Utvecklingen av barns synförmåga

Av de 5 sinnena är synen det som mest hjälper oss att uppfatta världen runtomkring oss. Dess utveckling är gradvis och uppstår mestadels under de första månaderna i livet. Så hur kan vi hjälpa vårt barn att bibehålla god ögonhälsa?
Utvecklingen av barns synförmåga
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 april, 2019

Idag tar vi en djupare titt på utvecklingen av barns synförmåga.

Visste du att mer än hälften av stimulationen vi mottar är genom våra ögon? Synen är en extremt komplex och användbart sinne för människor. Naturligtvis utvecklas det i flera steg.

Synen är det mest inflytelserika sinnet i den mänskliga perceptionsförmågan. Med det uppfattar vi former, färger, distans, storlek och många andra karaktärsdrag av verkligheten runt omkring oss.

Det ansvariga organet för vår syn är våra ögon. Våra ögon består av två otroligt ömtåliga sfärer placerade på framsidan av vårt ansikte. Deras anatomi är väldigt komplex och består av flera olika delar. Varje del av våra ögon  har ett speciellt syfte, det kan vara skydd eller funktion.

Precis som vilket annat organ eller sinne i våra kroppar har våra ögon en gradvis utveckling. När barn växer och mognar blir deras syn mer väldefinierad. Runt 8 till 9 månader kan vi säga att ett barns synförmåga utvecklats till fullo.

Utvecklingen av barns synförmåga

Synförmågan hos nyfödda bebisar

Sinnena av känsel, hörsel och lukt är nästan färdigutvecklade när ett barn föds. Synsinnet tar däremot lite längre tid för att nå sin fulla potential.

Under barnens första månad i livet är inte hjärnan redo att bearbeta all information som ögonen tar emot än.

Därför är synen suddig, med väldigt liten definition. Detta innebär att små bebisar har svårt att koordinera sina rörelser med sin syn.

Bli inte orolig ifall ditt barn ser korsögt ut eller om ett öga rullar över från en sida till ett annat. Under de nästkommande veckorna kommer din bebis att lära sig att fokusera sin syn.

om barnens synförmåga

De följande månaderna

I början av deras andra levnadsmånad börjar barns synförmåga tillåta dem att skilja på färger.

Gradvis kommer du att märka hur ditt barn uppmärksammar ljusare och starkare färger mer. På samma gång kommer ditt barns förmåga att följa ett objekt med sina ögon att öka.

I början på slutet av deras tredje levnadsmånad börjar bebisar röra sina händer och gripa tag i objekt. Detta. tack vare deras begynnande motoriska koordination. Dessutom kommer deras ökade utveckling av neurala kretsar att tillåta dem att särskilja former och andra karaktärsdrag på objekt de håller i.

Från och med den femte månaden, kommer barns synförmåga att tillåta dem att bättre utskilja former. Detta innebär att de kan uppfatta små objekt och deras färger.

På bara några få veckor kommer barns synförmåga att nå sin maximala utveckling. Slutligen kommer dina små att kunna se människor och objekt på längre avstånd.

Hur tar du hand om ditt barns syn?

Naturligtvis är det viktigt att göra regelbundna kontroller hos din barn läkare och om familjen har en ögonläkare. Dessutom finns det vissa rekommendationer som du kan tänka på när det gäller att ta hand om ditt barns syn.

Först och främst är ordentlig näring en viktig nyckelfaktor, som till så många andra områden. En hälsosam daglig diet som är rik på vitaminer – speciellt vitamin A – kommer att hålla ditt barns syn i god form.

Samtidigt b ör du vara väldigt försiktig med dina barns händer. Barn har en tendens att leka med smuts och gräs och kan då och då gnugga sig i ögonen kom. Den här kombinationen kan leda till infektion i ögonen. Därför bör du ta god hand om om ditt barns hygien och hälsa.

Deras anatomi är väldigt komplex och består av flera olika delar. Varje del av våra ögon har en specifik uppgift, vare sig det är beskydd eller funktion.

Samtidigt är det viktigt att vi begränsar tiden som våra barn spenderar framför teven.

Här talar vi inte enbart om teve utan även datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Naturligtvis bör du även uppmärksamma avståndet under den skärmtid de har.

Slutligen bör du investera i ett kvalitetspar solglasögon med UV-skydd. Detta är fundamentalt för att skydda ditt barns ögon mot de skadliga effekterna av förlängd vistelse i solen. Att använda solglasögon handlar inte om att göra ett modeyttrande – de är nödvändiga.

barnens synförmåga

Problem rörande barns synförmåga

Följande problem kan vara en indikation på att någonting är på tok med ditt barns syn. Du bör ta ditt barn till en medicinsk undersökning om han eller hon upplever något av nedanstående symptom:

  • Brist på koordination
  • Svårt att känna igen former – vare sig de är nära eller långt borta
  • Huvudvärk
  • Klåda i ögonen
  • Konstant torra ögon

När det gäller bebisar bör du hålla utkik efter följande röda flaggor och uppmärksamma dem tillsammans med din barnläkare när de uppstår:

  • Ditt barn är oförmöget att följa objekt med ögonen vid 3 månaders ålder.
  • En eller båda ögonen rör sig inte åt ett håll.
  • Ditt barn är oförmöget att hålla sina ögon fixerade på en punkt.
  • Fläckar eller missfärgning av pupillerna.

Slutligen bör du ha i åtanke att det finns andra faktorer som kan göra barn mottagliga för synproblem.

Dessa kan vara genetiska – speciellt om en annan familjemedlem har upplevt dem – eller så kan de vara patologiska. Den senare kategorin innebär olyckor, trauma och utsättning för skadlig stimulans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.