7 misstag när du gör läxor med dina barn

Innan du gör läxor med dina barn är det en bra idé att fråga dig själv hur du mår. Vi berättar mer i följande artikel.
7 misstag när du gör läxor med dina barn
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Om du sätter dig ner för att göra skolläxor tillsammans med dina småttingar så kan du ibland uppleva blandade känslor: Glädjen att dela detta skede av era liv, men svårigheten att genomföra uppgiften utan att det slutar i ilska eller ett ofullständigt jobb. För att hjälpa dig i detta avseende kan du fortsätta läsa då vi tar upp vanliga misstag när du gör läxor med dina barn.

Upptäck vilka misstag du kan göra när du gör läxor med dina barn

Några av de vanligaste misstagen när du gör läxor med dina barn är följande:

1: Lösa övningarna istället för att hjälpa till

Kanske med den goda avsikten att låta dem se hur det görs eller att avsluta snabbare så händer det att du själv löser läxorna för dina barn, men detta hindrar dem från att lära sig. Att göra läxor är inte begränsat till att utföra en uppgift, det ger också andra färdigheter och erbjuder en mängd andra fördelar. Till exempel utvecklingen av autonomi, förmågan att upptäcka vilken studiemetod och lösning som är bäst för dem, samt stärkandet av deras självkänsla och organisationsförmåga, bland annat.

2: Försöka få dem att göra alla sina läxor på en gång

Ibland tror föräldrar att det är bättre för deras barn att avsluta allt först före att sedan vara fria att leka eller fortsätta med andra saker. Med denna iver blir läxdagen lång och ger inte barnen behövliga pauser till att vila. Otvivelaktigt är uppmärksamhetsförmågan, motivationen och koncentrationen endast aktiva under begränsade tidsperioder. Av denna anledning är det bättre att organisera arbetstiden i block, med en tid för läxor och en tid för vila, återhämtad energi och mat.

En mamma som studerar med sin son.
Det är viktigt för barn att få en särskild plats där de kan ha sina läxor till hands, där de känner sig bekväma, utan distraktioner och med bra ljus- och ljudförhållanden för att göra sina läxor.

3: Inte ta hänsyn till omgivningen

Ibland kan det hända att du blir försenad med ditt barn i en bilkö, eller att elen går där hemma och du måste leta efter en annan plats för att lösa deras uppgifter. Detta bör dock vara undantaget. Helst bör dina barn ha en trygg plats där det inte finns för många distraktioner och där de har alla nödvändiga element tillgängliga för att göra sina läxor.

4: Lämna allt åt slumpen och till dina barns goda vilja

Du bör följa dem baserat på i vilket stadium varje barn befinner sig. Vänta inte på att de ska bli inspirerade och sätta sig ner för att göra sina läxor utan din uppmaning.

Speciellt när de är yngre är det mer sannolikt att de frestas att leka än att slutföra sina läxor. Att inte påminna dem om att göra det är att be om ett åtagande som de ibland inte kan upprätthålla på grund av sin omognad. Ansvar och uthållighet är också värderingar som lärs ut och odlas genom vana.

5: Göra flera saker samtidigt

I en värld där ”multitasking” är överskattat är det viktigt att återställa utrymmen och tider som är dedikerade till ett enda syfte. Detta gäller särskilt för barn som behöver hjälp med att utveckla och stärka färdigheter som att börja och avsluta en uppgift, koncentrera samt fokusera, bland annat.

6: Kritisera allt

Ett annat vanligt misstag är att kritisera barnen till överdrift, till exempel för deras handstil, slarv, för att de ställer för många frågor eller för att de tar för lång tid på sig att skriva. Det bästa du kan göra, om du märker att det finns aspekter som behöver förbättras, är att skapa ytterligare en studietid som enbart ägnas åt den aspekten.

En mamma som kritiserar sin dotter medan hon gör läxor.
Genom att kritisera dem för allt kommer dina barn att tappa fokus och bli frustrerade i ett försök att lösa sina läxor och uppfylla dina förväntningar.

7: Tala illa om lärarna, skolan och mängden läxor

Du kan ha svårt att sätta dig ner för att göra läxor med dina barn, du kanske tycker att mängden läxor är för stor eller att instruktionerna inte är tydliga. Du kanske till och med har rätt. Men att klaga inför dina barn är ingen lösning.

I detta avseende har du två alternativ: Du kan fråga ditt barn hur de tycker om skolan och aktiviteterna, eller gå och prata med deras lärare för att få veta mer om hur de tänker. Att skapa en god studiemiljö är viktigt för att kunna genomföra uppgifterna.

Läxor: En möjlighet att dela tid med dina barn

Hos många familjer påminner läxgörandet om ett slagfält. Det är viktigt att utforma en strategi för att få dina barn att sitta ner för att göra läxor. Följaktligen måste du samordna scheman, skjuta upp andra ärenden, föra dialog och uppmuntra dina barn att inte bli frustrerade.

Det är inte lätt, och ännu mindre under den tid vi lever i, där skolan måste konkurrera med appar, spel och underhållning. Men som vuxen kan du leta efter en positiv sida: att få lära känna ditt barn, få tillgång till deras intressen och de ämnen som engagerar dem mest samt följa med dem i upptäckten av världen.

Vad det handlar om är att erbjuda ett utrymme och en tid för att läxor ska bli en ursäkt till att spendera tid tillsammans. Slutligen, innan du sätter dig ner för att göra läxor med dina barn så är det en bra idé att tänka på hur du själv mår. Om du inte har haft en bra dag är det bäst att vänta tills du mår bättre för att undvika bråk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Álvarez, L. F. F., Ruiz, B. R., & González, R. A. M. (2019). Padres y madres ante las tareas escolares: La visión del profesorado. Aula abierta48(1), 77-84.
  • Cañizales, Josefa Yamira. (2004). Estrategias didácticas para activar el desarrollo de los procesos de pensamiento en el preescolar. Investigación y Postgrado19(2), 179-200. Recuperado en 15 de diciembre de 2022, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872004000200008&lng=es&tlng=es.
  • Valle, A., González Cabanach, R., Cuevas González, L. M., & Fernández Suárez, A. P. (1998). Las estrategias de aprendizaje: características básicas y su relevancia en el contexto escolar. Revista de Psicodidáctica, (6),53-68.[fecha de Consulta 15 de Diciembre de 2022]. ISSN: 1136-1034. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17514484006

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.