Hur man hanterar respektlösa barn

Respektlösa barn har attityder som ibland kan göra deras föräldrar obekväma. Vi ska titta på hur vi kan stoppa denna respektlöshet.
Hur man hanterar respektlösa barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns barn som inte låter andra prata för att de tycker att de alltid har rätt. Dessutom lyssnar de inte, de accepterar inte tillsägelser och deras respektlöshet för vuxna och andra barn är något man kan se dagligen. Dessa små är en verklig utmaning för sina föräldrar. Så låt oss titta på några sätt att få stopp på respektlösa barn.

Vissa barn visar upp dessa attityder på ett så intelligent sätt att det är svårt att se deras respektlöshet. Vi låter i slutänden dessa attityder passera, och med tiden kan vårt barn bli “det jobbiga barnet” för oss och andra.

Därför är det viktigt att identifiera dessa beteenden och stoppa dem så att inte det respektlösa barnet blir ovälkommet. Hur? Låt oss titta på det nedan.

Respektlösa barn: Varför?

Respektlösa barn är som de är för att vi inte korrigerar deras attityder eller beteende vid rätt tidpunkt. När de är unga kan vi tycka att deras smarta och kvicka svar är roliga och vi är stolta över hur de kan prata för sin sak. Det som är viktigt är dock att identifiera och styra detta beteende mot positiva handlingar som bidrar till samhället och familjens bästa.

Uppstudsiga barn: pappa på telefon säger shhh till lekande barn

Ett exempel kan vara när en far påpekar till sin fyraåriga son något som han inte har gjort rätt. Men istället för att acceptera att han gjorde ett misstag svarar barnet genom att påpeka ett misstag som hans far gjorde.

I början kan detta vara underhållande för fadern. Men om han inte rättar till detta kommer barnet att utveckla en brist på empati och erkännande av sina egna misstag. Dessutom kommer han att bli ett oförskämt och respektlöst barn som kommer ha svårt att passa in i sociala sammanhang.

Barn testar hur långt de kan gå med beteenden och attityder innan deras föräldrar tillrättavisar dem. Det är så de utforskar gränser och testar föräldrars tålamod, reaktioner och sätt att hantera detta oväntade beteende.

Tips för att förhindra att barn blir respektlösa

Många gånger är föräldrarna inte tillräckligt snabba med att reagera på dåliga beteenden. Vi kan hantera det på två sätt: vi kan låta beteendet passera eftersom det hände för några dagar sedan, eller så kan vi prata med barnet på ett empatiskt sätt för att förklara att det inte var rätt, även om timmar eller dagar har gått.

Poängen är att lära sig tillsammans med våra barn och lära ut det bästa sättet att bete sig. Varje dag är en ny utmaning för föräldrar med små barn. Därför ska vi titta på några tips för att undvika respektlösa attityder.

Respektera alltid andra människor

Barn måste uppfostras till att respektera vuxna. De måste förstå att de måste respektera vuxna med ord och handlingar.

Var konsekvent med vad du säger och gör för att hantera respektlösa barn

Om du ser en person som säger en sak och gör en annan, vad tänker du då? Du får inte vara inkonsekvent med vad du säger och gör. Om du är det förlorar du trovärdighet och respekt. Var konsekvent och dina barn kommer att följa dig: de lär sig av vad deras föräldrar gör.

Var alltid uppmärksam på deras åsikter för att visa dem hur viktiga de är för dig

Be om barnens åsikter när du kan så att de kan se att det de tänker är viktigt för dig. Det hjälper dem att förstå att det finns tillfällen när de kan bidra med sin åsikt och andra där de inte får det. Det är viktigt att dina barn vet när de ska vara tysta och när de kan uttrycka sin åsikt.

Uppmuntra ett gott uppförande

Självklart hanterar olika personer samma situation på olika sätt, beroende på erfarenhet och smak. Men det är viktigt att du har ett beteendemönster som representerar dina värderingar och att du för det vidare till dina barn.

Till exempel beteenden som att vänta på din tur, veta när man ska vara tyst under en konversation som inte involverar dig, respektera saker som inte är dina, lyssna uppmärksamt när någon pratar med dig…

Tips för att stoppa respektlösa barn

Det finns några distraktioner du kan använda om du befinner dig i en obekväm situation med ett ovälkommet svar från ditt barn. Men använd dem inte hela tiden eftersom ditt barn så småningom lär sig dem och de förlorar då sin användbarhet.

Uppstudsiga barn: tonåring gör gest
  • Byt ämne på ett oväntat sätt. Om ni leker kan du ändra leken eller aktiviteten för att distrahera från det olämpliga beteendet. Eller om du pratar, byt ämne.
  • Gör ett oväntat ljud eller en gest. Om du plötsligt distraherar ditt barn kommer du att kunna omdirigera honom eller henne mot ett mer positivt beteende.
  • Föreslå begränsade alternativ. När ditt barn vill ha något han eller hon inte kan få kan du låta barnet välja mellan två andra alternativ som passar dig. På detta sätt kommer ditt barn känna att han eller hon får vara med och bestämma och blir hörd.

Vikten av att stoppa respektlöshet hos barn

Respektlösa barn kan vara roliga i början tack vare sin intelligenta uppfinningsrikedom. Men om föräldrarna inte förstår vad som händer kan dessa barn bli de typiska oförskämda och svåra barnen som samhället avvisar. Dessa tips kan förhoppningsvis vara till hjälp i obekväma situationer.

Det är viktigt att uppfostra barn med empati och vägleda deras attityd till positiva handlingar som leder dem till en väg som skiljer sig från oförskämdhet. Och kom ihåg: Att arbeta med uppfostran av våra barn stärker deras utveckling.

Det här kan kanske intressera dig…


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Audrey, R. (1999). ¡No seas impertinente!: Un programa en cuatro fases para poner fin al mal comportamiento de sus hijos. Siglo XXI.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.