Pappans roll i barnuppfostran

Pappans roll i barnuppfostran
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Pappor är centralfigurer i barns emotionella och fysiska utveckling. Pappans roll under uppväxten hjälper barnen att utveckla självständighet, ta ansvar och även att upptäcka världen obehindrat.

Pappans roll inkluderar ett antal essentiella funktioner i ett barns liv. Dessa kan utövas av fadern, modern, en släkting eller i vissa fall av utbildningsinstitutioner.

Innan barnet föds materialiseras förhållandet naturligt via modern eftersom det är hon som är knuten till barnet under graviditeten. Vid den tidpunkten är faderns roll att stötta modern som genomgår stora förändringar i den här fasen.

Det finns också ett band mellan fadern och bebisen medan den utvecklas i magen. Detta speciellt om fadern eller fadersfiguren är aktivt engagerad under den här perioden.

När barnet väl är fött har fadern möjlighet att knyta an till sitt barn. Det här bandet mellan far och barn får näring genom små handlingar. Detta involverar faderns engagemang i enkla handlingar som att bära barnet i sin famn och sova med det. Varje gång han gör det associerar bebisen hans doft och röst med ögonblick som får den att känna sig bekväm och säker.

Pappans roll i barnuppfostran

I denna inledande fas av bebisens tillväxt är det viktigt för mamman att ge utrymme för pappan. Detta så att även han får chans att uppfostra sitt barn. När pappan aktivt deltar i de små vardagliga sysslorna kommer barnet att knyta an till honom som en person som är pålitlig och som vill ha och ömmar för barnet. Denna sortens känslor hjälper barnet att bygga en stabil bas av självkänsla.

Pappans roll är nödvändig som ett tredje rum särskiljt från den “ideella världen” i vilken modern och barnet befinner sig. Närvaron av det här tredje rummet är nödvändigt för att barnet ska utvecklas.

Pappan är en förebild för barnet

Pappans roll, som ibland ikläds av en man som inte är den biologiska fadern, går inte osedd förbi barnet. Hans närvaro, plats och handlingar när barnet och definierar barnets personlighet fortlöpande.

Att erbjuda en säker plats är en av de viktigaste funktionerna som förälder. Föräldern är en symbol för stöd och säkerhet för barnet. Detta samspel hjälper barnet att utveckla sin personlighet med självsäkerheten som är nödvändig för att anpassa sig till den externa världen.

Att ta på sig den konstanta utmaningen att vara en närvarande och aktiv förälder i ditt barns emotionella och sociala utbildning, kommer att göra stor skillnad. Detta är en underbar utmaning som inte bara hjälper ditt barn att växa, utan hjälper det att växa som människa på ett balanserat sätt. Pappans roll är att erbjuda barnet en kod som kommer att fungera som en moralisk kompass genom livet.

Fadersfiguren hjälper till att etablera gränser och normer som hjälper barnet att etablera mönster av socialt beteende.

En närvarande förälder gör skillnad

Pappans roll är viktig

En närvarande och aktiv förälder är en centralfigur i ett barns liv. Om anknytningen är fast, kan en far också överföra värden och sätta gränser. Barnet kommer att lyssna på honom och således vägledas av en far som är involverad i hushållssysslorna och som erbjuder stöd tillsammans med modern.

Den auktoritära och distanserade fadersrollen från förr är utgången och har ersatts av en närmare, varmare och mer balanserad roll. Idag delar många fäder ansvar med sina partners, vilket inkluderar hushållssysslor, livsuppehälle, att betala räkningar och även att vara en aktiv förälder.

Barn vars far är involverade i deras uppfostran har en tendens att lyckas bättre i livet än de som inte hade en aktiv fadersfigur under deras barndom. Dessutom kommer fäder som var partners med modern under barndomen att ha en nyckelinfluens under tonåren.

Barn som växer upp utan fadersfigurer visar vanligtvis störningar under tonåren eftersom de inte kan hitta en identitet. Dessa ungdomar kan lida av osäkerhet, ensamhet och depression, vilket kan avspegla sig i dåliga resultat i skolan, droganvändning och lösdriveri.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.