4 bra böcker för att lära barn emotionell intelligens

4 bra böcker för att lära barn emotionell intelligens
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 31 oktober, 2018

Att lära barn emotionell intelligens innebär att ge dem värdefull och användbar kunskap för livet.

Som föräldrar har vi oändliga psyko-pedagogiska resurser till vårt förfogande. Genom att lära oss av dessa kan vi möta alla våra barns behov.

Det betyder naturligtvis inte att vi bör ta till oss allt som vi hör. Vi behöver inte tillämpa varenda metod eller teori.

Däremot är det en bra idé att reflektera över dem och använda sig av dem som passar varje familjs behov.

Emotionell intelligens börjar utvecklas redan under de tidigaste åren. Alla små utbyten barn har med sina föräldrar, lärare och med varandra innehåller emotionella meddelanden.

–Daniel Goleman–

Med det i åtanke kan man lugnt säga att detta koncept har skapat en revolution inom området personlig utveckling, utbildning och psykologi generellt, sedan Daniel Golemans banbrytande bok på ämnet kom ut på 1990-talet.

Föräldrar bör vara uppmärksamma på denna teori och dess konsekvenser, vilken erbjuder ett sätt att uppfostra våra barn till att bli lyckligare och mer balanserade individer.

Idag på Att vara mamma tar vi en titt på fyra intressanta böcker på det här ämnet, som vi är säkra på att du kommer att dra nytta av.

Lära barn emotionell intelligens – här är böckerna du måste läsa

1. Building Emotional Intelligence: Techniques to Cultivate Inner Strength in Children (Linda Lantieri och Daniel Goleman)

Barn med emotionell intelligens

Daniel Goleman förklarar att vi genom att utveckla våra barn emotionellt i nuet, erbjuder dem en bättre framtid. Denna enkla, tydliga och framför allt praktiska bok ger föräldrar koncepten och verktygen för att kunna uppnå detta.

En av de mest intressanta aspekterna av den här boken är att den ger läsaren en praktisk guide och en ljudbok inläst av Goleman själv, vilket hjälper oss att lära våra barn om att hantera sina känslor i det dagliga livet.

Dessutom kan barnen själva använda detta material och de tips han erbjuder. Denna bok är en av de bästa resurserna för att lära barn emotionell intelligens.

2. 200 Ways to Raise a Boy’s Emotional Intelligence (Will Glennon)

Detta är verkligen en sensationell bok. Författaren understryker tydligt vikten av kärlek, support och självförtroende som riktlinjer för denna utbildning. 

De emotionella resurser och strategier vi ger våra barn bör hjälpa dem att bli respektfulla, känsliga individer. Människor som är kapabla att känna och uppskatta sig själva, ta hand om sin egen självkänsla och känna empati för människor runt dem.

Den här boken erbjuder intressanta tips för lärare, mor- och farföräldrar och familjens vänner förutom till föräldrarna. En värdefull resurs för daglig barnuppfostran.

3. What to Do When You’re Scared and Worried: A Guide for Kids (James J. Crist)

Är din son eller dotter ett av de barn som verkar vara rädda för allting? 

Många barn går igenom en fas där de verkar se mörka skuggor bakom varje hörn.

Nya rädslor uppträder: vatten, mörker, vad som är i garderoben eller under sängen, rädsla för att prata med nya människor, clowner, att stiga på tåget…

  • Detta är en normal process. Det är dock sättet på vilket vi reagerar som är nyckeln till att hjälpa våra barn att bemöta dessa situationer. 
  • James J. Crist, författaren till denna bok, är en psykolog som specialiserat sig inom barns trauman. Han har mångårig erfarenhet av att hjälpa unga människor förstå, rationalisera och  komma över sina rädslor.

4. The Great Big Book of Feelings (Mary Hoffman och Ros Asquith)

Om ditt barn är fyra eller äldre, råder det inga tvivel: den här boken är för dig. Boken börjar med att ställa barn en enkel fråga: “Hur känner du dig idag?”

The Great Big Book of Feelings fortsätter genom att utforska känslor som lycka, sorg, leda, intresse bland andra. Dess enkla fraser uppmuntrar även väldigt små barn att lära sig identifiera och prata om sina känslor. 

Den här typen av kommunikation är, utan tvivel, det bästa instrumentet för att stärka självkänslan, å ena sidan, och en emotionell dialog å den andra. Båda är grundläggande för en god familjedynamik.

Flicka lär sig emotionell intelligens

Boken innehåller också intressanta historier som föräldrar kan läsa för sina barn varje kväll.

Allt som allt är det här ett engagerande alternativ för att lära barn emotionell intelligens. Det kommer att hjälpa våra småttingar till en bra start i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.