Så kan du prata om svåra saker med små barn

Här vill vi ge några tips för hur du kan prata om svåra saker med små barn, speciellt barn mellan två och sex år.
Så kan du prata om svåra saker med små barn
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En av de svåraste sakerna med att uppfostra barn är hur man ska prata om svåra saker. Det är tillräckligt svårt att behöva förklara varför ett favoritgosedjur måste åka i tvättmaskinen… Eller varför de andra barnen på förskolan ibland är elaka.

Men ibland kan det kännas omöjligt att hitta de rätta orden, när man till exempel behöver ta upp ämnen som rasism, våld och liknande. 

Att kommunicera med små barn idag

Vi lever i en tid av konstanta notifikationer, videodelningar och nyhetstäckning 24 timmar om dygnet. Nu för tiden utsätts barn för väldigt allvarliga ämnen redan i ung ålder, och det är viktigt att ta tag i den här utmaningen direkt. 

Att prata om svåra saker gör att barnen känner sig trygga och det stärker även bandet mellan förälder och barn. Dessutom lär det barnen något om världen. Genom att visa dem hur de ska ta in och tolka informationen, ställa frågor och använda säkra källor blir de kritiska tänkare. 

Det är alltid svårt att ställas inför problem i världen som vi inte kan lösa. Men genom att utbilda våra barn i kunskap, medkänsla och en stark självkänsla får de alla verktyg de behöver för att förändra saker till det bättre.

En pappa och hans son kan prata om svåra saker.

Det är alltid bra att ta hänsyn till barnets ålder och utvecklingsstadie som en guide innan du påbörjar en konversation. Det kommer hjälpa dig att förmedla informationen på bästa sätt.

Att förstå hur barn uppfattar världen

Det är viktigt att ha en förståelse för hur barn uppfattar världen i olika stadier av sin utveckling. Det kommer hjälpa dig att ge dem information på ett sätt som är lämpligt för deras ålder. Naturligtvis har varje barn sin egen känslighet, temperament, erfarenhet och andra individuella karaktäristika som påverkar konversationen.

Därför bör du använda din förståelse för hur ditt barn brukar smälta information för att avgöra hur djupt du bör gå. Tipsen vi ger nedan är allmänna riktlinjer för att tala om olika ämnen med barn i åldrarna två till sex år. Dessutom följer råden riktlinjerna för barns utveckling. 

Små barn saknar den livserfarenhet man behöver för att förstå alla aspekter av komplexa och svåra frågor. Och på samma gång saknar de en solid förståelse av abstrakta koncept, såväl som orsak och verkan.

Små barn ser sig själva och sina viktigaste relationer – mamma, pappa, syskon, far- och morföräldrar, familjens husdjur och så vidare – som världens mittpunkt. Därför fokuserar de på hur saker påverkar denna inre cirkel. Så detta i bakhuvudet, hur kan vi prata om svåra saker med små barn?

Tips för att prata om svåra saker med små barn i åldrarna två till sex år

Under den här tiden är barn mycket känsliga för föräldrarnas känslor. Därför kan små barn oroa sig för att de har gjort föräldrarna upprörda. Resultatet blir att det kan vara svårt att förklara stora problem och prata om svåra saker med små barn.

Därför föreslår vi följande:

  • Undvik att dina barn tittar på nyheterna. Gör det du kan för att begränsa barnens tillgång till ämnen som inte är lämpliga för deras ålder. Stäng till exempel av TV:n eller åtminstone ljudet. Tillåt dem bara att se på innehåll som är menat för deras åldersgrupp.
  • Lugna dina barn med ord och gester. Du kan säga saker som: “Du är trygg. Mamma och pappa är trygga. Vår familj är trygg”. Dessutom ska du aldrig underskatta kraften hos kramar och gos
  • Ta itu med känslor, både dina egna och ditt barns. Säg saker som: “Det är okej att vara rädd och förvirrad. Känslorna är normala och vi upplever dem alla ibland”. Försök också säga saker som: “Jag är upprörd, men det är inte på grund av dig.”
  • Ta reda på hur mycket de vet. Barn förstår inte alltid problemet helt och hållet. Så fråga dem vad de tror hände innan du erbjuder dem en förklaring.
  • Bryt ner problemen i enklare termer. Till exempel när det gäller våldsbrott kan du säga: “Någon använde ett vapen för att skada någon annan.” När det gäller hatbrott kan du testa att säga något liknande: “Det finns fortfarande människor som inte blir behandlade på ett rättvist och jämlikt sätt”. 
  • Tänk på dina egna fördomarVi har alla fördomar. Använd termer som “man”, “kvinna”, “flicka” och “pojke”. Försök att undvika termer som “knubbig pojke”, “hemlös kvinna”, “söt flicka”, “vit man” och så vidare. Undvik att benämna människor utgående från deras etnicitet, sexuella identitet, vikt, ekonomiska status och så vidare, om det inte är relevant för diskussionen.
En familjediskussion för att prata om svåra saker med barn.

Använd ord och termer som ditt barn kan förstå

Använd vokabulär, ideér och relationer som dina barn är bekanta med. Påminn dem till exempel om en liknande situation som nyligen inträffat i deras liv som de kan relatera till. Du kan säga saker som: “En man stal något. Kommer du ihåg när någon av misstag tog din ryggsäck i skolan?”

Använd grundläggande termer för känslor så som “arg”, “ledsen”, “rädd”, “glad” och “förvånad”. Små barn förstår känslor, men de förstår inte helt psykiska sjukdomar. Så du kan till exempel säga att någon var arg och förvirrad och behöver få hjälp av en doktor.

Dessutom, när du pratar om svåra saker med barn behöver du försäkra dem och påminna dem om att någon skyddar dem och ser till att de är säkra i sina omgivningar. Du kan till exempel säga saker som: “Mamma och pappa ska se till att ingenting händer dig eller vår familj.” Eller: “Polisen kommer att ta fast den person som gjorde det.”

Använd enklare termer för att prata med barn

Som du kan se finns det ett antal olika resurser att ta till när du ska prata om svåra saker med små barn. Kom bara ihåg att tänka på deras ålder och mognadsnivå hela tiden, och använd metoder som du kan anpassa till dina barn och deras förutsättningar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.