7 tips för att lära ut hur man är lycklig

7 tips för att lära ut hur man är lycklig
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är nog alla föräldrars högsta önskan att deras son eller dotter är lycklig i livet. Vi vill alla att våra barn ska veta hur man övervinner de hinder som livet ger. Att de, oavsett omständigheter, alltid lyckas se den positiva sidan i olika situationer. Att de kan dra nytta av dessa situationer och få dem att fungera till deras fördel, istället för att simma mot strömmen.

Alla föräldrar vill att deras barn ska vara lyckliga. Men bortom dessa önskningar är det viktigt att vi gör oss medvetna om vad vi kan göra för att hjälpa dem att lära sig att se det goda i allt. Detta perspektiv kan vi lära ut genom att använda positiva psykologiska tekniker.

Du kan bidra till att träna våra barns hjärnor, kroppar och hjärtan. Detta så att deras uppmärksamhet kommer att vara inriktad på deras egna styrkor och dem som deras omgivning har. Detta är ett av målen för en tankeskola som kallas positiv psykologi som lär ditt barn att vara lycklig.

Positiv psykologi kan hjälpa oss att lära våra barn att de är värdefulla och starka. Att de kan gå vidare säkert och enkelt efter ett bakslag och fortsätta lära sig, livet ut. Dessutom blir inlärningsprocessen en trevlig aktivitet som de vill fortsätta med.

Använd dig av dessa tips för att lära ut hur man är lycklig

Lycklig familj som går på en äng

Att lära ut att vara lycklig innebär att vissa enkla övningar tränas för att fokusera på våra positiva känslor. Detta gör i sin tur att vi påverkar våra barn positivt. Förutsättningen för positiv psykologi är att den fokuserar på att vi är optimister för att hjälpa oss att uppfostra lyckliga barn.

Främja positiva känslor för att bli lycklig

Våra hjärnor, våra kroppar och vårt medvetande bidrar också till våra känslor. Negativa erfarenheter och känslor verkar dock ha en starkare inverkan än positiva.

Ibland verkar det lättare för oss att bara gå med dåliga tankar och negativa känslor. Därför är det viktigt att balansera negativa känslor med en riktigt stark dos av positiva känslor.

Varje gång ditt barn upplever en negativ känsla, försök att balansera det med en extra dos positiva känslor.

Det kan verka som en lek eller ett spel, men sanningen är att positiv psykologi har visat sig ha många fördelar. Speciellt för barn kan positiva psykologiska, praktiska övningar hjälpa dem att lära sig att bli medvetna om sina känslor. De lär sig att kontrollera dem, att acceptera dem, att njuta av dem, att leva med dem i nuet och att komma ihåg dem så att de stärker positiva neurala kopplingar.

Effekten av positiva känslor på människokroppen är mycket påtaglig. Så till den grad att forskare studerar påverkan av positiva känslor som glädje, humor, kärlek och entusiasm på vår fysiska och psykologiska hälsa, även på kognitiv nivå.

Det är därför det är så viktigt att hjälpa ditt barn att lära sig att se det goda i alla situationer.

Lev i nuet och lär ut det när du gör det

“Lev i nuet” och “att vara här och nu” är fraser man hört tills de nästan blivit uttjatade dessa dagar. Mycket på grund av att det inflytande som österländska filosofier har, har blivit så utbrett.

Vi måste se till att inte trivialisera dem, utan tillämpa dem. Vi måste sträva efter att uppleva allt positivt genom att verkligen fokusera på det som är här och nu. Dina barn kommer tacka dig, för när du lyssnar på dem så fokuserar du på det nuvarande ögonblicket. Du hör dem verkligen. Samma sak gäller om du badar dem, matar dem, leker med dem etc. Du är närvarande i stunden.

För att öva dig på att vara i nuet kan du fråga dig själv: “Var är mina tankar just nu? Vad läser jag? Vilken musik lyssnar jag på? Vilken Facebook-chatt är jag i? “

Dina barn kommer att lära sig känna fördelarna med att fokusera sin uppmärksamhet på att göra en sak i taget från ditt exempel. Detta eftersom du kommer att slutföra varje uppgift du tar dig an framgångsrikt.

Mamma och dotter med muggar

Lyssna utan att skuldbelägga

Försök att aktivt lyssna på dina barn, utan att vara negativ eller förminska vad de känner. Ge dem inte heller skulden för det som hänt. Försök istället att få denna erfarenhet till något som kan hjälpa dem att se problemet ur ett annat perspektiv. Något som kan hjälpa dem att hitta lösningar.

Säkert har du nu insett att processen med att uppfostra en son eller dotter som är lycklig innebär en omskolningsprocess för oss som hans eller hennes föräldrar. Vi måste välja ett respektfullt sätt att uppfostra våra barn.

Det finns flera tips som kan härledas från denna modell som kan hjälpa dig att lära dina barn hur man är lycklig:

Hjälp dina barn att utvecklas och uppnå sina mål

Att från en tidig ålder introducera dina barn till vad det innebär att sätta ett mål och uppnå det är viktigt. Det kommer att bli en upplevelse som kommer att ge stor tillfredsställelse. Denna aktivitet hjälper dem också att hantera frustration och ompröva mål så att de lär sig att övervinna sina misslyckanden på egen hand.

Uppmuntra dina barn att leka fritt

Försök att inte avbryta dina barn när de är mycket fokuserade på en aktivitet. Detta eftersom de leker fritt när de gör det här. Känslan av att göra det som de känner för i det ögonblicket hjälper dem att känna sig uppfyllda. De utvecklar sina talanger, lär sig att fokusera, att låta sin fantasi flyga fritt och är lyckliga.

Att kultivera en känsla av att höra hemma och passa in är avgörande

Att dela med sig inom familjen hjälper dina barn att känna och förstå att de är en del av något som är större än dem själva, som familjegruppen. Och från den erfarenheten kommer de också gradvis att förstå att de är en del av ett samhälle, en del av en stad, en del av denna värld…

Deras känslomässiga välbefinnande är baserat på detta. Samtidigt inser de att de inte är ensamma, utan att det finns många människor som är lika och olika dem.

Bli lycklig genom att dela som familj

Att dela som en familj kan lära dem många, många saker. Förutom den känsla av tillhörighet som förklaras i stycket ovan, lär det dem också att förhålla sig till många olika människor och det bidrar till deras känslomässiga utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bermeo Córdova, F. M. (2004). Autoestima, factor esencial de éxito en el área escolar en niños de 10 a 11 años (Bachelor’s thesis). https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2758
  • Campbell, K. (2018). Niños Seguros de Sí Mismos. Babelcube Inc.
  • Taylor, J. (2004). Motiva y estimula a tus hijos: cómo educar a tu hijo para que tenga éxito y sea feliz (Vol. 20). Edaf.
  • Hogg, T. (2005). El secreto de educar niños felices y seguros. Editorial Norma.
  • Piñeiro, B. (2016). Educando niños felices. XinXii.
  • Greenspan, S. I. (2009). Great kids. Niños felices: cómo enseñar a tu hijo las diez cualidades esenciales para alcanzar una vida feliz (No. Sirsi) i9788449321931).
  • Taylor, J. (2004). Motiva y estimula a tus hijos: cómo educar a tu hijo para que tenga éxito y sea feliz (Vol. 20). Edaf.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.