Att ha syskon med särskilda behov

Att ha syskon med särskilda behov kan vara en utmaning. Lär dig hur du kan hantera det och hur du kan hjälpa dina föräldrar och ditt syskon.
Att ha syskon med särskilda behov
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 31 oktober, 2019

Att ha syskon med särskilda behov behöver inte helt förändra en familjs vardagsliv, men familjen kan behöva justera vissa rutiner och lägga till helt nya. Det är därför du kanske upplever vissa känslor som är svåra att förstå.

Hur kan du, som syskon, känna?

Det finns många bekymmer och frustrationer man kan känna om man har ett syskon med särskilda behov. Kanske kommer du att känna igen några av dessa:

Rädsla och ångest

Det kan vara svårt att förstå varför ditt syskon är annorlunda. Det här är normalt. Det viktiga är att förstå att annorlunda inte betyder dåligt. Alla är vi unika och speciella på vårt eget sätt.

Kanske har din rädsla eller ångest inget att göra med dig, utan snarare med ditt syskon. Du är kanske rädd för vad som kommer hända med ditt syskon i framtiden. Om ditt syskon har hälsokomplikationer som gör att han eller hon ofta måste vistas på sjukhus kanske du oroar dig för det dagligen.

Skuldkänslor

Du kanske tror att du är ansvarig för ditt syskons problem. Dessa känslor kan uppstå under tidig barndom och även senare i vuxen ålder – speciellt när det är dags för dig att flytta hemifrån och dina föräldrar blir kvar själva för att ta hand om honom eller henne.

Det är normalt för dig att leva ditt eget liv. Det betyder inte att du älskar dem mindre eller att du är ett dåligt syskon. Stöd alltid din bror eller syster och hjälp till när du kan.

Känslor som isolering, förlust och ensamhet

Dessa känslor kan vara motiverade av en önskan om uppmärksamhet från dina föräldrar, eftersom de måste ägna så mycket tid åt ditt syskon som har särskilda behov.

Det är viktigt att hitta en balans så att du ibland kan få vara ensam med dem du också. Varje barn är unikt och behöver tid och uppmärksamhet från sina föräldrar.

nedstämd pojke sitter på golvet

Du skäms över din familj

Du kanske tycker att din familj ser så annorlunda ut jämfört med alla andras eftersom ni har olika aktiviteter och rutiner. Men inga familjer är egentligen lika! Skäms inte för din familj, de är det mest värdefulla du har.

Detta kan också vara mer påtagligt om du känner att du befinner dig i en besvärlig situation när du måste svara på frågor från dina klasskamrater eller lärare om ditt syskon. Prata bara naturligt och visa att du inte skäms för din familj.

Du tvingas mogna tidigt

Du kanske är så illa tvungen att mogna tidigare än andra på grund av det du upplever hemma varje dag.

Kanske är en av dina föräldrar ofta borta. Frekventa sjukhusbesök eller perioder av stress eller oro kan hjälpa dig att se framtiden med mer perspektiv och lära dig hur man reagerar bättre på olika händelser.

Mitt syskon har särskilda behov. Vad kan jag göra?

Följande förslag hjälper dig att hantera det på ett positivt sätt:

Dina föräldrars roll

I allmänhet kommer dina föräldrars tid domineras av barnet med särskilda behov, och det kan tyckas att de inte har tid att uppmärksamma sina andra barn.

Utnyttja alla möjligheter du får att tillbringa tid med dina föräldrar, även om stunderna är korta. Förstå att det beror på omständigheterna – de gör det inte med avsikt eller för att de älskar dig mindre. Du kanske kommer att förstå mer i framtiden.

Kommunikation

Prata med dina föräldrar eller en annan vuxen du litar på om hur ditt hemliv påverkar dig. Våga sätta ord på dina tvivel, rädslor och känslor. Det kan hjälpa dig att må bättre. Dessutom vet de då hur de kan stötta dig och ni kan nå en lösning tillsammans.

litet barn med downs syndrom kysser kind på äldre syster

Lär dig mer om ditt syskons tillstånd

Att veta allt om ditt syskons tillstånd kan hjälpa dig att bättre förstå hans eller hennes situation och utveckla en större förståelse och empati. När du blir större får du mer och mer möjligheter att hjälpa dem.

Tillbringa kvalitetstid med ditt syskon

Du kommer upptäcka att det är ett utmärkt tillfälle att knyta an med din familj. Även om du kanske inte kan knyta an direkt till ditt syskon kommer det faktum att du är närvarande få honom eller henne att känna sig bra och betydelsefull.

Var uppmärksam på beslut som påverkar ditt syskon

Om du deltar i beslut ni fattar som familj om ditt syskon måste du vara uppmärksam och engagerad. Det hjälper dig att känna dig värdefull. Du ser att du bidrar till ditt syskons välbefinnande.

Fördelar med att ha syskon med särskilda behov

Studier som har genomförts av terapeuter har visat att barn som har syskon med funktionell mångfald får många värdefulla erfarenheter av att växa upp med sitt eller sina syskon.

Det kan ha fört familjen närmare varandra och hjälpt familjemedlemmarna att utveckla speciella dygder och värderingar, som empati, en förmåga att lyssna eller tidig mognad.

Så om du har ett syskon med särskilda behov, se det inte som något negativt. Ha en positiv attityd och försök se att det inte nödvändigtvis är ett problem. Alla människor är unika och det är något vi ska fira!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.