Hur man får ett mer effektivt klassrum

Upptäck några enkla sätt att få ett mer effektivt klassrum. De kan hjälpa dig att skapa en bra atmosfär i ditt klassrum och förbättra dina elevers beteende och akademiska prestationer.
Hur man får ett mer effektivt klassrum
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ett effektivt klassrum är viktigt, men det kan vara svårt att uppnå. Det är något som nya lärare ofta kämpar med. Även de som varit lärare i många år kan ha svårt med det eftersom det alltid finns åtminstone en elev som är redo att utmana dem.

Det finns många sätt att hjälpa dina elever att bli mer organiserade, lära dig deras inlärningsstilar, få ett flexibelt klassrum och effektivt använda din tid och deras för att undervisa.

Varje klass och varje enskild elev utgör en egen utmaning. Lärare behöver strategier som fungerar för att skapa ett mer effektivt klassrum. Låt oss titta närmare på några av dessa strategier för att hjälpa dig skapa en bra miljö för undervisning och inlärning.

effektivt klassrum: barn pratar engagerat med sin lärare

Skapa en positiv anknytning till dina elever för att få ett mer effektivt klassrum

Lita inte på turen om du vill ha ett mer effektivt klassrum. Experter håller med om att en sund relation mellan lärare och elever är grunden för ett effektivt klassrum. Det är logiskt. Alla vill vi känna oss omhändertagna och uppskattade av dem som betyder något för oss.

Att skapa positiva anknytningar hjälper barnen att känna att de tillhör gruppen och uppmuntrar eleverna att delta och samarbeta i klassrummet. Detta kan också hjälpa dem att känna sig tryggare och våga experimentera och lyckas i klassrummet och skolan – en miljö där de inte känner sig begränsade av rädsla.

Hur kan du utveckla en positiv anknytning till dina elever?

En tydlig och enkel struktur kan hjälpa dina elever att reagera positivt på skolmiljön. Som deras lärare måste du förstå vad som förväntas av dig och din klass.

Klassrummets regler och villkor måste vara praktiska och du måste förstärka dem på ett begripligt sätt. Om du gör det kommer dina elever att lita på dig.

Behandla också din klass med respekt och skapa en trevlig inlärningsmiljö. Genom att göra detta stärker du deras självförtroende. De kommer även att delta mer aktivt och du hjälper dem att utveckla sina sociala färdigheter.

effektivt klassrum: barn mediterar på sina bänkar

Skapa en rutin för klassrummet

University of Louisiana genomförde en studie om vad som gör en lärare effektiv. Forskarna fann att lärarna som använde sina klassers rutiner som ett sätt att uppnå högre standarder hade större framgång.

”För att ha en positiv och ordnad inlärningsmiljö måste du skapa en rutin för de dagliga aktiviteterna och ett läxsystem. Arbeta dig upp från det mest grundläggande och fokusera sedan på detaljerna.”

Till exempel, om det finns elever som alltid verkar köra fast med sina läxor, skapa några enkla riktlinjer som de kan använda för att hjälpa sig själva med läxorna. En av dessa kan vara att be sina klasskamrater om hjälp. Om detta inte hjälper bör de be dig om hjälp.

Ha flexibla sittplatser i klassrummet

En studie från University of Minnesota från 2012 visade att den fysiska aspekten av ett klassrum kan skapa ett starkare band mellan en lärare och hans eller hennes elever. Det kan också främja kommunikation och interaktioner. Flexibla placeringar i klassrummet för både dig och dina elever kan göra det lättare att kommunicera med din klass.

Enligt Sheryl Feinstein fungerar det bättre än den typiska placeringen där du, läraren, sitter framför dina elever och kanske till och med bakom en kateder.

“Dessutom har nyhetens behag och stimuleringen som eleverna kan få genom ett interaktivt och förändrat klassrum en positiv inverkan på deras beteende.”

– Sheryl Feinstein –

effektivt klassrum: barn håller upp händerna mot varandra

Flexibla sittplatser i klassrummet kan lösa de typiska problemen som kommer från en icke-flexibel platsordning. I ett klassrum med bestämda sittplatser brukar eleverna stimulera och motivera sig genom rörelse och samtal som inte rör deras skolarbete.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • D. Christopher Brooks. Space and Consequences: The Impact of Different Formal Learning Spaces on Instructor and Student Behavior. University of Minnesota, 2012.
  • Sheryl Feinstein. From the Brain to the Classroom. Hardcover. 2014.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.