Pomodoro-metoden för att optimera tiden du studerar

Pomodoro-metoden är ett populärt sätt att bli mer produktiv och optimera tiden man studerar.
Pomodoro-metoden för att optimera tiden du studerar
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Många barn och ungdomar lägger timmar på att studera. De flesta inser dock att de under den här tiden har en tendens att bli distraherade och inte vara lika produktiva som de skulle kunna vara. Pomodoro-metoden, som vi kommer att presentera i den här artikeln, är perfekt för att ta uti med detta problem som är så vanligt bland elever i alla åldrar.

Metoden skapades på 80-talet och bygger på idén att vi lär oss snabbare när vi kan kontrollera och behålla koncentrationen under en kort tidsperiod och ofta tar korta pauser.

Slösa inte med tiden – tiden är det stoff som livet är gjort av.

– Benjamin Franklin –

Pomodoro-metoden för att optimera tiden du studerar

Francesco Cirillo var en italiensk universitetsstudent som hade svårigheter att koncentrera sig under sina studier. Som ett resultat gick hans studier inte särskilt bra. För att lösa detta problem bestämde han sig för att uppfinna Pomodoro-metoden, och han lyckades optimera sin studietid.

barn studerar med Pomodoro-tekniken
Metoden består av att man tillbringar 25 minuter på att utföra en viss uppgift, som att studera, med en bibehållen maximal koncentrationsnivå. Efter denna produktiva tid tar man en paus på fem minuter. När pausen är slut fortsätter man uppgiften i ytterligare 25 minuter. Man måste upprepa detta cykliskt tills man har slutfört två timmars arbete eller studier.

För att mäta dessa tider använder man en timer. Skaparen av metoden använde en tomatformad köksklocka (pomodoro, på italienska), som gav metoden sitt namn. I själva verket motsvarar var och en av de 25 minuterna “en pomodoro”.

Produktivitet är aldrig en olycka. Det är alltid resultatet av engagemang, intelligent planering och fokuserad ansträngning.

– Paul J. Meyer –

Steg för att tillämpa Pomodoro-metoden

Du måste bara följa några mycket enkla steg för att använda dig av Pomodoro-metoden ordentligt:

 1. Bestäm vilken uppgift du ska göra: studera ett ämne, göra läxor, slutföra en arbetsaktivitet etc.
 2. Ställa timern: ställ klockan på 25 minuter, med andra ord en pomodoro.
 3. Arbeta med uppgiften: koncentrera dig på att slutföra uppgiften tills de 25 minutrarna är slut och klockan ringer. Undvik under denna tid alla möjliga störningar och distraktioner.
 4. Vila: ta en kort paus i cirka 5 minuter. Du måste ta denna paus för att försöka slappna av och koppla bort helt från uppgiften.
 5. Starta din nästa pomodoro: än en gång är det 25 minuter som gäller, då du måste arbeta intensivt med uppgiften. Vila sedan i 5 minuter.
 6. Ta en lång paus: ta en paus på cirka 15-30 minuter när du är klar med fyra pomodoror. Detta motsvarar två timmars arbete.

Du kan anpassa tiderna efter utbildningsnivå, behov och utvecklingsstadiet som ditt barn befinner sig i.

pojke studerar med Pomodoro-tekniken

Fördelar med att använda denna metod för att optimera tiden barn studerar

Som du har sett är Pomodoro-metoden väldigt lätt att implementera, och det är en mycket användbar studiemetod, både för barn och ungdomar precis som för oss vuxna.

Fördelarna med den är många. Till att börja med kommer de korta och frekventa pauserna hjälpa dig att:

 • Förbättra din koncentration och mentala smidighet.
 • Öka produktiviteten.
 • Känna dig mer motiverad.
 • Minska stress och ångest.
 • Minska spänning och trötthet.
 • Kontrollera din frustration.

Vi försäkrar dig om att genom att dela in din tid i block är det möjligt att optimera och hantera den bättre. Så nu när du känner till den här metoden är det dags att visa den för dina barn eller elever så att de kan använda den!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cirillo, F. (2006). The pomodoro technique (the pomodoro). Agile Processes in Software Engineering and54(2).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.