Några originella uppgifter för matematisk problemlösning

Vill du hjälpa dina barn att lösa matematiska problem? Idag ger vi dig några ursprungliga matematiska problemlösningsaktiviteter att dela med dina barn.
Några originella uppgifter för matematisk problemlösning
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Matematisk förståelse är en av de färdigheter som är viktig för elever att förvärva. Men många barn tycker att det är svårt eller till och med tråkigt att räkna matte och lära sig matematisk problemlösning. Därför ger vi dig här några originella uppgifter för matematisk problemlösning som du kan göra med dina barn för att lära dem hitta glädjen i matte.

Detta roliga, intressanta och originella sätt att lösa matematiska problem hjälper dina barn att arbeta med matte på egen hand. Tipsen kommer lite längre ner i artikeln.

“Kärnan i matematik är inte att göra enkla saker komplicerade, utan att göra komplicerade saker enkla”.

-S. Gudder-

Problemlösning i utbildning

Enligt PISA (ett OECD-projekt för internationell kunskapsutvärdering):

“Matematisk kunnighet är en individs förmåga att resonera matematiskt och formulera, använda och tolka matematik för att lösa problem i en mängd olika verkliga sammanhang. Det hjälper individer att förstå den roll som matematik spelar i världen och fatta de välgrundade bedömningar och beslut som behövs av konstruktiva, engagerade och reflekterande medborgare på 2000-talet.”

Matematisk kunnighet.

Matematisk talförståelse innebär att en individ har förmågan att lösa problem på ett effektivt sätt. I skolan lär sig barn emellertid vanligtvis matematik som ett abstrakt ämne, som inte har något samband med deras vardagsliv. Faktum är att detta är ett stort misstag, och detta kanske syns särskilt när det kommer till problemlösning i matematik.

Om barn lär sig matematik genom att öva och upprepa liknande övningar förbättrar de bara sina minnesfärdigheter och sin förmåga att lösa problem automatiskt. Som ett resultat åsidosätter de logiskt resonemang och reflektion.

Det är därtill viktigt att tänka på barnets intresse och motivation när de ska lösa matematiska problem. Om du fokuserar på denna aspekt hos barnen kommer de att koncentrera sig mer och arbeta hårdare.

För att göra detta finns det några originella uppgifter för matematisk problemlösning som du kan göra med barnen.

“Det är i matematik som anden hittar de element som den mest önskar: kontinuitet och uthållighet”.

-Anatole France-

Originella uppgifter för matematisk problemlösning

Originella uppgifter för matematik problemlösning

Använd tidningsurklipp för matematisk problemlösning

Du kan klippa ut bilder från exempelvis mat-, leksaks- och möbelkataloger. Allt kan vara användbart, så länge bilderna inkluderar priserna. Klistra sedan urklippen på ett papper och skapa olika matteproblem rörande pengar och kostnad som dina barn kan lösa.

På detta sätt får barnen en matematisk förståelse tack vare verkliga exempel eftersom de använder föremål som de faktiskt kan hitta i en butik. Dessutom lär barnen sig varför det är viktigt med den här typen av problemlösning.

Använd livsmedelsförpackningar

En annan originell övning för matematisk problemlösning är att använda livsmedelsförpackningar. Detta beror på att de vanligtvis har en innehållsförteckning med en massa siffror (näringsfakta, gram, ml osv.), vilket kan vara väldigt användbart för att skapa matteproblem som gäller måttenheter.

Använd bekanta namn och situationer i din matematiska problemlösning

Det kan vara väldigt effektivt att använda namnen på personer som dina barn faktiskt känner till, till exempel deras vänner, lärare eller familjemedlemmar. Faktum är att barn gillar att hitta sitt eget namn i uppgifter de måste lösa.

Dessutom kan du använda vanliga situationer från deras verkliga liv när du sätter ihop matteproblemen. Det gör att barnen lättare förstår sammanhanget. Som ett resultat ser de matteövningen som en situation de faktiskt kan möta i verkliga livet. Då anstränger de sig lite mer för att lösa problemet för sitt eget, eller en väns, bästa.

Matematisk problemlösning och verklighetsförankring

Tänk alltså på att det är en bra metod att använda olika saker från verkliga livet när du skapar matteuppgifter som dina barn ska lösa. Denna verklighetsförankring gör det lättare för barnen att lära sig detta ämne. Kanske till den grad att de till och med börjar älska ämnet!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.