Varför vi inte ska tvinga våra barn att pussas

Varför vi inte ska tvinga våra barn att pussas
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är inte ovanligt att föräldrar lär sina barn att pussas, även när de inte vill.

En kindpuss är en social sedvänja som visar respekt för, och närhet mellan personer. Men barn vägrar ibland att pussa någon, och att tvinga dem mot deras vilja kan ha farliga konsekvenser för deras framtid.

Att inte pussas på kinden är inte dålig uppfostran. Det är ett val som bör respekteras. Faktum är, att tvinga barn att pussas när de inte vill kan ha motsatt verkan.

Även om det kan vara genant att bryta traditioner och framstå som otrevlig inför besökare, är det ett bättre alternativ.

Tänk på det: skulle du pussa någon mot din vilja? Varför skulle du då tvinga dina barn att göra det?

Vad gäller både pojkar och flickor kan det vara farligt att tvinga dem att pussas. Det kan få barnen att känna sig frustrerade över att de inte får ha kontroll över sina handlingar.

Barn som tvingas att pussas kan fråga sig om de ska tillåta andra att komma i närheten av dem även om de känner obehag inför situationen.

Detta kan vara skadligt för deras utveckling och för deras relationer till människor i framtiden.

Att pussas är valfritt – ditt barn behöver lära sig att säga NEJ

Flickor och pojkar behöver lära sig att säga “nej” eller “nu räcker det”. De behöver få veta att de öppet kan visa när något får dem att känna obehag.

Det kan hjälpa dem att, i framtiden, undvika känslomässiga eller sexuella övergrepp; det kan till och med rädda deras liv.

När vi tvingar barn att visa tillgivenhet mot andra när de inte vill, även fast vi gör det för att undvika att såra eller förolämpa personerna, skapar vi skadliga mönster hos våra barn.

“Respekt börjar hos oss själva.”

-Nathaniel Branden-

När vi tvingar barn att pussas, lär vi dem att deras kroppar inte är deras egna. Vi lär dem att ignorera sina negativa känslor eller obehag, bara för att behaga andra.

Vi tar på det här sättet ifrån dem deras möjlighet att säga nej, och vi uppmuntrar inte kritiskt tänkande såväl som möjligheten att bibehålla en hälsosam distans till personer omkring dem.

Barn som pussar släktingar

Faran finns överallt

När en förälder säger till sina barn att de måste krama eller pussa en vän eller släkting (eller till och med någon de inte känner), försätter de barnen i en sårbar situation.

Vi vet aldrig vem som är kapabel att förgripa sig på ett litet barn. Faktum är att de som begår övergrepp på barn ofta är människor som står offret nära.

Man kan aldrig vara för försiktig. Barn måste få lära sig att säga “nej” närhelst de vill.

Om vi inte tvingar barnen att ge pussar, innebär det inte att vi daltar med dem. Tvärtom, vi hjälper dem att bygga en självsäker personlighet som kommer att hjälpa dem i framtiden.

När vi respekterar deras känslor, börjar barnen få förståelse för empati. De lär sig också att deras kroppar är deras egna, och att de kan bestämma var de sätter sina gränser.

Flicka som pussar en pojke

Av den anledningen ska vi aldrig tvinga barn till fysisk kontakt med andra människor när de vägrar eller känner obehag.

Det är viktigt för barn att lära sig att de har rättigheter. Att det är deras eget beslut när de visar tillgivenhet.

Detta kommer att hjälpa dem att skydda sig mot mobbning, övergrepp och ohälsosamma relationer i livet.

Respekt är grundläggande

Det är viktigt att vuxna lär sig att respektera sina barn och förstå att deras beslut också är viktiga.

Barn bör lära sig att deras kroppar är deras, och att andra måste respektera deras rätt att välja vad de vill göra med dem.

Barn är oberoende individer. När vi föräldrar lär dem rätt värderingar, kan de utvecklas bättre och undvika situationer som kan skada dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.