Skillnaden mellan positiva och negativa bestraffningar

Straff används ofta för att modifiera barns beteende. Det finns dock två typer av straff: positiva och negativa. Läs om skillnaderna mellan de två i följande artikel.
Skillnaden mellan positiva och negativa bestraffningar
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Föräldrar använder ofta bestraffningar för att försöka korrigera sina barns dåliga beteende. Men de flesta föräldrar använder det utan att veta skillnaden mellan positiva och negativa straff.

Bestraffning rekommenderas inte för beteendemodifiering och bör endast användas i extrema fall, då det inte ger barn möjlighet att lära sig vilka misstag de har gjort eller förbättra sitt beteende.

“Man bör aldrig uppfostra och undervisa med metoder baserade på rädsla, maktinnehav och auktoritet, det ger inget förtroende och man uppnår bara falsk underkastelse.”

– Albert Einstein –

Skillnaden mellan positiva och negativa bestraffningar

Vi använder straff så att oönskade beteenden inte upprepas eller åtminstone för att de inte ska ske lika ofta. Det finns två sätt att dela ut bestraffningar: med positiva straff och negativa straff. Vi kommer nu att förklara skillnaden mellan dessa.

Positiv bestraffning

Innan vi går längre vill vi tydliggöra att ordet “positiv” här inte används som något bra – det hänvisar till att tillföra något till situationen. När man använder ett positivt straff ger föräldern barnet något obehagligt för att straffa det olämpliga beteendet.

positiva och negativa straff: vuxen pekar finger på barn

Detta obehagliga stimuli kan bestå av att utföra en handling, ta bort ett objekt, förmedla en känsla och så vidare. Några exempel är:

 • Skrik
 • Slag
 • Skamvrå
 • Reagera argt
 • Förolämpa
 • Agera hotfullt

Experter rekommenderar inte den här formen av uppfostran, och det är i många delar av världen, inklusive Sverige, olagligt att använda fysisk bestraffning.

Negativa bestraffningar

Återigen har ordet “negativ” här inte något att göra med om straffet är bra eller inte, utan det handlar om att du tar bort något från situationen.

Negativ bestraffning består av att ta bort något som barnet tycker om att göra när han eller hon uppför sig dåligt. Liksom i föregående fall kan du ta bort ett objekt, en handling eller något som barnet gillar osv. Till exempel är några vanliga negativa straff som man ofta ger till barn:

 • Att inte låta dem titta på TV
 • Ge dem utegångsförbud
 • Skicka dem till sitt rum
 • Inte låta dem leka
 • Ta bort en favoritleksak eller ett spel
 • Inte låta dem få efterrätt

Straff är en sista åtgärd

Det är mycket viktigt att komma ihåg att straff endast ska användas när andra korrigeringsmetoder inte har fungerat, till exempel:

 • Med hjälp av dialog och reflektion
 • Genom positiv förstärkning
 • Genom att förändra situationen
 • Genom att ignorera det oönskade beteendet
 • Genom att erbjuda tid och avstånd
 • Genom att föreslå olika alternativ för att lösa problemet

Dessutom måste du, om du väljer att göra det, tillämpa straffet omedelbart efter det problematiska beteendet. Du måste samtidigt förklara anledningen till dina handlingar och alltid behålla lugnet.

positiva och negativa straff: pojke sitter vänd mot vägg

Det är också väldigt viktigt att alltid belöna och förstärka (med en komplimang, en kärleksfull gest osv.) ett barns goda beteende efter att tidigare inte ha uppträtt ordentligt. Till exempel, om barnet har straffats för att inte ha städat undan sina leksaker måste du ge beröm när barnet till slut plockar upp dem.

Oönskade konsekvenser

Helst bör du undvika bestraffningar så mycket du kan, då det kan ha konsekvenser för barnet och hans eller hennes förhållande till sin omgivning. Till exempel:

 • Rädslor
 • Osäkerhet
 • Stress
 • Sociala problem och problem att samexistera
 • Ångest
 • Underkastelse
 • Dåligt självförtroende
 • Aggressivitet

Så om du vanligtvis använder straff för att korrigera ditt barns beteende är det dags att ändra på det! Försök lära dig och öva på mer positiva alternativ till bestraffningar!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.