Vikten av att lära barn att respektera äldre

Att lära barn att respektera äldre personer är en av grunderna i barnuppfostran. Det är inte bara positivt för dem i deras mognadsprocess, utan också i framtida interaktioner bland äldre medborgare och barn.
Vikten av att lära barn att respektera äldre
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 14 juni, 2019

Det är vanligt för äldre generationer att spendera mycket tid med barn. Att föregå med gott exempel är ett enkelt sätt att lära barn att respektera äldre personer, inklusive deras vanor, åsikter och livsstil.

Vår kultur präglas idag av avancerad teknologi och omedelbarhet. Det avstånd som moderna sociala medier kan skapa, tenderar att accentuera generationsklyftor och skapa en avgrund mellan oss.

Men vi kan uppmuntra respekt för äldre människor, och det är ett underbart sätt att motverka det här fenomenet. Det är välgörande, inte bara för barn, utan också för deras far- och morföräldrar.

Hur man kan lära barn att respektera äldre

Att bli gammal är det sista stadiet i livets cykel. Naturliga förändringar påverkar våra kroppar, vår rörlighet, och våra sinnen. Det här tenderar att väcka starka känslor hos dem som når en hög ålder, och ibland en djupgående isolering.

Äldre medborgare som är ensamma löper större risk att bli deprimerade, vilket i sin tur försämrar deras hälsa ännu mer.

Att lära barn att respektera äldre bör komma från en grund av omsorg och kärlek från de yngre vuxna. En aktiv far- eller morförälder som umgås med sina barnbarn, deltar i familjeliv, resor och festligheter, löper mindre risk att tyngas av den höga ålderns bördor.

Det är sant att relationerna mellan olika generationer ibland kan kräva en del arbete. Barn växer upp med andra regler idag.

Det är vanligt att man har olika åsikter kring hur vardagliga problem ska lösas. Det här är självklart extra aktuellt när det kommer till barnuppfostran.

En äldre man håller om en liten pojke.

Dessutom ska man komma ihåg att dagens barn lever i en tid där teknologin tycks ha svaren på allting. Därför kanske de börjar känna att de inte har någonting gemensamt med sina far- och morföräldrar.

Att överbrygga generationsklyftan

Att föra samman avlägsna generationer kan bli extra svårt om föräldrarna inte har en bra relation med sina egna föräldrar, eller med andra äldre individer. Tendensen att övervärdera ungdomen och se ner på ålderdomen är ingenting nytt.

I det här avseendet kan hindren, som kommer i vägen för respekten för äldre, handla om stereotyper och fördomar. 

I andra tider och på andra platser så var det de äldre som förde vidare visdomen till de yngre. Men i vår tid tycks det som att digitala resurser har ersatt den här värdefulla sociala funktionen.

2017 skapade FN ett program med målet att motverka stereotyper kring hög ålder, och att uppmuntra respekt för äldre medborgare. Programmet syftar till att ta vara på äldre personers “talanger, insatser och deltagande i samhället”. 

Därför firar vi varje år den 1:a oktober “Internationella dagen för äldre personer“. Genom att söka på hashtaggen #InternationalDayOfOlderPersons på sociala medier, kan du hitta bilder på äldre vuxna som utför sina dagliga sysslor som vemsomhelst.

Det här stärker känslor av jämlikhet som går bortom ålder, och tar bort fördomar när det kommer till möten mellan barnbarn och far- och morföräldrar.

Fördelarna med interaktioner mellan generationerna

Att uppmuntra och lära ut respekt för äldre ger stora fördelar både för barnen och de äldre. Människor är generationsöverskridande till sin natur.

Självklart handlar det här inte bara om att respektera de äldsta medlemmarna i våra familjer. Det handlar också om att respektera lärare, grannar, och andra äldre vuxna i barnens miljö.

Det är viktigt att lära barn att respektera äldre personer.

En aktiv far- eller morförälder som umgås med sina barnbarn, deltar i familjeliv, resor och festligheter, löper mindre risk att tyngas av den höga ålderns bördor.

Äldre personer som får ömhet och respekt från barn upplever positiva förändringar i humöret och en förhöjd vitalitet. Det distanserar dem också från ensamhet, får dem att känna sig som aktiva samhällsmedborgare, och ökar deras självaktning. Det här är bara några av de många fördelarna för de äldre.

För barn och ungdomar är fördelarna med att ha omtänksamma och respektfulla relationer med äldre personer också betydande. De här relationerna stärker också deras känslor av socialt stöd och stabilitet.

Den visdom och de goda råd som de kan få från far- och morföräldrar och andra äldre personer, är för alltid närvarande i barnens minnen. Att acceptera ålderdomen som en del av livet, minskar också oron och rädslan för att bli vuxen.

Kort sagt, att uppmuntra respekt för äldre är ett sätt att föra våra barn och våra föräldrar närmare varandra. Respekt för andra människor gör hela skillnaden, och bör vara vägledande i alla våra relationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Wild, R. (2011). Libertad y límites. Amor y respeto: Lo que los niños necesitan de nosotros. Herder Editorial.
  • Miralles, I. (2010). Vejez productiva: El reconocimiento de las personas mayores como un recurso indispensable en la sociedad. Kairos: Revista de temas sociales, (26), 4. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3702472
  • Morales Jaimes, O. D., & Silvera López, D. G. (2019). INFLUENCIA DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS EN EL DESARROLLO DEL VALOR DE RESPETO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 33″ CORAZÓN DEL NIÑO JESÚS” DE LA TINGUIÑA-ICA. http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3030

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.