Att utbilda barn med särskilda behov

"Den mest inflytelserika av alla pedagogiska faktorer är konversationen i ett barns hem." - William Temple
Att utbilda barn med särskilda behov
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 09 oktober, 2020

Att utbilda barn med särskilda behov kräver en särskild strategi för att tillgodose deras specifika behov. Huvudpelaren ligger i ständigt stöd och hårt arbete.

Genom att tillgodose ditt barns behov ser du till att din son eller dotter blir mer självständig. Den goda nyheten är att skolor hela tiden erbjuder ett allt bredare utbud av tjänster för att utbilda barn med särskilda behov.

Detta är viktigt eftersom integration för barn med särskilda behov i en allmän utbildningsmiljö minskar sociala stigma och förbättrar akademiska resultat.

Men glöm inte att utbildningen som sker i hemmet är ett viktigt komplement speciellt för barn med särskilda behov.

Att utbilda barn med särskilda behov har hög prioritet

Att ge dina barn en så bra utbildning som möjligt spelar en enorm roll för personen de kommer att bli i framtiden. Det är därför skolor måste uppmuntra och stödja forskning om att utbilda barn med särskilda behov. På så sätt kan de skapa en högkvalitativ skola med olika tjänster för dem.

Stöd kan behövas på grund av fysiska, psykiska eller sensoriska funktionsnedsättningar. Det finns till och med fall då stöd behövs för att barnet har en ovanligt hög intellektuell förmåga.

Särskilda behov betyder inte alltid inlärningssvårigheter

Det är viktigt att komma ihåg att särskilda behov inte alltid betyder att barnet har problem att lära sig.

Det kan även vara så att en elev tar till sig nya koncept enklare än sina klasskamrater. Men i båda fallen skulle det fortfarande vara viktigt att ha rätt metod eller strategi för att tillgodose hans eller hennes behov.

Identifiera dina barns behov

Barn med särskilda behov har ofta förmågor som utvecklas på ett specifikt sätt. Men för att främja dessa måste du identifiera vilken typ av behov de har och sedan utarbeta en anpassad läroplan för att möta dem.

Att utbilda barn med särskilda behov, vare sig de är fysiska eller psykiska, måste stärka de områden där barnets förmåga är nedsatt.

Lärare måste vara redo att anpassa sig till alla möjligheter och ändra sina undervisningsplaner för att stödja barn med särskilda behov, vare sig detta sker i specialskolor eller i en mer inkluderande miljö.

5 tips för att utbilda barn med särskilda behov

1. Acceptans

Du måste acceptera att ditt barn ibland kommer att behöva specialutbildning. Att identifiera vad dessa behov är kommer hjälpa dig att stödja hans eller hennes utveckling.

Kom ihåg att detta inte påverkar ditt barn i resten av hans vardag eller i hans roll i er familj. Det är bara en fråga om mångfald, vad gäller hans förmågor och egenskaper. Acceptera honom och älska honom med mycket kärlek och stöd.

2. Uppför dig naturligt

Ett annat sätt att stödja barn med särskilda behov är att helt enkelt uppföra sig naturligt. Att vara naturlig är ett riktigt starkt sätt att ta itu med situationen.

När ni väl har accepterat situationen måste du nu agera på ett naturligt och spontant sätt. Bemöt ditt barn med respekt och uppmärksamhet. Respektera ditt barns olika utvecklingsfaser precis som du skulle med andra barn.

utbilda barn med särskilda behov: kvinna och barn läser i bibliotek

3. Var inte för överbeskyddande

Du måste hjälpa ditt barn att bli så oberoende och självständig som möjligt. Detta innebär att du inte får vara för överbeskyddande. Även om hon kanske inte är så självständig som du skulle vilja kommer det troligtvis inte bli bättre av att vara för överbeskyddande.

Ditt barns frihet kommer att spela en enorm roll i hennes utveckling. Du måste ge henne samma frihet precis som du skulle ge andra barn, anpassad efter deras mognad.

4. Håll kontakt med ditt barns skola

Skolan måste göra anpassningar för att se till att de uppfyller ditt barns utbildningsbehov.

Lärarna måste vara beredda att tillgodose behoven hos varje barn de har hand om. De måste dessutom ha tillgång till rätt material och utrustning.

Vidare, om alla barn lär sig i en inkluderande miljö kommer respekt och stöd från resten av ditt barns klasskamrater att hjälpa dem mycket med att anpassa sig och utvecklas. Detta kan spela en riktigt avgörande roll för att utbilda barn med särskilda behov.

5. Sök hjälp från en specialist

Glöm inte att det finns många olika tjänster som kompletterar utbildningen i skolan. En specialist kan hjälpa dig och ditt barn om ni har svårigheter.

Dessa professionella tjänster hjälper till med inlärningen och syftar till att stärka områden där ditt barn behöver öka sina kunskaper och sin förståelse.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.