Vad är hög intellektuell kapacitet hos barn?

Vad är hög intellektuell kapacitet hos barn?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 november, 2018

Är du medveten om vilka tecken som tyder på hög intellektuell kapacitet hos barn? Har du någonsin misstänkt att ditt barn kan ha över genomsnittlig intelligens?

Som föräldrar tenderar vi alla att vara lite väl entusiastiska när vi utvärderar våra barns förmågor. Men vad händer om ditt barn verkligen har en speciell gåva?

Nedan kommer vi att berätta hur du märker om barn har hög intellektuell kapacitet. Vi kommer också att ge dig råd om hur man guidar och utbildar dem under hela deras utveckling.

Och viktigast av allt, vi erbjuder tips som förhindrar att ditt barn blir uttråkat eller omotiverat och hjälper det att njuta av andras sällskap.

Vad är hög intellektuell kapacitet?

Hög intellektuell kapacitet avser intellektuell begåvning, talang och intellektuell brådmogenhet. Tillsammans utgör dessa faktorer en högre än genomsnittlig intelligenskvot (IQ) på 130 eller högre.

Intellektuellt begåvade barn utgör 2% av befolkningen. Det betyder att de har en intelligens som är högre än de återstående 98%.

Världshälsoorganisationen (WHO) indikerar att en IQ på 130 eller högre är en reflektion av hög intellektuell kapacitet.

En egenskap som tenderar att vara utmärkande för individer med hög intellektuell förmåga är deras kreativitet.

De har en livlig fantasi, vilket gör dem väldigt mångsidiga. De har också bra initiativförmåga och kan fatta effektiva beslut.

Några viktiga skillnader

 • Människor med intellektuell begåvning är de med höga intellektuella förmågor som definierar maximal mänsklig intelligens. Detta förklarar deras begåvning.
 • Talangfulla individer har en högre spetskompetens inom ett eller flera områden. Men inom andra områden ligger de på samma nivå som den allmänna befolkningen.
 • Intellektuell brådmogenhet kan ses hos barn som förvärvar och visar kunskaper vid en tidigare ålder än andra. Till exempel, barn som lär sig att tala, sätter samman meningar och håller en konversation före två års ålder.
Smarta barn

Hur kan jag veta om mitt barn har hög intellektuell kapacitet?

Hög intellektuell kapacitet kan detekteras med en omfattande utvärdering som granskar följande aspekter i detalj:

 • Livshistoria
 • Emotionellt tillstånd
 • Kreativitet
 • Intelligenskvot

Tecken på hög intellektuell kapacitet

Självklart utvecklas varje individ i sin egen takt. Men det är möjligt att märka några allmänna tecken under olika utvecklingsstadier.

Nedan kommer vi att förklara dessa tecken:

Hög intellektuell kapacitet hos spädbarn

 • Kräver mer av sina föräldrars uppmärksamhet.
 • Tidig psykomotorisk koordination före en månads ålder. Till exempel kan de hålla upp sitt huvud ordentligt.
 • Under den andra månaden i livet kan de använda sig av mer än ett ljud.
 • De lär sig att säga sitt första ord vid 5 månaders ålder.
 • Vid 6 månader kan de redan identifiera om någon kallar dem vid namn.

Hög intellektuell kapacitet hos barn

När barnet växer kommer olika färdigheter att träda fram och fånga din uppmärksamhet. Först kan det tyckas oerhört, men efter ett tag börjar du förstå varför.

Dessa förmågor kommer också att skilja sig anmärkningsvärt från andra barns, vilket ger väldigt viktiga ledtrådar.

Man utvärderar vanligtvis inte professionellt barn i spädbarnsåldern. Därför förstår föräldrarna inte varför deras barn är så annorlunda än andra.

Det är viktigt att hålla en sak i åtanke: Dessa barns känslomässiga värld.

Barn med hög intellektuell förmåga tenderar att leva ut sina känslor med hög intensitet. Deras reaktioner kan tyckas överdrivna eller störande för de flesta människor runt dem.

Begåvat barn

Huvuddragen

 • De har en stor koncentrationsförmåga.
 • Barn med hög intellektuell förmåga är tävlingsinriktade, de är perfektionister och kräver mycket av sig själva.
 • De har svårt att tolerera frustration och att hantera sin ilska på rätt sätt.
 • Dessa barn tenderar att bryta mot alla normer. Detta beror inte på att barnet vill vara olydigt. Snarare följer dessa barn inte regler eller riktlinjer som verkar ologiska eller saknar en bra förklaring. Därför är det viktigt att upprätthålla god kommunikation och sätta tydliga gränser.
 • Överkänslighet i minst 1 av de 5 sinnena. Detta förklarar varför de ofta störs av vissa lukter eller högljudd musik. De kan klaga på hur vissa kläder känns, eller begära att lamporna släcks, till exempel.
 • Psykomotorisk överkänslighet. Dessa barn verkar ha en över genomsnittlig energinivå. De är svåra att trötta ut och de är i konstant rörelse. Detta är deras sätt att bli av med spänningar. Dessa egenskaper bör inte förväxlas med ADHD.

Hög intellektuell kapacitet i tonåren

Egenskaperna hos hög intellektuell kapacitet framträder vanligtvis före puberteten.

Men vissa fall går oupptäckta genom barndomen. Egenskaperna hos hög intellektuell kapacitet hos tonåringar är följande:

 • En tendens att ständigt fråga och ta upp existentiella problem. Till exempel: döden, religion, livet etc.
 • Dessa tonåringar tenderar att ifrågasätta auktoriteter och normer. De har en ökad förmåga att se kryphål eller inkonsekvenser. Detta gör det svårare för dem att vara “lydiga” utan att säga sin åsikt.
 • De har utmärkt minne, både visuellt och audiologiskt.
 • De tycker ofta inte om att interagera med andra i sin egen ålder, helt enkelt för att de blir uttråkade. De kommer att känna en klyfta mellan sig själva och andra. Detta kan få dem att helt enkelt bli frustrerade eftersom de misslyckas med att relatera till tankarna hos sina kamrater.
 • De brukar anta ett kultiverat och rikt ordförråd, som de kommer att försöka berika varje dag. De har en preferens för precision. Med andra ord, de tycker om att använda precis rätt ord vid exakt rätt ögonblick.

Liksom alla människor behöver barn med hög intellektuell förmåga ovillkorlig kärlek och stöd.

Detta är det viktigaste du behöver veta. Vi behöver vägleda dem så att de kan leva fritt i samhället och njuta av livet.

Vi bör lära våra barn att ha roligt, slappna av och använda finkänslighet, takt och empati i sitt samröre med andra.

Och vi bör motarbeta att de utvecklas till personer med överlägsenhetskomplex eller uppför sig nedlåtande gentemot andra. Dessa attityder kommer givetvis inte att föra något gott med sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barragán, M. C. (2009). Identificación del alumnado con altas capacidades intelectuales. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas25, 1-15.
 • Gálvez, J. M. (2000). Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades. Ministerio de Educación.
 • Sánchez, C. (2006). Principales modelos de superdotación y talentos. Universidad de Murcia, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, España.
 • Sastre-Riba, S. (2008). Niños con altas capacidades y su funcionamiento cognitivo diferencial. Rev Neurol, 41(Supl 1), S11-6. http://www.carei.es/archivos_materiales/AACC.pdf
 • Tourón, J. & Reyero, M. (2001). La identificación de alumnos de alta capacidad. Bordón, 54 (2), 311-338.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.