Barns intuition: Hur kan föräldrar hjälpa till att utveckla den?

Barns intuition är mycket viktig. Den kan hålla dem säkra, vägleda dem i aktiviteter de tycker om och hjälpa dem att utveckla sin karaktär genom att fatta bra beslut. Föräldrar spelar en viktig roll för att utveckla barns intuition.
Barns intuition: Hur kan föräldrar hjälpa till att utveckla den?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 juli, 2020

Barns intuition är oerhört användbar men föräldrar försummar ofta att hjälpa dem att utveckla den. Barns intuition måste befästas genom träning och repetition, och även genom uppmuntran från vuxna runt omkring dem. På så sätt blir inlärningsprocessen mycket effektivare.

Intuition kan definieras som förmågan att veta något med en ganska stor säkerhet utan medvetet resonemang. Vissa människor säger att det är när hjärtat vet något innan hjärnan gör det.

Att ge dina barn utrymme ger dem chansen att tänka själva, skapa och vara kreativa i en stressfri miljö. Detta kan i sin tur hjälpa dem att utveckla sin intuition.

Hur man utvecklar barns intuition

Följande tips kan hjälpa dig att utveckla dina barns intuition:

Främja deras självförtroende

Föräldrar kommer alltid att vara förebilder för sina barn. Det är därför viktigt att visa att du har en god självkänsla och självförtroende när de ser dig.

Hjälp dem att ta reda på sina prioriteringar

Genom att observera dina barn när de interagerar fritt kommer du att kunna identifiera vilka aktiviteter som de gillar mest. När du har klurat ut vad de är kan du uppmuntra dem.

Uppmuntra kreativitet

Kreativitet och intuition går hand i hand. Kulturella aktiviteter som att rita, skriva och läsa ökar kreativiteten.

Samtalen som dessa aktiviteter ger upphov till hjälper dina barns kreativitet att flöda. Det förbättrar deras förmåga att tänka fritt och de kan bättre tolka vad deras intuition eller hjärta berättar för dem.

Ge dina barn rätt miljö

Barns intuition utvecklas lättare i en harmonisk miljö som är fri från stress. När allt kommer omkring är intuition baserad på att lyssna på ens interna röst.

Ett lugnt hem med få distraktioner är den bästa platsen att tänka på. Det är viktigt att hålla distraktioner, som elektroniska enheter, under kontroll så att ditt barn lägger tid och energi på andra kreativa aktiviteter.

Barns intuition: flicka med glasögon tänker

Uppmuntra lek

Att leka är verkligen viktigt under barndomen. Idag har konventionella lekar och spel till stor del ersatts av elektroniska enheter.

Barn tillbringar ofta mindre tid ute i friska luften och väljer istället att tillbringa sin tid framför datorn, surfplattan eller telefonen.

Men lekar kan ge frihet till fantasi, kreativitet och i slutändan hjälpa till att utveckla deras intuition. Under lek formar barn sina värderingar. Detta hjälper till att utveckla deras förmåga att lösa problem, hjälper deras övergripande förståelse och förbättrar deras intuition.

Tro på dina barn

Om du vill att ditt barn ska ha tro på sig själva måste du visa att du tror på dem. Du måste ge dem möjlighet att fatta sina egna beslut. På så sätt kan de lära sig att känna förtroende för sin egen intuition.

Saker som försvagar barns intuition

Att vara intuitiv är bra. När barn väl har utvecklat sin intuition kan de dock förlora den när de börjar utveckla en affinitet för logik och resonemang.

Vissa vanliga budskap från föräldrar kan påverka denna förlust av intuition. Här är de tre vanligaste:

En förpliktelse att visa tillgivenhet

Det är ganska vanligt att vissa föräldrar tvingar sina barn att visa tillgivenhet mot personer de inte känner väl eller inte vill hälsa på.

Små barn uppmanas ofta till att krama och pussa gäster så att de lär sig att vara snälla, eller åtminstone, det är vad deras föräldrar vill att de ska vara.

Men för att lära sig att vara artig och snäll behöver man inte krama eller pussa någon. Det är bättre att låta dina barn bestämma vem de visar tillgivenhet mot och när de behöver mer utrymme.

Att kräva av dem att uppträda på ett eller annat sätt gentemot någon förtrycker bara deras instinkter om människorna omkring dem. Det är mycket bättre att lita på dem och låta dem bestämma vem de känner sig bekväm med och vem som de inte gör det med.

Barns intuition: flicka tänker

Att hela tiden peka ut för dem att de har fel

Om du ger dem intrycket att de aldrig har rätt kommer de gradvis att försvaga all intuition de har. Föräldrar måste självklart vägleda sina barn, men det är viktigt att uppmuntra dem att ta ledningen och låta dem fatta sina egna beslut.

Inte ge dem tillräckligt med fritid

Barns intuition hjälper dem att undvika problem och styr dem mot de saker som de verkligen tycker om. Du måste lära dem att ta ansvar och gradvis förstärka detta allteftersom de blir äldre.

Det är viktigt att ge barn tid att göra det de vill göra. Om du ständigt planerar in saker för dem att göra kommer det att undertrycka deras instinkter och de kommer med mycket högre sannolikhet att bara ta efter konventionella sociala normer. Gradvis förlorar de då den intuition de har utvecklat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.