När barn ignorerar eller behandlar sina föräldrar illa

När barn hela tiden ignorerar eller behandlar sina föräldrar illa, är det något som vi behöver ta itu med. Att uppfostra barn från en tidig ålder är nyckeln till att förebygga problem senare i livet.
När barn ignorerar eller behandlar sina föräldrar illa
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Vi vet alla att det finns föräldrar som är ouppmärksamma, kalla och som till och med misshandlar sina barn. Samtidigt finns det också barn som är respektlösa mot sina föräldrar. När barn ignorerar eller behandlar sina föräldrar illa så skapar detta problem för hela familjen. Någonting måste ske snabbt.

Attityder hos barn som ignorerar eller behandlar sina föräldrar illa

Barn med detta utmanande beteende mot vuxna visar vanligtvis upp några av följande beteenden under olika omständigheter:

  • Lyssnar inte på eller uppmärksammar inte föräldrarnas ord.
  • Varningar, hot och straff har ingen effekt när det kommer till att korrigera deras oönskade beteenden.
  • Uppskattar inte sina föräldrars handlingar, inte ens snälla handlingar och gåvor.
  • Söker efter självständighet – även gällande saker som de inte är redo för och mogna att göra själva – och avvisar assistans och hjälp från vuxna.
  • De är rebelliska, fysiskt och/eller verbalt aggressiva och vägrar att visa kärlek mot föräldrarna.

Varför vissa barn ignorerar eller behandlar sina föräldrar illa

Liksom alla andra former av beteenden hos barn, kan det här problemet ha en mängd olika orsaker. Det beror i hög grad på barnets karaktär, uppfostran och miljö. Men om denna inställning riktar sig mot bara en förälder i synnerhet är det ett tecken på att barnet kan ha negativa känslor gentemot den här föräldern.

Detta kan uppstå helt enkelt för att barnet föredrar den förälder som han eller hon tillbringar mer tid med. Det kan också bero på att barnet är upprört eller förolämpat av något som hänt. Hur som helst, det bästa är att prata med barnet och försöka lista ut vad som är på gång.

Mamma vid flicka som ligger över sina läxböcker

Samtidigt är vissa barn särskilt utmanande eftersom de har kort stubin, är bortskämda och benägna att ge sig in i konflikter. Dessa beteenden är vanligtvis resultatet av sociala frågor, snarare än biologiska. Inget barn “föds elakt”.

Dessa barn utövar ett slags psykiskt våld. De orsakar smärta och lidande hos sina föräldrar för att placera sig själva i en position där de har kontrollen. Om det här problemet fortsätter under en längre tid, blir det ofta det som kallas Lillkejsarsyndromet.

Föräldrar måste göra en poäng av att behålla sin auktoritet och utöva den i dessa situationer. Annars kan barnet komma upp i tonåren, eller till och med hinna bli vuxen, och fortfarande tro att han eller hon har makt över dem. Detta kan utvecklas till ett mycket allvarligt problem.

Hur man hanterar detta problem

Hur föräldrar ska reagera på dessa beteenden bör variera beroende på barnets ålder. Nedan diskuterar vi hur du åtgärdar problemet när du ser det hos bebisar, småbarn eller äldre barn:

Bebisar

Barn under två år begriper sig inte på många vardagliga situationer. Det är bäst att föräldrar inte tvingar dem att göra saker som de inte vill göra om det inte är absolut nödvändigt för deras säkerhet. Detta kan istället förstärka det negativa beteendet.

Försök istället att göra raka motsatsen. Överös ditt barn med omsorg, tillgivenhet, vänliga ord och positiva belöningar. Dessa hjälper ditt barn att utveckla ett positivt förhållande med respekt och närhet.

Dessa barn som ignorerar eller behandlar sina föräldrar illa utövar ett slags psykiskt våld. De orsakar smärta och lidande hos sina föräldrar för att placera sig i en position där de har kontrollen.

Barn mellan 2 och 3 års ålder

Ett misstag som många föräldrar gör med sina barn är att de argumenterar och diskuterar med dem som om de var vuxna. Istället för att göra det är det bäst att stå fast vid tydliga gränser och regler. Självklart bör du göra det på ett kärleksfullt sätt och erbjuda förklaringar.

På så sätt förstår barnet att allt som en förälder kräver har en anledning och han eller hon kommer att lära sig att respektera det. Detta kommer att vara särskilt sant när barnet förstår att det att följa dessa regler är till hans eller hennes fördel.

Sur tjej med föräldrar i bakgrunden

Barn över 4 år

I denna åldern kan det vara till hjälp när ett barn redan har börjat förskolan eller skolan, att utvärdera barnets beteende där. Dessutom kan denna miljö bidra till att främja positivt beteende som sedan kan överföras till hemmet.

Vid denna ålder är barn mer medvetna om att deras handlingar har konsekvenser. Därför bör de barnuppfostringstekniker som föräldrarna använder hemma betona respekt för föräldrar och andra personer med auktoritet i barnets liv.

Samtidigt är detta ett bra ögonblick att fördjupa barnets känslomässiga utbildning. Ett nyckelvärde här är empati. Barn bör lära sig att förstå att deras ord och handlingar kan skada andra. Detta inkluderar de människor de älskar – även deras föräldrar.

Utan tvekan, när barn ignorerar och behandlar sina föräldrar illa är det viktigt att föräldrarna förstärker sin auktoritet. Men det betyder inte att du måste vara auktoritativ eller tillämpa straff och, än värre, våld. Ge istället ditt barn den dagliga utbildningen och kärleken som varje barn behöver och förtjänar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.