Överkorrigering som ett sätt att modifiera beteenden

Överkorrigering är ett sätt att tillämpa logiska konsekvenser när barn beter sig på ett opassande sätt för att förändra deras beteende.
Överkorrigering som ett sätt att modifiera beteenden
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att uppfostra och utbilda barn är ett komplicerat jobb som kräver mycket tålamod. Ibland känns det som om man har försökt med precis allt för att modifiera sina barns olämpliga beteende utan att se något resultat. I den här artikeln tittar vi på överkorrigering, en av de mest effektiva metoderna för att modifiera beteenden.

Dina barn sparkar boll inomhus, slåss med sina syskon, ritar på väggarna och kastar sina leksaker. Trots de miljoner gånger du har sagt till dem att inte göra det upprepas det alltid om och om igen.

Din frustration får dig att tappa kontrollen och höja din röst. Du kan skälla på dem, du kan skrika på dem och du kan känna dig hemsk för att ha gjort det, men… samma beteenden kommer tillbaka om och om igen.

Så vad kan du göra? Självklart måste man sätta gränser, men att ständigt bråka och slåss med sina barn är utmattande. Ge inte upp. Överkorrigering kan vara ett bra verktyg att ta er vidare med om ni befinner er i den här situationen. Vi hjälper dig att eliminera negativa beteenden samtidigt som du lär ditt barn att bete sig på rätt sätt.

Överkorrigering som ett sätt att modifiera beteenden

mamma och son viker tvätt

Beteendevetenskap är en gren av psykologi som studerar beteende i förhållande till dess konsekvenser. Enligt denna vetenskap varierar frekvensen med vilken en individ uppvisar ett beteende beroende på konsekvenserna som följer det beteendet.

Om de är positiva ser man beteendet oftare, och om konsekvenserna är negativa minskar beteendet.

Det finns två huvudsakliga sätt att uppnå detta. Om du vill se ett visst beteende mer kan du använda positiv förstärkning. Men om du vill minska eller eliminera förekomsten av vissa beteenden kan du använda straff.

Överkorrigering faller då i kategorin straff, då dess mål är att minska frekvensen av ett oönskat beteende. Med detta sagt har överkorrigering flera fördelar jämfört med andra tekniker i samma kategori.

Tekniken är helt ofarlig för barnets fysiska och psykologiska hälsa och integritet. Den orsakar ingen skada och uppvisar inte heller någon aggression (till skillnad från till exempel fysiska straff).

Tillämpningen av de flesta strafftekniker kan få barn att känna ilska och andra negativa känslor gentemot den som tillämpar straffet. Men när man använder överkorrigering som ett sätt att förändra beteenden är chansen att detta händer minimal.

Överkorrigering lär barn ett passande beteende. Medan om vi jobbar på att få bort det olämpliga beteendet, ger vi också positiva alternativ.

Vad är överkorrigering?

Vi vet att överkorrigering är en operativ teknik som syftar till att eliminera negativa beteenden. Men hur fungerar tekniken i praktiken? I den här typen av beteendemodifiering utför barn ett passande beteende som är direkt relaterat till det beteende som du vill eliminera.

Detta sker på ett repetitivt och kontinuerligt sätt. Dessutom är utförandet av det passande beteendet beroende av förekomsten av det olämpliga.

Med andra ord, för varje olämpligt beteende måste du välja ett annat relaterat beteende som är positivt. Varje gång det olämpliga beteendet inträffar måste barnet utföra det önskade beteendet flera gånger eller under en längre tid.

Det finns två sätt att tillämpa överkorrigeringstekniken:

litet barn ritar på väggen
  1. Återställande överkorrigering: Denna metod är bra för beteenden som har en störande eller förstörande effekt på omgivningen. Till exempel, om ett barn ritar på väggen eller på möbler. I det här fallet är tanken att barnet ska städa upp efter det dåliga uppförandet… städa upp rummet till sitt ursprungliga tillstånd eller lämna det ännu finare än det var till att börja med. Till exempel kan du be ditt barn tvätta av bordet som han eller hon ritat på såväl som resten av möblerna i rummet.
  2. Positiv praxis: I många fall har det beteende du vill eliminera inte några påtagliga negativa effekter på omgivningen. Så då kan du använda det här alternativet. Positiv praxis består av att låta barnet utföra beteenden som är oförenliga med dem du vill eliminera, flera gånger eller så länge som det behövs. Till exempel kan du be ditt barn att öva på att plocka upp kläder från golvet och placera dem i tvättkorgen 10 gånger.

Logiska konsekvenser

Som du kan se är den straffande konsekvensen inte godtycklig, trots att det är en form av straff. Istället är den logiskt relaterad till det problematiska beteendet. På detta sätt lär vi våra barn genom logiska påföljder och inte genom irrelevanta straff.

Att återställa omgivningen eller utöva ett lämpligt beteende har ett mycket högre utbildningsvärde än att ta bort ett barns skärmtid eller lördagsgodis, till exempel.

Ha därför överkorrigering i åtanke när det är något specifikt beteende du vill påverka. Vi är säkra på att du kommer upptäcka att det är en mycket effektiv teknik för att modifiera oönskade beteenden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bados, A., & García-Grau, E. (2011). Técnicas operantes. Departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos: Universidad de Barcelona. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/18402/1/T% C3% A9cnicas% 20operantes20, 2011.
  • Morant, M. E. L. (1995). Sobrecorrección: una revisión (Doctoral dissertation, Universitat de València).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.