Så hindrar du att din ångest påverkar dina barn

När föräldrar känner sig oroliga kan deras barn också uppleva intensiva känslor, utan att förstå exakt vad som händer. Idag berättar vi hur du kan hindra din ångest från att påverka dina barn.
Så hindrar du att din ångest påverkar dina barn
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn imiterar vad de ser i sina föräldrar… våra gester, våra ord och de saker vi gör. Om du skriker, skriker dina barn. Om du läser kommer de att läsa. Och om du är orolig kommer de att känna den ångesten också och agera enligt dessa känslor. Det gäller även om de inte riktigt förstår vad som händer eller varför du är orolig. I den här artikeln hjälper vi dig att hindra att din ångest påverkar dina barn.

Barn märker när deras föräldrar är oroliga

Det är normalt att barn upptäcker sina föräldrars ångest och imiterar den. Barn är mycket synkroniserade med sina föräldrars stress, och är mer benägna att lida av passiv stress än vi ofta inser. Deras hjärnor utvecklas fortfarande och de är mycket känsliga för stressfaktorer i miljön – inklusive föräldrarnas beteende.

I själva verket har studier visat att även när barn inte upplever en stressande situation direkt påverkas de av föräldrarnas energi. Och ju mer oro föräldrarna känner, desto högre blir stress- och ångestnivåerna hos deras barn. Med andra ord är det väldigt lätt att föra vidare sin ångest till sina barn utan att ens inse det.

Våra barns hjärnor är som svampar. De beundrar oss, tar efter vårt beteende och får ledtrådar om sin egen säkerhet utifrån vårt beteende och de saker vi säger.

När dina barn känner att du är orolig eller ängslig börjar de känna sig osäkra om världen. När föräldrar uppvisar friska sätt att hantera intensiva känslor kan de på samma sätt lära sina barn att de inte behöver vara rädda för ångesten. Istället kan de se den i ögonen och hitta en lösning.

Låt inte din ångest påverka dina barn: Lär dig att möta din rädsla

Så, vad kan du göra nästa gång du börjar känna dig orolig? Först behöver du erkänna och acceptera dina känslor. Försök inte slåss mot dem eller ignorera dem. Att göra det brukar bara förvärra symtomen och göra din ångest ännu värre. Kom ihåg att ångest bara är en känsla, precis som alla andra.

Istället för att försöka fly från din ångest, lär dig att möta din rädsla och övervinna dem. Det bästa sättet att möta ångest är att stirra den i ansiktet. Ångest är ett inlärt beteende som du också kan “lära dig att bli av med” genom att sätta dig själv i kontakt med din rädsla om och om igen tills den försvinner.

Förhindra att din ångest påverkar dina barn: Ifrågasätt ångesten

Var realistisk när det gäller din ångest. Fråga dig själv: Vad är det värsta som kan hända? Är det sannolikt att det kommer hända? Det hjälper dig att utmana dina tankar och inse hur orealistiska och osannolika dina bekymmer är. Samtidigt är det viktigt att hitta en teknik som hjälper dig att möta det som händer. Till exempel:

  • Andas: Djupa andningsövningar är en bra strategi för att minska ångestnivåerna. Aktivera kroppens avkopplingsrespons. Försök att andas in medan du räknar till 4 och sedan räkna till 4 igen när du långsamt andas ut. Upprepa flera gånger.
  • Hitta en säker plats för dig själv. Många tycker också att det är bra att pausa vad de gör och gå till en lugn plats. Några minuters tystnad med dina tankar kan hjälpa dig att starta om.
  • Leta efter en distraktion: När du känner dig orolig snabbar din hjärna upp och dina tankar börjar accelerera. Det är viktigt att gå ur huvudet och sakta ner tankarna. Du kan utföra vissa aktiviteter som kommer att distrahera ditt sinne och involvera den logiska sidan av din hjärna. Lyssna till exempel på en podcast, räkna nummer eller berätta en historia.
Förhindra att din ångest påverkar dina barn: Flicka kramar sin mamma
  • Leta efter aktiviteter som är målinriktade. Om du har tillräckligt med tid, fokusera din uppmärksamhet på en meningsfull och målinriktad aktivitet. Det här kan vara så enkelt som att tvätta kläder, gå till biografen eller ta din hund på promenad.

Prata med dina barn om vad som händer och vad du upplever

Om du tappar kontrollen och börjar stressa framför dina barn, prata med dem om dina känslor. Visa dem att det är vanligt att känna ångest och att det dessutom är något man kan hantera.

Låt dina barn bevittna att du konfronterar din ångest och praktiserar strategier för att hantera den. På det sättet blir det mer sannolikt att de tar efter samma positiva beteenden.

Detta lär dem att det är okej att känna sig orolig och att de kan hantera situationen. Det här gör att de kommer känna sig bekvämare och säkrare att utforska och leka i världen omkring sig.

Att uppfostra barn har mycket att göra med att lära dem att hantera saker de inte kan se. Visa dem att det är bättre att konfrontera irrationell rädsla och att övervinna den än att uttrycka den eller försöka fly.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.