Barn med särskilda behov och deras familjer

Barn med särskilda behov och deras familjer måste ofta möta större utmaningar än andra familjer. Därför behöver de extra stöd.
Barn med särskilda behov och deras familjer
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vissa barn har unika och speciella behov på grund av någon specifik situation eller ett tillstånd som påverkar dem. Därför kräver de särskild omsorg och uppmärksamhet. I vissa fall har dessa särskilda behov att göra med deras hälsa. Barn med särskilda behov inkluderar dock också barn med inlärningssvårigheter, barn som har gått igenom ett trauma, de med utvecklingsförseningar etc.

Vilka barn behöver särskilda anpassningar?

Alla barn som uppvisar något specifikt tillstånd har rätt att få särskilda anpassningar. Dessutom är variationen mellan och inom grupper med särskilda behov verkligen stor.

Till exempel avser termen barn med inlärningssvårigheter och de som behöver särskild undervisning. Men den avser också barn som behöver särskild vård när det gäller deras hälsa, t.ex. barn som är födda med ett kognitivt tillstånd, ett syndrom eller en kronisk eller terminal sjukdom.

Enligt Eliane Tatsh, Ivone Evangelista och Andressa da Silveira kräver dessa barn ständig omvårdnad – oavsett om tillståndet är tillfälligt eller permanent. Dessutom är de beroende av flera sociala tjänster och sjukvård.

Barn med särskilda behov: pojke tittar på laptop

Rekommendationer för stöd åt familjer

Den amerikanska psykologen Nicholas Martin intervjuade stödgrupper sammansatta av familjer med barn med särskilda behov. Han frågade dessa föräldrar vad de bästa resurserna var, med en rimlig kostnad, för vård av sina barn.

Nedan följer de rekommendationer som är mest anmärkningsvärda:

  • Föräldraföreningar. Sök efter information och hitta befintliga föreningar och supportnätverk i ditt område som erbjuder hjälp.
  • Avlastning av en kontaktfamilj. Det är kommunens socialtjänst som kan erbjuda den här typen av tjänster för familjer som behöver korta viloperioder.
  • Specialiserade daghem som är kvalificerade att ta hand om barn som behöver särskild vård.

Specialundervisning för barn med särskilda behov

Första gången begreppet elever med specialpedagogiska behov definierades var i Warnock-rapporten. Denna rapport, utarbetad av den brittiska kommission för utbildning, poängterar att dessa elever upplever svårigheter att lära sig. Därför kräver de specialutbildningsresurser för att tillgodose dessa behov.

Med detta sagt har begreppet att göra med de distinkta färdigheter som elever som behöver specialundervisning har. Dessa kan vara sämre eller bättre än majoriteten av gruppen.

Men liksom psykologerna Mónica Montes och María Auxilio Castro förklarar baseras elevernas utbildning på deras förmågor och möjligheter. Med andra ord fokuserar specialundervisning inte på ett barns begränsningar.

Enligt Montes och Castro bidrar konceptet elever med särskilda behov till att ompröva elever med svårigheter. Därför fokuserar interventionen som sker med dessa elever på deras lärokompetens, inte på deras funktionshinder.

”Alla är genier. Men om du bedömer en fisk utifrån dess förmåga att klättra i ett träd kommer den att leva hela sitt liv i tron att den är dum.”

– Albert Einstein –

Barn med särskilda behov: glad pojke

Barn med särskilda behov och mobbning

Enligt Världshälsoorganisationen är barn med särskilda behov ofta offer för mobbning. I själva verket säger WHO att barn med funktionsnedsättning är fyra gånger mer benägna att drabbas av våldshandlingar än de som inte är funktionshindrade. Dessa barn hör till de grupper som drabbas mest av mobbning. Och enligt WHO är de vanligaste riskfaktorerna:

Slutligen är det ett faktum att barn som behöver särskild vård står inför stora utmaningar, liksom deras familjer och vårdgivare. Därför bör de få det nödvändiga stödet för att hjälpa dem i deras dagliga liv. Deras stödsystem bör underlätta utvecklingen av dessa barn till deras maximala potential och ge dem en bättre livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.