Hur man identifierar högkänsliga barn

Högkänsliga barn har ett rikt inre liv och har lättare att uppleva känslor hos sig själva och hos andra.
Hur man identifierar högkänsliga barn
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vad är högkänslighet? Och hur identifierar man högkänsliga barn? Högkänslighet är varken en sjukdom eller en funktionsnedsättning, utan ett personlighetsdrag som brukar förkortas till HSP, efter engelskans “highly sensitive person”.

Föräldrar till barn som uppvisar en onormalt hög känslighet fruktar ibland att de har att göra med autism eller något liknande. Men det är inte nödvändigtvis fallet. Fortsätt läsa för att upptäcka mer om högkänsliga barn.

Vad är högkänslighet hos barn?

Högkänslighet är helt enkelt en psykologisk egenskap med en neurologisk bas. Psykologen och forskaren Elaine Aron, som själv är högkänslig, har ägnat sitt liv åt att studera detta.

Hennes resultat har visat att mycket känsliga personer uppvisar ett större blodflöde i vissa regioner i hjärnan än hos individer med lägre känslighet.

Hon har även kommit fram till att högkänsliga människor i sociala och emotionella sammanhang har en unik förmåga att uppfatta känslor… både sina egna och andras. På samma sätt kan de uppskatta detaljer i verkligheten som resten av befolkningen inte lägger märke till.

“Mycket känsliga människor har en tendens att visa en större medvetenhet om subtila stimuli, bearbeta information djupare och vara mer reaktiva mot positiva och negativa stimuli.”

– Elaine Aron –

Högkänsliga barn kramas

Egenskaper hos högkänsliga barn

Elaine Aron är en ledande expert inom högkänslighet, speciellt hos barn. I sin bok Det högkänsliga barnet uttrycker hon att alla högkänsliga barn har följande fyra egenskaper gemensamt:

  1. Djup bearbetning. Barn som är mycket känsliga bearbetar intryck och information djupare än andra barn med tanke på att de visar kraftigare interna reflektionsprocesser.
  2. Överstimulering eller överspänning. Barn som är högkänsliga blir lätt överstimulerade. Följaktligen medför detta ett behov av längre viloperioder så att de kan återhämta sig. 
  3. Känslomässig intensitet. Sociala och emotionella förmågor, som empati, är mycket väl utvecklade hos högkänsliga barn. Som ett resultat kan de bättre och lättare uppskatta andras känslor.
  4. Sensorisk känslighet. Flickor och pojkar som uppvisar högkänslighet tar till sig en större mängd sensorisk information. Samtidigt uppfattar de mer subtila detaljer.

Utöver dessa egenskaper har förstås den personlighet och det temperament som högkänsliga barn förvärvar också stor inverkan på hur de reagerar och anpassar sig till omvärlden.

Hur man identifierar högkänsliga barn

mamma med dotter som gråter

Några av de viktigaste egenskaperna som skiljer högkänsliga barn från de som inte är det är:

  • Högkänsliga barn har en mer utvecklad empati eftersom deras spegelneuroner visar en högre aktivitetsnivå än hos andra människor.
  • De utvecklar i högre grad kreativa och konstnärliga förmågor.
  • De har en större global medvetenhet associerad med singulär hjärnaktivitet i den insulära loben i hjärnan.

Varför är det viktigt att upptäcka högkänslighet hos barn?

Att veta hur man identifierar högkänslighet hos barn tidigt hjälper till att förhindra framtida problem med deras självkänsla och självuppfattning. Det hjälper oss vuxna att lära dem att bättre förstå sig själva och detta psykologiska drag… och hantera det och acceptera det som en del av deras personlighet. Kort sagt, de lär sig att leva med sin högkänslighet på bästa möjliga sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.