Gör ett schema med hushållssysslor för barn

Vill du veta hur du gör ett schema med hushållssysslor för barn? Här är några idéer som du kan börja tillämpa redan idag!
Gör ett schema med hushållssysslor för barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 08 maj, 2019

Att använda ett schema med hushållssysslor för barn är grundläggande för deras utveckling. Om de är välstrukturerade kan du sätta upp riktlinjer för dina barn som de kan följa under hela dagen.

Du hjälper dem också att lägga upp sin verksamhet i logisk ordning och utföra vissa uppgifter självständigt. Använder du dig redan av ett sådant schema?

Varför behövs ett schema med hushållssysslor för barn?

Ofta lyssnar barn inte om man först ber dem att göra något. Normalt måste du upprepa dig flera gånger tills de lyssnar på dig.

För att undvika detta kan du använda ett schema med hushållssysslor. Det hjälper dina barn att utvecklas psykologiskt och mogna snabbare.

Det finns inget bättre sätt för barn att lära sig att göra sysslor i hemmet – något som de kommer att göra i sina vuxna liv med – än genom att börja låta dem göra dem i en ung ålder.

Barn gör läxan

Hur man lär barn att göra ett schema med hushållssysslor

Du kan låta dem göra egna scheman. På så sätt blir de mer engagerade. Du bör dock hjälpa dem att göra det. Börja med att sätta dig ner med dina barn och ta fram penna och papper.

När du hjälper dem kan du fråga vad de skulle vilja göra när de vaknar på morgonen. Skriv sedan ned alla deras svar.

Redigera sedan och flytta runt vad dina barn har sagt till dig. Föreställ dig huvudidén och skriv ner allt på papperet.

Det är mycket viktigt att varje syssla beskrivs med minsta möjliga antal ord. Lägg också till bilder så att dina barn kan förstå bättre.

När det gäller bilderna, låt dina barn rita det som du skrev ner. Ett annat alternativ är att placera ut bilder som representerar varje uppgift.

Fördelar med att starta ett schema med hushållssysslor i en tidig ålder

Rutiner gör det möjligt för barn att organisera sig och samtidigt ge tillräckligt med tid för varje uppgift.

Ett schema med hushållssysslor stärker deras koncentration, stimulerar deras självkänsla och hjälper dem att vara autonoma och uppnå saker på egen hand.

Nästa fördel är att ett schema med hushållssysslor förbättrar barnens ansvarskänsla. När barn följer rutiner som börjar vid en ung ålder, brukar de bli mer organiserade i deras dagliga liv.

De utvecklar också sitt engagemang bättre, är mer medvetna om sitt beteende och tar ansvar för sina handlingar.

Trygghet och oberoende

En annan stor fördel med att göra ett schema med hushållssysslor för barn är att det ger dem självförtroende.

När barn följer dagliga rutiner, tenderar de att vara tryggare i sig själva, lita på människor mer och se världen med större optimism. Som ett resultat känner de att de har viss kontroll över miljön de är i.

Ett schema med hushållssysslor stimulerar också oberoende. Att efterleva vissa rutiner blir en utmärkt övning för att stimulera oberoende och autonomi. När barn lär sig att utföra uppgifter på egen hand, blir de oberoende av sina föräldrar och utvecklar sina egna färdigheter.

Hjälper till med utvecklingen av kommunikation och känslomässig tillväxt

Ett schema med hushållssysslor för barn kan bidra till att främja positiv kommunikation inom familjen. Det kan vara ansträngande för att du måste påminna dina barn hela tiden om det de måste göra.

Det är faktiskt ofta en orsak till bråk och konflikter inom familjen. Å andra sidan, om barnen gör vad de ska, kommer du att känna dig mindre stressad.

Slutligen främjar ett schema med hushållssysslor deras emotionella utveckling. Barn förstår sina rutiner klart och tydligt, vilket påverkar dem positivt eftersom deras liv är organiserat och lätt att förstå.

Detta ger dem en större känsla av trygghet. Med tiden kan detta växa till att bli bättre självkontroll och självförtroende.

Barn sopar

Fler idéer

Ett schema med hushållssysslor är en enkel tabell som har olika kolumner. På ena sidan bör du skriva veckodagen. På andra sidan, skriv ner de sysslor som barnen ska utföra, till exempel städa, laga frukost, borsta tänderna och äta.

I mitten av tabellen, där kolumnerna möts, finns det små tomma rutor där dina barn ska skriva vid vilken tid de utförde uppgiften.

När veckan är slut så har dina barn gjort alla sina sysslor utan att du har behövt påminna dem. Om det är fallet kan du ge dem små gåvor. Det kommer att motivera dem att fortsätta.

Försök givetvis ge dina barn något emotionellt värdefullt och inte något rent materiellt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.