Hur krav från familjen påverkar barns uppväxt

I den här artikeln pratar vi om hur viktigt det är för föräldrar att låta sina barn fritt välja vad de vill vara och göra i livet.
Hur krav från familjen påverkar barns uppväxt
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Under våra barns uppväxt har vi många förväntningar, drömmar, projekt och mål för dem. Ibland inser vi inte att alla dessa kan bli till krav och förpliktelser, som de känner att de måste uppfylla och ta sig till i sina liv. Som föräldrar är det viktigt att vi reflekterar över hur krav från familjen, regler och skyldigheter kan påverka våra barns utbildning och uppfostran.

Dessa regler och krav från familjen avgör ofta i större eller mindre utsträckning vilka möjligheter de har att bygga sitt eget liv. De påverkar också deras frihet att välja var de vill söka tillfredsställelse i livet.

Sociala krav och skyldigheter

Samhället, religioner och själva familjen skapar och överför massor av regler. Dessa regler överförs ofta från generation till generation. Vissa är uttalade och andra bara antydda. Dessa kan vara värderingar och sätt att uppföra sig, tänka och bete sig som de flesta i allmänhet accepterar och som vid första anblicken inte går att ifrågasätta.

Vad som händer är dock att många människor, under något skede i sitt liv, tycker att dessa regler börjar motsäga deras egna personlighet och mål i livet. De kommer att anta och följa dessa regler. Men de gör det bara som en fasad som döljer känslor, åsikter och tankar som inte har något att göra med vad de får lära sig från omgivningen.

Så, beslutet att bryta vissa sociala krav och krav från familjen i form av regler och förpliktelser hänger på varje person. Vi har alla olika alternativ, villkor, möjligheter och förmåga att göra det.

krav från familjen: glad familj

Det kommer också huvudsakligen att bero på personens behov av att vara sig själv i en värld full av regler och värderingar som får en att uppföra sig som alla andra. Även om man inte har någon verklig vilja att göra det och utan att dela dessa värderingar.

Detta är också fallet med övertygelser som ditt barn kan känna att det inte finns något stöd eller rättfärdigande för, varken rationellt eller emotionellt.

Externa regler och krav från familjen som påverkar barns uppväxt

Dessa regler och krav, ibland oskrivna eller icke-uttalade, skiljer sig mycket åt. De sträcker sig från det mest ytliga till det mest existentiella. De har en mycket stark känslomässig komponent eftersom de nästan alltid är förknippade med människor vi känner och relationer vi har. Och också för att de sätter hinder i vägen för hur barn bygger sina egna identiteter.

Här är några sätt som krav från familjen och förväntningar påverkar barn:

 • Det politiska partiet vi identifierar oss med och fotbollslaget vi håller på och associerar oss med. Våra föräldrar och far- och morföräldrar alltid har identifierat sig med dem, så då gör vi det också.
 • Hur vi klär oss, eftersom vår familj har vissa förväntningar i detta avseende.
 • Religionen vi måste följa och hur vi ska bete oss enligt dess regler.
 • De ämnen vi ska studera eller det yrke vi ska välja. Vi gör våra val så att de är i linje med våra föräldrars eller far- och morföräldrars åsikter.
 • Hur vi ska tänka, åsikterna vi bör ha om olika ämnen och till och med saker vi inte borde prata om.
 • De typer av förhållanden vi bör ha med andra människor. Vad som är fel och vad som är rätt, och hur vi ska känna och uttrycka oss om dessa saker.
 • Förväntningar relaterade till mode och sociala nätverk. Också till sex, kön, seder, social klass eller etnicitet.

Hur krav från familjen påverkar barns uppväxt

Regler och krav från familjen innebär inte bara en skyldighet eller förpliktelse att göra saker eller vara någon som våra barn inte vill göra eller vara (och ändå gör de det, bara för att behaga sina föräldrar). Dessa skyldigheter blir också verkliga hinder för att bygga deras personlighet och identitet. Det beror på att de inte alls är rationella för dem. Därför uppstår ett reellt emotionellt och relationsmässigt slitage.

I mer praktiska termer kan vi säga att skyldigheter och regler påverkar våra barn genom att skapa:

 • Frustrationer orsakade av motsättningarna mellan vad de internt vill vara eller göra och vad de vet att deras pappa eller mormor vill att de ska vara eller göra.
 • Skuldkänslor eller känslor av skam om de tänker, känner eller handlar på ett annat sätt än resten av familjen.
krav från familjen: familj som lagar mat tillsammans
 • Ångest, nedstämdhet eller brist på motivation för att de vet att de aldrig kommer att kunna välja en viss karriär eller yrke, eller ens ägna sig åt en viss hobby eller sport. Helt enkelt för att det inte accepteras av familjen.
 • Avvisande känslor som de överför till andra familjemedlemmar. Detta är ett resultat av förpliktelsen att följa regler och skyldigheter som de inte delar eller tror på. Dessa regler kan vara uttalade eller helt enkelt underförstådda.
 • Aggressiva reaktioner och ilska riktade mot släktingar eller mot hela världen. Detta händer när personer gradvis känner att de måste överge sina egna drömmar och projekt, allt bara för att känna sig accepterade och vinna familjens godkännande.
 • Attityder av upproriskhet mot föräldrarnas missnöje och alla missförstånd om klädsel, smak eller intressen.

Att skära ner på sociala krav och familjekrav, regler och skyldigheter är en handling av egenkärlek.

Avslutningsvis…

Som föräldrar är vi ofta omedvetna om hur våra regler och förpliktelser kan påverka våra barns personlighet och karaktär. Så om vårt mål verkligen är deras lycka och vi vill att de ska ha friheten att till fullo uttrycka sig som människor måste vi ge dem större frihet att välja.

Utmaningen för föräldrar att uppfostra sina barn är att inte överväldiga dem med familjekrav och skyldigheter. Vi måste lita på dem och lära dem att vara goda människor, oavsett vad de studerar eller vem de väljer att älska. Vi måste göra detta även om de utmanar eller överger etablerade familjetraditioner, värderingar och ideologier. Låt oss göra detta, hur otänkbart det än kan verka för vissa av oss.

Obs! När vi pratar om regler hänvisar vi naturligtvis inte till de nödvändiga reglerna som en förälder måste lära sitt barn. Regler för att uppfostra barn på ett anständigt, korrekt och laglydigt sätt måste förekomma. Vi hänvisar till onödiga regler som hindrar deras utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.