De tre typerna av respekt inom positiv disciplin

Vet du vilka som är de tre grundläggande typerna av respekt inom positiv disciplin? Vi berättar varför det är viktigt att känna till dessa.
De tre typerna av respekt inom positiv disciplin
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det grundläggande inom den positiva disciplinen är respekten för dig själv och för andra. Som exempel så går behaviorismen ut på att barn måste respektera vuxna, men missar det viktigaste: att vuxna också måste respektera barn. Därför vill vi idag prata om de tre typerna av respekt inom positiv disciplin.

Respekt är ett ganska abstrakt begrepp som är nära besläktat med personliga värderingar. Människor, och särskilt föräldrar, bör reflektera över vilka dessa värderingar är eftersom det är vad som hjälper oss att definiera våra gränser.

Respekt inom horisontella relationer

Respekt definieras av horisontella relationer. Detta innebär att barn måste behandlas med samma respekt och värdighet som vuxna. Om en vuxen till exempel faller och skadar sig själv, skulle ingen ens tänka på att säga till dem: “Men stig upp, det där var väl inte så farligt!” och sedan inte hjälpa dem upp. Så varför ska barn inte behandlas med samma respekt och värdighet?

barn måste behandlas med samma respekt och värdighet som vuxna

Ett annat tankeväckande exempel är följande: Skulle du ignorera en vuxen som ropar på dig från ett annat rum för att denna vill att du ska komma, och inte gå dit och stötta eller trösta dem? Du skulle absolut gå dit och titta till personen! Så varför låta barn gråta tills de är utmattade eller känner sig känslomässigt försummade?

Vad positiv disciplin går ut på är att försöka få oss att hitta tillbaka till vårt sunda förnuft och inse att målet inte alltid rättfärdigar medlen. För att kunna lösa olika situationer i vårt dagliga liv måste vi respektera oss själva, respektera våra barn och respektera varje given situation.

Respekt är något man odlar

Respekt är något du måste odla och sköta varje dag. Du måste omsätta det i praktiken genom att använda din fantasi. Om dina barn exempelvis vill att du ska läsa en historia för dem innan de somnar, och det var de som fick bestämma, skulle de förmodligen aldrig låta dig sluta läsa. De hoppas att du aldrig ska släcka lampan och stanna hos dem så länge som möjligt. Det är helt normalt.

Men för att respektera dig själv, situationen och dina barn är den bästa kompromissen att läsa berättelsen för dem så länge som du tycker det är lämpligt, och sedan släcka lampan och låta dem somna. Du gör det för att du vet att de behöver vila. Du kan alltså låta dem välja sagan på kvällen och ni kan njuta av en mysig stund tillsammans, och på så vis är alla lika respekterade.

Å andra sidan är det mycket viktigt att du är uppmärksam på dig själv. Detta innebär att du bör utföra små dagliga handlingar där du tar hand om ditt fysiska, mentala och emotionella välbefinnande. Det kan vara enkla och simpla saker som ingår i dina dagliga rutiner, som att träna, skriva, kramas, äta något du gillar eller att meditera några minuter varje dag.

Det viktiga här är att ägna några minuter varje dag för att ta hand om dig själv och sköta om ditt fysiska och känslomässiga tillstånd så att du bättre kan ta hand om dina närstående. Tyvärr glömmer vi bland bort detta. Men detta är grundläggande inom den positiva disciplinen.

De tre typerna av respekt inom positiv disciplin

Som vi nämnde tidigare finns det olika typer av respekt inom positiv disciplin. De tre typerna av respekt är att respektera barnen, respektera oss själva och respektera situationen som vi befinner oss i. Utöver detta, med tanke på att respekt är ett något abstrakt begrepp, finns det specifika sätt att genomföra det som gör att du kan reflektera över dina handlingar.

Vi ska ge dig några tips nedan, men det är viktigt att du tar dig tid att tänka på hur du gör för att omsätta dem i praktiken. Detta är viktigt eftersom respekt i grund och botten har att göra med hur du ser världen och vilka värden som är viktiga för dig.

Visa respekt för ditt barn

 • Acceptera dina barn som de är.
 • Ta hänsyn till deras utvecklingsstadium.
 • Lita på deras förmågor.
 • Tala alltid med ditt barn med respekt.
 • Lyssna på vad de har att säga.
 • Visa empati för deras känslor.
 • Uppmärksamma och visa uppskattning för deras ansträngningar.
 • Ta hänsyn till dem i familjeplanerna (med tanke på deras ålder och förmågor).
 • Acceptera och respektera deras gränser och tid.
Visa respekt för dina barn

Visa respekt för dig själv

 • Lär känna och värdesätt dig själv.
 • Ha din egen identitet.
 • Ägna kvalitetstid med dig själv.
 • Sköt om dig själv.
 • Var tydlig med dina gränser.
 • Sätt högt värde på dina prioriteringar.
 • Var bestämd, men samtidigt snäll.
 • Låt inte någon attackera eller mobba dig.
 • Gör det du sagt du ska göra och var konsekvent i dina handlingar och ord.

Visa respekt för situationen

 • Dina handlingar bör inte äventyra din och andras säkerhet.
 • Handla enligt de regler du har fastställt för den situation eller det område du befinner dig i.
 • Gör åtskillnad mellan vad du vill göra och vad du behöver göra.

Nu när du vet vilka som är de tre typerna av respekt inom den positiva disciplinen kan du implementera dem i ditt eget liv och i ditt familjeliv. Det är viktigt att du hittar en harmonisk balans, och vi hoppas att du lätt kan  börja omsätta detta i din familj.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Lorenzo, V. (2020) Crecer Juntos. Yoga y disciplina positiva para afrontar los retos de la educación. Editorial: Planeta.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.