Det behövs fler kvinnor inom teknik och naturvetenskap

Samhället behöver fler kvinnor inom teknik och naturvetenskap i professionella positioner. Vet du vad vi pratar om? Kanske har du en liten flicka hemma som har läggning åt det hållet fast du inte insett det ännu.
Det behövs fler kvinnor inom teknik och naturvetenskap
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2019

Termen STEM är en akronym som står för Science, Technology, Engineering and Mathematics (vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik). Under de senaste åren har det blivit något av en trend på grund av den stora efterfrågan på kunniga inom dessa områden. Men som med andra sfärer har kvinnor inom detta område fortfarande många hinder att övervinna. Det finns fortfarande alltför stor skillnad mellan män och kvinnor inom teknik och naturvetenskap.

Finns det verkligen färre kvinnor inom teknik och naturvetenskap?

Nyligen har professor Martin W. Bauer vid Institutionen för psykologi och beteendevetenskap vid London School of Economics (LSE) genomfört en studie. Den kunde påvisa att bristen på kvinnliga förebilder inom dessa områden är en anledning till att vissa flickor finner teknik och naturvetenskap mindre tilldragande.

Enligt Bauer är intresset för teknik och naturvetenskap bland flickor mellan 11 och 12 år utbrett. Det minskar emellertid irreversibelt efter 15 års ålder.

Dessutom är det inte bättre när man tittar på högre utbildning. Endast en av tre som tar ut ingenjörsexamen är kvinna, medan bara en av fem med examen inom datavetenskap är kvinna.

I en analys som gjorts av länder som tillhör OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kunde man konstatera att även efter att ha valt att studera för en karriär inom vetenskap och teknik, hamnar endast 43 procent av kvinnorna som professionella inom matematik, fysik eller ingenjörsområdet jämfört med 71 procent av männen som studerar dessa ämnen.

Tillgängliga data gör det klart att 15-åriga flickor är bättre än sina manliga motsvarigheter när det kommer till läsförmåga. Men när det gäller matematik så är det pojkarna som är i ledning.

Det finns färre flickor än pojkar bland de som har högst poäng i matematik (10,6% av flickorna jämfört med 14,8% av pojkarna). Detsamma gäller för vetenskapen (7,7% av flickorna mot 9,3% av pojkarna).

Tre kvinnor bygger en robot

Kortfattat föreslår forskarna i studien att det nu är en mycket lämplig tid att utveckla motivationstaktiker för att bryta denna trend. I ett samhälle som kräver alltfler yrkesverksamma inom teknikområdet är det viktigare än någonsin att ta itu med kvinnors bidrag.

En liten inspiration

För några år sedan hade man i USA en stor kampanj med sloganen “She Can STEM”. Initiativet var för att göra sig av med gamla paradigmer. Det var utformat för att motivera kvinnliga elever och studenter att övervinna sina och andras fördomar och rädslor när det gäller vetenskaperna.

De har gjort detta genom att visa hur intressanta dessa områden kan vara. Delvis genom att visa upp sju framstående och framgångsrika kvinnor inom teknik och naturvetenskap.

Dessa kvinnor inom teknik och naturvetenskap är:

  • Lisa Seacat DeLuca, ingenjör på IBM.
  • Tiera Fletcher, strukturanalysingenjör vid Boeing.
  • Maya Gupta, vetenskaplig forskare på Google.
  • Danielle Merfeld, chef för förnybar teknik hos General Electric.
  • Nicki Palmeer, chef för nätverksteknik på Verizon.
  • Bonnie Ross, chef för Microsofts Halo Game Studio.
  • Lucianne Walkowicz, astronom på Adler Planetarium.
Kvinna på laboratorium

“När flickor inte känner sig uppmuntrade och välkomna inom naturvetenskap och teknik ser vi allvarliga konsekvenser inte bara för flickor och kvinnor, utan för framtiden för innovation i vårt land.”

– Lisa Sherman, Ad Councils ordförande och verkställande direktör

Framtiden för kvinnor inom teknik och naturvetenskap

För närvarande pågår det en betydande och aktiv ansträngning för att främja kvinnor inom teknik och naturvetenskap för framtida jobb. Enligt EU kommer det år 2020 att finnas cirka 756 000 lediga positioner inom informations-, teknik- och kommunikationssektorn.

Sammanfattningsvis kan vi tolka dessa data som speglar vikten av initiativ som “She Can STEM” och göra framstående kvinnor inom detta fält synligare.

Den grekiska filosofen Hypatia, astronauten Sally Ride, primatologen Jane Goodall och den legendariska Marie Curie är bara några anmärkningsvärda kvinnor inom detta fält.

De roller kvinnor kan fylla bör inte begränsas på något sätt, och dessa nya utvecklingsområden är angelägna om att rekrytera dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • López, M. (2018). Mujeres en STEM, Futuras líderes.
  • Oliveros, M. A., Cabrera, E., Valdez, B., & Wienner, M. S. (2016). La motivación de las mujeres por las carreras de ingeniería y tecnología. Entreciencias: Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento. https://doi.org/10.1007/s11199-007-9362-6
  • Rossi Cordero, A. E., & Barajas Frutos, M. (2015). Gender imbalances in STEM career choice. Enseñanza de Las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1481

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.