Att vara en tillgiven mamma skämmer inte bort ditt barn

Att vara en tillgiven mamma skämmer inte bort ditt barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att vara en tillgiven mamma betyder inte att du skämmer bort ditt barn – oavsett vad andra kanske säger. Det finns en miljon olika sätt att vara förälder på. Mödrar kan vara stränga eller tillåtande, mer eller mindre tillgivna, traditionella eller moderna.

Men de mest kritiserade och ifrågasatta mödrarna är ofta de som är mest engagerade i uppgiften. Det är de mödrarna som är mest villiga att göra uppoffringar för sina barn.

Oavsett hur du uppfostrar dina barn, kommer människor alltid att hitta någonting att kritisera. Du är överbeskyddande. Du är för tillåtande. Du oroar dig för mycket. Du är för tillgiven. Människor kommer alltid att ha någonting att säga.

Så, mammor, det är dags att lära sig att ignorera vad andra människor säger, och göra det som era instinkter säger er. Då blir ni mindre benägna att göra misstag. Om du är en tillgiven och kärleksfull mamma, lyssna inte på alla kritiker runt omkring dig.

Fortsätt visa alla de vackra sakerna som du känner för ditt barn. Det finns inget mer underbart än ett lyckligt barn som vet att hon är älskad. Hennes personlighet, självkänsla och emotionella intelligens kommer att tacka dig för det i framtiden.

Är det verkligen så viktigt? Ja, och så mycket mer. Först och främst, dina många och varierande sätt att uttrycka omsorg och tillgivenhet är inte skadliga för ditt barn, även om många tror det.

Tvärtom, det finns många fördelar med det. Det skapar inte bara ett starkare band mellan mor och barn; du hjälper också ditt barn att få en mer hälsosam utveckling.

Att vara en tillgiven mamma

Innan vi går vidare, vill vi göra en distinktion. Att vara en tillgiven mamma är inte detsamma som att vara en tillåtande mamma. Det är därför som psykologer försvarar att man visar tillgivenhet för barnen. De hävdar att tillgivenhet aldrig kommer att ha en “bortskämmande” effekt.

Vad som däremot gör att barnen blir bortskämda är en brist på gränser, regler och disciplin. Därför är det inte bara viktigt att älska ditt barn med all din styrka. Ditt barn behöver uppfatta den kärleken.

Dina pussar, kramar och din ömsinta beröring kan vara lika viktiga som frukosten du serverar varje morgon. Det här borde inte komma som någon överraskning.

Positiva effekter av att vara en tillgiven mamma

  • Ett starkare band mellan mor och barn. Vad kan vara bättre än tillgivenhet och beundran för att ge näring åt den heliga relationen mellan dig och ditt barn? Du kommer att generera större förtroende, vilket är den viktigaste grunden för en solid uppfostran. Ett starkare band kommer att göra det lättare att förklara dina “ja” och “nej” för ditt barn. Detta i sin tur kommer att hjälpa dig att vinna ditt barns lydnad när det kommer till gränser och familjenormer. Samtidigt kommer du att eliminera hemligheter mellan er båda.
  • En större känsla av beskydd och självkänsla. Barn som får mycket tillgivenhet lever inte i rädsla eftersom de vet att de har sin mors stöd. De känner sig kapabla att klara av svåra situationer. Deras mors kärlek ger dem styrka och mod. Att vara en tillgiven mamma får ditt barn att känna sig oövervinneligt. Dessutom, ett barn som kontinuerligt upplever sin mors omsorg, kommer att känna sig mer självsäkert.
En tillgiven mamma med sitt barn.
  • Utveckling av emotionell intelligens. Det finns ingenting viktigare än att veta hur man hanterar sina känslor och använder dem till sin fördel. Utan tvekan, en hälsosam emotionell intelligens ger ett lyckligt barn. Genom att visa ditt barn ömhet, hjälper du honom att kontrollera olika känslor och att tolerera frustration.
  • Ömhet leder till mer kommunikation och mindre blyghet. Vid det här laget bör det vara uppenbart att ett barn som får ömhet inte kommer att ha svårt för att öppna sig för sin mor. Vad det än gäller, kommer hans mamma att vara hans förtrogna. Och denna framgångsrika kommunikation kommer också hjälpa ditt barn att bli mer utåtriktat. Du kommer att hjälpa henne att övervinna sin rädsla och blyghet för att ta kontakt med andra.
  • Empati och omsorg om andra. Slutligen kommer dessa barn att utveckla mer empati för andra och kunna uttrycka omsorg och förståelse för sina kamrater. Generellt kommer de att ha lättare för att uttrycka sina känslor.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.