Hur kan vi förklara känslor för barn?

För oss är det enklare - men barn kan inte alltid tolka sina egna känslor, och mycket mindre andras känslor. Med hjälp av följande enkla aktiviteter kan du förklara känslor för dina barn, och hjälpa dem att identifiera vad de känner och hur de ska agera därefter.
Hur kan vi förklara känslor för barn?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2020

Känslor påverkas av förnimmelser, tankar, beteenden och subjektiva reaktioner. De har ett stort inflytande på vårt beteende och tankar, och de kan bli ännu mer intensiva hos barn. Det är därför viktigt att veta hur man kan prata med barn om känslor.

Genom att hjälpa dem att lära sig känna igen sina känslor bidrar du till en positiv mental utveckling. Dessutom lär de sig att kontrollera sig själva, och de får också god självkänsla, vilket bidrar till deras lycka.

Varför är det viktigt att förklara känslor för barn?

Studier och erfarenheter har visat att emotionell utbildning hemma stärker alla familjemedlemmarnas välbefinnande. Tanken är att ge dina barn verktyg för att reglera och uttrycka sina känslor utan att undvika eller överdriva dem.

Här är några viktiga fördelar med emotionell utbildning:

 • Hjälper barn att lära känna sig själva och ha bättre kontroll över sin miljö.
 • Viktigt för social utveckling.
 • Emotionell utbildning minskar aggressivt beteende
 • Minskar risken för konsumtion av beroendeframkallande ämnen som alkohol och tobak
 • Emotionell utbildning minimerar antisocialt och självdestruktivt beteende

Det är viktigt att betona att känslor bör kontrolleras men aldrig förtryckas. Dina barn måste lära sig att uttrycka sina känslor beroende på tillfället och människorna runt omkring dem.

Vad de behöver veta om känslor

Barn föds med känslor, men hur de agerar när de upplever dem är ett förvärvat beteende. Vägen som dina barn tar i livet kan bero på hur de kontrollerar sina känslor.

Ibland pratar man om att känslorna är som en guide. Det är dock klokt att lära sig använda dem. Det är därför det är så viktigt att förklara känslor för barn.

De första känslorna du bör arbeta med tillsammans med dina barn inkluderar:

 1. Ilska, som barn upplever när de inte får det de vill ha. Om barn inte lär sig att kontrollera sin ilska kan de utveckla beteendeproblem i framtiden.
 2. Rädsla är en slags osäkerhet när man ställs inför imaginära eller verkliga faror. Ibland kan rädsla vara en positiv känsla, eftersom den motiverar till att agera med försiktighet. Den bör dock kontrolleras, eftersom överdriven rädsla kan ha en negativ inverkan på ens liv.
 3. Avsky är att ogilla någon eller något. Barn kan äcklas av vissa livsmedel, till exempel.
 4. Sorg är en smärtsam känsla som ofta leder till gråt. Den kan förknippas med verklig eller imaginär förlust. Att förlora en leksak eller ett husdjur kan ingiva sorg hos barn.
 5. Glädje är nöjsam känsla som kan uppstå tack vare en händelse, person, sak eller önskan. Den uppmuntrar handling, tillgivenhet och tacksamhet.
 6. Förundran är en känsla av förvåning. Den hjälper barn att förstå nya saker, och motiverar dem också att leta efter svar och lösningar.

Aktiviteter för att förklara känslor för barn

Följande aktiviteter är praktiska att inkludera i vardagen:

 • Känslomässigt manus. Skriv ner flera känslor på ett papper. Låt barnen använda en karaktär eller docka för att agera ut en berättelse med de känslor som skrivits ned. Den här leken uppmuntrar barn att uttrycka sina känslor.
 • Känslodetektiv. Den här aktiviteten består av att ge dina barn olika karaktärer från berättelser, tv-serier eller tidskrifter, och be dem att beskriva deras känslomässiga tillstånd. Be sedan barnen förklara varför de tror att karaktärerna känner så.

“Barn föds med känslor, men hur de agerar när de upplever dem är förvärvat beteende.”

Förklara känslor med musik

Barn utvecklar förmågan att bearbeta musik från en tidig ålder. Musik kan till och med ändra deras humör. Detta inträffar eftersom ljud hjälper till att frigöra känslor och förtryckt energi.

Det är därför musik kan vara ett bra verktyg för att lära barn om känslor. Välj olika musikaliska genrer och njut av att lyssna på låtar med dina barn. När ni har lyssnat klart på en låt, fråga dina barn om vilka känslor de kände.

Ge barnen en dagbok

Att föra en dagbok kan vara användbart för barn över 6 år som har svårt att uttrycka sina känslor. Genom att använda en dagbok känner de sig inte pressade att prata om sina känslor. Mer och mer kommer de lära sig att uttrycka sig fritt.

Förslag som hjälper dina barn att utveckla emotionell intelligens

Emotionell intelligens är förmågan att känna igen ens egna känslor och andras känslor. Att ha emotionell intelligens kan hjälpa barn att hantera situationer på ett klokt sätt. Det är också en viktig egenskap som bidrar till en balanserad personlighet.

För att hjälpa dina barn att utveckla känslomässig intelligens, prova följande:

 • Motivera dem att uttrycka hur de känner sig.
 • Hjälp dina barn att känna igen sin egen smak och sina behov, åsikter, önskningar och begränsningar.
 • Motivera dina barn att försöka lösa sina egna problem. Ge dem hjälp när de behöver det, genom att ge förslag.
 • Erkänn dina barns ansträngningar.
 • Visa dina barn hur de känner igen sina misstag. Hjälp dem förstå att misstag är en viktig del av inlärningen.
 • Förklara för dem vikten av att respektera andras tycke och känslor.

“Emotionell intelligens är förmågan att känna igen ens egna känslor och andras känslor.”

Genom att veta hur du förklarar känslor för dina barn lär du känna deras inre värld. Samtidigt öppnar det dörrar för dem att lära känna sig själva bättre, vilket definitivt kommer att bidra till deras lycka och välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.