7 vanliga misstag vid barnuppfostran

7 vanliga misstag vid barnuppfostran
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 13 maj, 2019

Om du lär dig att undvika vissa vanliga misstag vid barnuppfostran så kan det hjälpa dig att bli en bättre förälder.

Många föräldrar upplever osäkerhet och ängslan när det kommer till barnuppfostran. Det här beror på att de inte är säkra på hur de ska ge sina barn den bästa vägledningen.

Några av de vanligaste frågorna är: Hur får jag mitt barn att lyssna på mig? Är jag för strikt, för sträng, eller för snäll?

Vanliga misstag vid barnuppfostran

Det kan vara användbart att känna till de misstag som du bör undvika när det kommer till att uppfostra dina barn. Då kan du undvika att orsaka känslomässiga skador. Kom ihåg att dina barn inte kan växa utan en guide eller förebild att följa.

1. Skillnad i auktoritet

Ett av de stora misstagen i föräldraskapet uppstår när föräldrarna inte är överens om reglerna för sina barn. Om barnen får motstridiga besked så vet de inte vem de ska lyda. Resultatet blir att de känner sig vilsna, utan tydliga besked.

Det kan vara så att du och din partner inte har kommit överens om ett tydligt budskap ännu. Då är det bättre att säga till exempel, “Vi ska prata senare och då får du ett svar”. Det här bekräftar också att familjen är en stabil och pålitlig enhet.

2. Brist på kontinuitet

Föräldrar ska inte låta sina humörsvängningar påverka hur de uppfostrar sina barn. Med andra ord, du ska inte tillåta dina barn att bete sig på ett visst sätt beroende på om du känner dig glad, arg eller trött.

Om det här händer, får barn ett förvirrande budskap. Så föräldrar ska komma ihåg att barnuppfostran kräver att man alltid är rättvis och rationell.

En pappa pratar med sitt barn.

3. Att uttrycka sig nedvärderande är ett vanligt misstag vid barnuppfostran

Tyvärr är det väldigt vanligt att se föräldrar bemöta sina barn respektlöst. De kan till exempel använda uttryck som “Jag visste att du skulle ha sönder den där” eller “Du gör mig alltid besviken”.

Vuxna ska försöka behålla sina roller och kontrollera sina attityder, även om barn provocerar dem.

4. Ouppfyllda löften

Många barn känner sig uppgivna och besvikna om föräldrar säger att de ska få belöningar eller gåvor, men sedan inte håller sina löften. Till exempel kan föräldrar utlova belöningar om barnen sköter sina skoluppgifter, hushållsuppgifter, eller om de uppför sig väl.

Men när barnet uppfyller målet så ger inte föräldern den utlovade belöningen. Vuxna måste vara realistiska när de erbjuder belöningar och, självklart, hålla sina löften.

5. Att inte sätta tydliga gränser

Ett vanligt misstag vid barnuppfostran är att inte ha tydliga riktlinjer för dem. Det innebär att föräldrarna inte har konsekventa kriterier eller etablerade gränser.

När barnen är små är det enklare att lösa de svårigheter som kan uppstå. Men under tonåren kan kontroll och auktoritet bli svårare att utöva.

Om gränserna är otydliga så blir de svårare för dem att följa. Sätt därför konkreta regler som är realistiska.

När det kommer till barnuppfostran, ska föräldrar inte bli påverkade av sina humörsvängningar.

6. Att vara kompis med sina barn

Att behandla sina barn som kompisar är ett misstag eftersom föräldrarollen måste uppfyllas. Barn behöver den auktoritetsfiguren som en förälder är. Självklart ska föräldern alltid agera inom ramarna för en rättvis behandling och ett ömsesidigt förtroende.

7. Att föregå med dåligt exempel

Föräldrar säger ofta åt sina barn att inte göra dåliga saker. Men ibland ser barnen sina föräldrar göra de här “dåliga” sakerna.

Inkonsekvens är någonting som påverkar barn negativt. Att föregå med dåligt exempel minskar också legitimiteten i förälderns auktoritet, och minskar den moraliska styrkan.

Far och son med varsin dator.

Goda råd för att undvika misstag vid barnuppfostran

Slutligen vill vi presentera några idéer som du kan tillämpa så att du inte begår de vanliga misstagen vid barnuppfostran som vi har nämnt ovan.

  • Sätt tydliga och rimliga gränser.
  • Barn behöver struktur, ordning och fasta regler.
  • Låt barnen få uppleva konsekvenserna av sina handlingar eftersom det här främjar deras självständighet.
  • Ge dem uppgifter som är anpassade för deras åldrar.
  • Tillåt inte opassande beteenden som genererar dåligt uppförande i det långa loppet.

Kort sagt – vanliga misstag vid barnuppfostran kan leda till dåliga beteenden som fortsätter in i vuxenlivet. Genom att identifiera dessa vanliga misstag kan du undvika dem och hjälpa dina barn att få en bättre uppväxt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.