Tips för att hantera barns klagande

När barn klagar och tjurar som ett standardsvar i många situationer kan det vara för att de har låst sig i ett negativt och hjälplöst läge. Ta reda på hur du kan hantera barns klagande så att du förhindrar att detta händer.
Tips för att hantera barns klagande
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Alla, både barn och vuxna, klagar någon gång. Vi har rätt att uttrycka vår missnöje eller göra varandra uppmärksamma på orättvisor. Men när våra barn klagar hela tiden kan det leda till att våra hem får en negativ miljö, och det skadar barnen mest av allt. Vill du veta hur du hanterar barns klagande? Läs vidare.

Att undertrycka våra känslor är inte hälsosamt eller sunt. Vi måste lära våra barn hur de ska hantera sina negativa känslor. Därför kan klagande vara en bra ventil när man använder dem i specifika situationer.

Men när det blir en väl inövad vana får det istället allvarliga konsekvenser. För att undvika detta är det viktigt att arbeta aktivt med våra barn från en mycket ung ålder.

Barns klagoande: Att klaga är en del av livet

Att klaga är normalt i alla stadier av livet. I en mycket ung ålder kan barn endast uttrycka sitt ogillande eller obehag genom att gråta. Lite senare kan barn använda sig av raserianfall eller aggressiva beteenden. I båda dessa fall beror deras uttryck på en brist på resurser att förstå och på ett adekvat sätt uttrycka sina känslor.

barns klagande

När barn går in i puberteten kommer deras klagande och situationer som de hävdar är orättvisa att öka dramatiskt. Och i detta skede har de förmågan att uttrycka sina åsikter på ett mer moget sätt.

Det är dock viktigt att veta att målet för oss föräldrar inte bör vara att förbjuda klagande i sig, utan att kanalisera det på ett konstruktivt sätt. Det är positivt att våra barn har tillit och förtroende för oss så att de kan uttrycka sitt missnöje, dela med sig av sina åsikter och visa sina känslor. Dessutom kan barns klagande hjälpa oss att förstå hur de känner och vad de behöver. Men när barn blir vana vid att använda det för ofta kan de fastna i en kronisk offermentalitet och det kan påverka dem negativt.

Hur påverkar barns klagande dem själva?

När små barn ser klagande som en användbar strategi, kommer de att vara mer benägna att tolka alla händelser, detaljer och omständigheter i deras liv negativt. De förlorar förmågan att uppskatta gåvor och fördelar som omger dem och börjar se sig själva som offer. Detta påverkar deras självkänsla negativt och minskar deras självförtroende och lycka. De gör det inte möjligt för dem att utveckla mer användbara färdigheter att hantera omvärlden på.

Att klaga kontinuerligt får dem att känna sig hjälplösa i livet och oförmögna att förändra sina omständigheter. I slutändan är barns klagande ett tecken på en brist på tolerans för frustration. Dessutom kan detta generera friktioner i familjen och störa hemmiljön.

Även små barn kan använda denna typ av protest som ett sätt att manipulera vuxna eller undvika att ta sitt ansvar. Det är viktigt att vi lär dem mer positiva inställningar och verktyg för deras egen skull.

Tips för att hantera barns klagande

  • Var ett gott föredöme. Vi måste vara medvetna om vår egen tendens att klaga och känna oss utsatta när något händer oss. Låt oss komma ihåg att barn tar efter vad de ser, så försök att vara ett gott föredöme genom att ha självförtroende, lugn och beslutsamhet
  • Undvik att ge efter för ditt barns klagande, särskilt om de har som avsikt att manipulera dig på något sätt. Som föräldrar måste vi vara tydliga med de gränser vi vill upprätthålla och stå fast vid dem. Om deras klagan får oss att ändra oss till förmån för barnets vilja, förlorar vi auktoritet och förstärker detta beteende.
    barns klagande vid läxläsning
  • Att lära unga människor att stå upp för sig själva och kommunicera på ett respektfullt och konstruktivt sätt är absolut nödvändigt. Om barn känner sig missnöjda är lösningen inte att ignorera dem utan att hjälpa dem att uttrycka det på ett lämpligt sätt. För att göra detta, är det bästa att försöka be dem att lugna ner sig och uttrycka sig utan gråt eller aggressiva beteenden. Först när de kan behärska sig så pass, kommer vi att ge dem vår uppmärksamhet och hjälpa dem.
  • Försök att uppmuntra en positiv och beslutsam mentalitet. Vi följer barnet på deras väg i processen att tänka ut möjliga lösningar på vad som stör dem. Att klaga är baserat på negativa känslor och hjälplöshet. Att omsätta era färdigheter i problemlösning i praktiken, hjälper dem att gå framåt och ökar deras självförtroende.

Attityder och inställningar har sin grund i barndomen

Låt oss kort sagt inte glömma att barn är oskrivna blad, som kan formas beroende på hur de uppfostras. Så om du har märkt att ditt barn klagar mycket är det viktigt att ta itu med det. Att ge dem en positiv och konstruktiv inställning till livet, samt en förmåga att tolerera frustration, uttrycka sig på ett respektfull och effektivt sätt och hitta lösningar är den bästa gåvan du kan ge ditt barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.