7 tips för att lära ut disciplin

Som föräldrar måste vi kunna lära ut disciplin. Alla barn är såklart inte likadana och vi kanske inte får användning av varje rekommendation vi hör. Men alla råd är välkomna.
7 tips för att lära ut disciplin
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 06 april, 2020

Det är vida känt att barndomen är ett komplicerat skede i livet där varje individ utvecklas både fysiskt och mentalt. Barndomen formar även personligheten, goda vanor och beteende.

Som föräldrar har vi utmaningen att främja våra barns optimala utveckling. Vi måste balansera våra relationer med dem och uppfostra respektabla, rättvisa och väluppfostrade individer.

Att lära våra barn disciplin är det bästa sättet att styra deras handlingar inom familjen, skolan och även ute i världen. Men det kan vara ganska svårt.

7 sätt att lära ut disciplin

Om du vill lära ut disciplin kan du börja med rekommendationerna från specialister. Det är också viktigt att tänka på råden du får från dina närmsta vänner.

#1: Var rättvis

Respekt är något som borde stå högt på listan. Respekt och jämlikhet är båda viktiga värderingar att lära våra barn. Att behandla barn som jämlikar och inte som underlägsna uppmuntrar dem till att vilja bidra med mer.

Det rekommenderas inte att ett barn ska uppvisa lydnad i form av underkastelse istället för respekt. Genom att inte vara för auktoritära lär vi dem att det är ok att ge efter då och då.

#2: Var försiktig

Man undviker många problem genom att vara försiktig. Det är viktigt att berätta anledningen till varför barnet straffas så att ens handlingar inte förvirrar dem.

#3: Tillåt frihet

Det är viktigt att ge varje familjemedlem samma rättigheter.

Gör det genom att ge dina barn möjligheten att uttrycka sin åsikt. Det främjar förtroende.

#4: Ge dem utrymme

Grunden till disciplin är individuell frihet. När barn förstår att de har sitt eget personliga utrymme för att välja sina handlingar underlättar det för dem att acceptera regler och auktoritet.

Det är viktigt att låta barn handla i enlighet med sin egen fria vilja och kunna förhandla och kommunicera med sina föräldrar. Det är viktigt för att etablera regler och begränsningar.

#5: Sätt gränser

Så länge familjens regler är tydliga ska de inte kunna förvirra eller skapa oenighet. Att vara specifik när man sätter regler hemma är det första steget till att lära ut disciplin.

#6: Undvik belöningar som du inte har berättat om tidigare

När man lär ut en vana eller ett beteende är det viktigt att barnet förväntar sig belöningen från första början.

Om du exempelvis vill att det ska göra något och kommer ge det en belöning för det är det väldigt viktigt att barnet vet det sedan innan.

Om barnet då utför uppgiften kommer det att ha lärt sig disciplin på två sätt: ett för att de lydde, och två för att de uppfyllt sina personliga mål. Med andra ord har de gjort både sig själva och föräldrarna nöjda.

Mor lär ut till dotter

#7: Lyssna på dina barn

Att lyssna är grunden till att lära ut disciplin. Det är kopplat till andra saker som respekt, jämlikhet, frihet och att följa regler.

Det skadar aldrig att lyssna på vad dina barn vill berätta för dig. Det ger dig insikt i hur de tänker och du blir därmed bättre på att förstå deras beteenden.

Det är också viktigt att lyssna för att få dem att inse att de kan lita på dig och att de har möjlighet att försvara sig själva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Calvete, E., Gámez-Guadix, M., & Orue, I. (2010). El Inventario de Dimensiones de Disciplina (DDI), Versión niños y adolescentes: Estudio de las prácticas de disciplina parental desde una perspectiva de género. Anales de psicología, 26(2).
  • Hart, C.H. y Robinson, C.C. (1994). Comparative study of maternal and paternal disciplinary strategies. Psychological Reports, 74, 495-498.
  • Socolar, R., Savage, E., Devellis, R. F. y Evans, H. (2004). The discipline survey: A new measure of parental discipline. Ambulatory Pediatrics, 4, 166-173.
  • Wells, K.C. (1997). Title: The death of discipline: is the requiem premature? Aggression and Violent Behavior, 2, 337-341.
  • Zervides, S. y Knowles, A. (2007). Generational change in parenting styles and the effect of culture. E-journal of applied psychology, 31, 65-75.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.