Uppfostran och utbildning av särbegåvade barn

Särbegåvade barn har speciella egenskaper och egenheter. Därför måste du anpassa deras utbildning och uppfostran.
Uppfostran och utbildning av särbegåvade barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Särbegåvade barns förmågor överraskar ofta den moderna vetenskapen och förvånar högeligen vuxna i deras närhet.

Barn lär sig otroligt mycket under sina första år i livet. De stimuli de får hjälper dem att ta till sig kunskap. Det verkar dock som begåvade barn är födda med sin visdom.

Abstraktion

Abstraktion är en medfödd egenskap hos särbegåvade barn. Det betyder att de kan skilja den konkreta världen från abstrakta idéer. Detta gör det möjligt för dem att analysera världen runt dem och bygga upp sina färdigheter att resonera.

Observation som ett tecken på särbegåvning

När barn kan observera kan de dra egna slutsatser och lära sig själva. Särbegåvade barn tenderar att ha en mycket god observationsförmåga. De har det tålamod som krävs för att fokusera sin uppmärksamhet på en sak i taget.

fundersamt barn vid vägg med målade glödlampor

Koncentration och fokus

För barn med högt utvecklade förmågor är koncentration en stor del av deras dagliga liv. De kan koncentrera sig på ett specifikt ämne eller omständighet för att analysera det. Det gör det möjligt för dem att erhålla avancerad specialkunskap inom ett ämne.

“Särbegåvade barn står upp för sina logiska resonemang.”

Uppmärksamma på allt och inget

Den som tror att särbegåvade barn inte uppmärksammar andra saker medan de leker har fel. De är alltid medvetna om allt som händer och sägs runt dem.

Särbegåvade barn kan resonera på ett moget sätt

Trots att många ger uttryck för andra åsikter är särbegåvade barn mycket mogna för sin ålder. De kan få raseriutbrott eller vara envisa när de inte håller med om något, men det är för att de fortfarande är bara barn. De är vanligtvis seriösa, ansvarsfulla och dedikerade.

De kan dra slutsatser som är långt mer avancerade än andra barn i deras ålder. De kan komma fram till lösningar och komma på helt andra idéer än andra kan.

“Särbegåvade barn frågar ovanliga men konkreta frågor för att tillfredsställa sitt behov av att lära sig.”

Särbegåvade barn är ärliga och uppriktiga

Deras ärlighet överraskar ofta vuxna. Folk säger att barn alltid säger sanningen, men med begåvade barn är uppriktighet en av deras främsta kvaliteter. De har inga problem att uttrycka sin åsikt eller säga precis hur något är.

Kreativitet

Även med begränsade resurser, fysiska problem eller andra restriktioner är särbegåvade barn mer kreativa än andra.

De är alltid nyfikna, vilket gör dem väldigt innovativa. Det finns ingen dröm som de inte kan försöka nå eller uppgift de inte kan ge sig på. Deras förmåga att hitta nya vägar är fantastisk.

Särbegåvade barn är bra på att fatta beslut

De brukar kunna ge omedelbara svar, fatta beslut och lösa problem mer effektivt än andra barn. Detta är ytterligare en egenskap som särskiljer särbegåvade barn från sina kamrater.

Dessa barn lär sig snabbare och tidigare än sina vänner. Ibland kan de till och med överraska sina föräldrar när de analyserar och fattar beslut med samma mognad som en vuxen.

Uthållighet

Uthållighet är kopplat till att uppnå sina mål och slutföra uppgifter. Begåvade barn har en tendens att inte ge upp, förhala, göra oansvariga val eller välja de enkla vägarna. De vet hur man arbetar hårt, och gillar att fortsätta försöka tills de når sina mål.

barn läser på soffa

Att uppfostra särbegåvade barn

Om du har ett särbegåvat barn kan du behöva uppfostra honom eller henne lite annorlunda i jämförelse med andra barn. Dessa barn behöver utveckla sina kognitiva och motoriska färdigheter så att de blir specialiserade men utan att de överanstränger sig.

Tvinga inte dem att studera och skäll inte på dem när de inte uppfyller dina förväntningar. Du måste låta dem växa och utvecklas i sin egen takt.

Men deras intellektuella eller fysiska utveckling är inte det enda som behöver vara speciellt för särbegåvade barn. Dessa barn behöver minst lika mycket kärlek som andra barn i deras ålder. Tänk på att de kan vara känsligare. Därför kan det hända att du behöver visa din kärlek på fler sätt än annars.

Å andra sidan måste du ge särbegåvade barn frihet att uttrycka sig. De behöver öva och sätta sina färdigheter på prov. De behöver vuxna som kan ge dem resurser och möjligheter att utveckla sina förmågor och vara sig själva.

Självklart bör du inte gömma dem från samhället eller isolera dem från andra barn. De bör vara en del i samhället och i sin umgängeskrets. I den meningen är det viktigt att du som förälder ser till att de inte blir retade eller mobbade.

Det är också viktigt att komma ihåg att du inte ska behandla dem som vuxna bara för att de är begåvade. Utgå inte från att de alltid kommer att handla moget. Precis som alla barn måste de få leka och ha roligt med andra barn och njuta av sin barndom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barragán, M. C. (2009). Identificación del alumnado con altas capacidades intelectuales. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas25, 1-15.
  • Gálvez, J. M. (2000). Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades. Ministerio de Educación.
  • Sánchez, C. (2006). Principales modelos de superdotación y talentos. Universidad de Murcia, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, España.
  • Sastre-Riba, S. (2008). Niños con altas capacidades y su funcionamiento cognitivo diferencial. Rev Neurol, 41(Supl 1), S11-6. http://www.carei.es/archivos_materiales/AACC.pdf
  • Tourón, J. & Reyero, M. (2001). La identificación de alumnos de alta capacidad. Bordón, 54 (2), 311-338.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.