När kan man förhandla med sina barn?

Föräldrar kan förhandla med sina barn så länge det finns respekt för föräldrarnas auktoritet. I den här artikeln ger vi några tips för hur du hanterar sådana situationer.
När kan man förhandla med sina barn?
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Känner du att du tillbringar halva dagen med att ge order och gräla hemma? Många föräldrar spenderar mycket tid på att säga “Du måste gå och lägga dig!” och “Du måste äta upp din middag!” Men dessa uttalanden kan trigga olika reaktioner från barn och ungdomar. Så när kan du förhandla med dina barn? I vilken utsträckning kan du ge efter?

Både överdriven och bristande auktoritet kan ha negativa konsekvenser. Att vara måttlig är nyckeln till att uppfostra dina barn i en hälsosam miljö.

Förhandlingar kan vara en lärorik upplevelse för dina barn. De tar då till sig lärdomar om lagarbete och hur man förstår perspektiv som skiljer sig från ens egna.

När kan du förhandla med dina barn?

Barn och tonåringar kommer ofta försöka motsätta sig dina beslut. De kommer att testa din vilja och försöka ändra den på alla möjliga sätt. I vissa fall kommer de att använda vredesutbrott, tårar eller manipulation för att försöka få vad de vill ha.

Under dessa omständigheter är det viktigt att föräldrar respekterar sina regler och motiverar sina skäl. Att visa empati och förståelse kan få dina barn att reagera lite mer positivt, även om de inte håller med dig.

Det finns emellertid andra tillfällen när dina barn kommer att ange preferenser som du kan identifiera dig med, vilket kommer få dig att ge med dig lite. Om aspekten som ska förhandlas inte är relevant (i negativ mening), och om förhandlingar gynnar båda parter, så kan du känna dig fri att göra det.

I en familj, liksom i livet, är det fördelaktigt att upprätta positiva relationer med människorna som omger dig.

Nyckeln är att hitta en lösning som inte gör att du förlorar din auktoritet, samtidigt som du får dem att känna att deras åsikt beaktas. Det är viktigt att påpeka att det finns många situationer som aldrig ska vara öppna för förhandlingar. Dessa situationer bör dock inte leda till konflikter.

Det är vår plikt som föräldrar att lära oss hantera våra barns olydnad.

Användbara strategier för att förhandla med dina barn

Minska ner konflikten

Det första steget är att identifiera punkter där du håller med dina barn. Ibland är de omtvistade områdena mindre än du tror. Det handlar inte alltid om totalt motstånd.

Genom att enas om de positiva aspekterna i situationen stärks de känslomässiga banden. Det är särskilt användbart när det gäller tonåringar.

Förklara din åsikt

När du fattar ett beslut som dina barn inte håller med om, försök att förklara dina argument tydligt. Även om de kanske inte accepterar dina åsikter med öppna armar vet de att du agerar rättvist och inte bara försöker utöva din auktoritet.

”Eftergivenhet kritiseras ofta, men föräldraskap är inte lätt, och om vissa syndar på grund av brist, gör andra det genom överdrift, och ber sina barn att vara lydiga, välskötta, intelligenta, perfekta! Ska jag som förälder kräva så mycket av mitt barn?”
–Maye Ruis–

Ta dig tid att tänka och ge ett svar

Små barn kan ibland be om tio olika saker på mindre än tio minuter. Ibland är standardsvaret att säga nej. Det är dock bäst att först analysera, och sedan svara sammanhängande. Ta ett djupt andetag och tänk på för- och nackdelarna innan du fattar ditt beslut.

Undvik att ge efter för oacceptabelt beteende

Barn kan försöka pressa dig med raserianfall, dåliga ord, skrik och tårar. Det är dock viktigt att aldrig ge upp.

Vid behov bör du också tillämpa de överenskomna korrigerande åtgärderna för deras negativa inställning. Om du ger upp på grund av ett vredesutbrott kommer de alltid att använda den här metoden för att ändra dina beslut.

Kom ihåg att det är du som bestämmer

Som förälder är du i stånd att lösa konflikter och fatta beslut som du tycker är lämpliga. Det är ditt jobb att vakta över dina barns säkerhet och utbildning. Det finns ingen anledning att känna sig skyldig om du inte behagar dem med dina beslut.

“Det är okej att förhandla om en fråga om båda parter drar nytta av det på ett positivt sätt.”

Att förhandla med barn kan hjälpa dem att utvärdera fakta. Det kan också lära dem att fatta kloka beslut.

Förhandlingar visar att de kan lösa sina meningsskiljaktigheter utan att skapa konflikter med de människor de älskar mest. De lär sig då att respektera och lita på de alternativa lösningarna som du erbjuder dem varje dag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.