lära sig att omsätta i praktiken så snart som möjligt. Implementera och förstärk följande principer när du kan. På så sätt kommer dina små barn gradvis att lära sig försvara vad de anser vara rätt, rättvist och schysst på egen hand.

Hur man lär barn att förhandla i livet

När du lär dina barn att förhandla bör du först och främst ha följande i åtanke:

  • Hjälp dina barn att förstå att livet inte är en tävling. Att förhandla handlar inte om att få allt de vill ha. Det handlar snarare om att hitta lösningar där alla kan få vad de behöver. Framgångsrik förhandling innebär att båda parter gör vissa uppoffringar, men att båda till slut är nöjda. Och det här är mycket bättre än om en part får allt han eller hon vill medan den andra känner sig helt krossad.
  • Betona att det är viktigt att upprätthålla en respektfull attityd för att förhandlingarna ska fungera. Om någon av parterna känner sig attackerad kommer han eller hon inte att vara villig att göra kompromisser.
Barn är ute och går med sin mamma.
  • Påminn dina barn om att ett sätt att förhandla är att öppet och direkt erkänna den andra partens känslor, behov och bekymmer. Exempel på det är att använda fraser i stil med: ”Att känna sig utelämnad är hemskt. Låt oss hitta en lösning som är rättvis för alla. ”
  • Vid framgångsrik förhandling måste man lyssna lika mycket som att prata. Uppmuntra dina barn att ställa frågor som hjälper dem att förstå den andra personens synvinkel.
  • Beskriv vikten av att hålla ett öppet sinne. Hjälp dina barn att tänka på ett sätt som är tillräckligt flexibelt och kreativt för att leta efter fler lösningar.
  • Förstärk vikten av att behålla lugnet. Det är viktigt att du lär dina barn att det bästa i en hetsig situation är att ta en paus. När alla sedan har lugnat sig, kan de komma tillbaka för att fortsätta förhandla.

Sätt grunden för förhandlingar

Du kan lägga grunden för dessa färdigheter även hos små barn genom att använda spel som lär dem värdet av samarbete och kompromiss för att nå olika mål. Du kan lära dina barn att lyssna uppmärksamt genom att till exempel spela förståelse- och minnesspel där spelare måste svara på frågor om en berättelse de fått höra i utbyte mot godis eller andra priser.

Det är också möjligt att modifiera enkla spel som innebär att samla in bitar så att barn kan byta bitar med varandra. För att göra det måste de förhandla och göra kompromisser. När det gäller äldre barn kan spel som Monopol lära dem mycket om förhandlingsprinciperna.

Vikten av att kunna förhandla i livet

När det gäller att lära barn att förhandla är det viktigt att vi främjar förhandlingar som betonar jämlikhet och förmågan att förstå någon annans situation. Våra barn måste lära sig att förhandla på ett sätt som ger resultat som är så gynnsamma som möjligt för alla inblandade.

Mamma sitter med sin son i köket.

När du tillåter och uppmuntrar dina barn att förhandla, även när de är små, ger du dem kraft tillsammans med självständighet och respekt.

Det finns många sätt att lära dina barn att förhandla i vardagliga situationer. De kan till exempel förhandla om vilka kläder de ska ha på sig, vad de ska äta till frukost, hur de organiserar sitt rum, när de ska göra sina sysslor osv. På så sätt kommer dina barn också att lära sig autonomi.

Som förälder är det viktigt att anta både förhandlingar och kompromisser som familjevärden. På det sättet kommer du att uppfostra barn som vet att deras åsikter, känslor och behov är respekterade. I sin tur kommer dina barn att vara mycket mer benägna att visa samma hövlighet och respekt när de interagerar med andra.

Att lära barn att förhandla kan vara svårt, men det är inte omöjligt

Det kan vara svårt att se förhållandet mellan att framgångsrikt förhandla sängtider med en 7-åring och att förhandla om utegångsförbud med en 16-åring. Men ju tidigare du kan lära dina barn denna livsfärdighet, desto smidigare kommer saker att gå när dina barn blir äldre.

Respekt, hövlighet och empati ackumuleras under framgångsrika förhandlingar som äger rum mellan föräldrar och barn under tidig barndom. Som ett resultat leder detta till trevligare förhandlingar och kompromisser under tonåren. Kom ihåg att det inte är att ge upp när du förhandlar med dina barn. Snarare lär det dem en av de viktigaste lärdomarna i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.